Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 79

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 79
Sa wakas ay nakalaya na si Catherine.

Makalipas ang 40 minuto, nagpakita siya sa kinaroroonan ni Freya.

Magulo ang buhok ng huli. Inaantok siyang humikab sa hindi inaasahang bisita. “Nag-away na naman? Ilang araw mo balak manatili dito ngayon?”

“Grabe naman this time. Hindi na ako babalik doon.” Nagpalit si Catherine ng tsinelas sa bahay bago pumasok.

“Nagbibiro ka. Isinakripisyo mo ang kasal mo tapos ngayon nagbago ang isip mo?”

Kinagat niya ang maputlang labi bago pinilit ang mapait na ngiti. “Hindi lahat ng deal ay ginagarantiyahan ang kita. Iisipin ko ito bilang isang bigong investment.”

Bumagsak ang panga ni Freya sa lupa. “Seryoso ka?”

“Oo.” Ibinagsak ni Catherine ang sarili sa sofa. Mukha pa rin siyang masama at pagod. “Pagod na ako. Nakakapagod talaga.”

Kumunot ang noo ni Freya. “Naging sipon ka ba?”

“Oo.” Pinipigilan ni Catherine ang mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. “Napansin ng lahat bukod sa kanya. Nais ko ring alagaan at alagaan. Kahit tiyuhin siya ni Ethan, hindi ko naman makukuha ang respeto ni Rebecca kung hindi man lang niya ako gusto. Ayokong dalhin ito sa sarili ko.”

Pinagmasdan siyang mabuti ni Freya at naisip niyang sumuko na talaga siya. Sila ay naging matalik na magkaibigan sa loob ng maraming taon, kung tutuusin. Isang buntong-hininga ang kumawala sa kanyang mga labi.

“Kalimutan mo na lang. Ginagalang ko ang iyong pasya. Bakit hindi ka lumipat sa akin? Mag-isa lang naman ako.”

“Hindi ito ang pinakamagandang ideya. Ikaw at si Patrick ay hindi pa…”

Nahihiyang pinandilatan ni Freya ang kaibigan. “Itigil mo na. Hindi mo kailangang makipagtalik sa iyong kapareha minsan sa isang relasyon.”

“Pero isang taon na kayong magkasama.” Napakurap-kurap si Catherine pabalik. “I don’t think you’re the conservative type. Si Patrick ang may problema, kung gayon. Kaya ba niya iyon?”

“Syempre siya!” Nilagay ni Freya ang dalawang kamay sa bewang niya. “Ginawa namin ito dati okay.”

Isang nakakalokong ngiti ang sumilay sa mukha ni Catherine.

“Medyo occupied siya nitong mga nakaraang araw simula noong kinuha niya ang kumpanya.” Mukhang walang magawa si Freya. “One or twice a week lang tayo nagkikita, so you can rest assured. I suggested you look for a place before kasi si Ethan ang pumupunta para hanapin ka dito. Pero tumigil na siya ngayon.”

Napalitan ng pang-iinis ang ngiti sa mukha ni Catherine sa pagbanggit ng lalaking iyon. “I bet ang naiisip lang niya ngayon ay si Rebecca.”

“Gago talaga siyang tao, kung ganoon. Ilang araw na lang magaganap na ang engagement ceremony niya. Sigurado ka bang gusto mong dumalo sa event?” Nag-aalalang tumingin sa kanya si Freya.

“Oo, pero aalis ako sa sandaling batiin ko ang aking lola sa kanyang kaarawan.”

“Natatakot akong susubukan ka ulit ng mga Jones na dayain ka. Sayang naman at hindi kita makakasama dahil may exam ako sa araw na iyon. Pero dadalo rin si Patrick sa event. Sisiguraduhin kong nandiyan siya para suportahan ka.”

Nakaramdam ng kakaibang kalmado si Catherine.

Kahit na ano, hindi na uubra ang planong gamitin si Shaun bilang revenge token.

Nakarating na siya sa kapayapaan sa ngayon. Napakalapit na niya sa kamatayan noon at natapakan na rin ang kanyang dignidad. Wala nang makakapag-intimidate sa kanya.

Sa kabila noon, kailangan niyang humanap ng paraan para mabilis na mabayaran si Shaun.

Nang sumunod na araw, bumalik si Joseph mula sa kanyang paglalakbay sa ibang bansa.

Hinanap siya ni Catherine sa opisina. “Posible bang humiling ng paunang bayad para sa suweldo ngayong buwan? May utang ako sa mga tao…” mahina niyang sabi, nahihiya.

“No big deal. Magkano ang utang mo? Sabihin mo sa akin ang halaga at ililipat ko kaagad ang pera sa iyo. Patuloy na pinupuri ni Pangulong Lyons ang iyong kakayahan. Pwede rin kitang bigyan ng advance sa villa project.” Nilabas niya ang phone niya. “Sapat na ba ang 100,000 dollars?”

Nagulat ito sa kanya. “Hindi, hindi, sapat na ang 20,000 dollars.”

Nasa kanya pa rin ang pulang sobre na natanggap mula sa pamilya Harrison, pati na rin ang ibinigay ni Wesley kahapon ng hapon. Nagplano siyang magbayad ng kaunting dagdag kay Shaun kung sakaling gusto nitong maging calculative.

“Wag kang masyadong magmukhang overwhelmed. Ang proyekto ng villa ni Pangulong Lyons ay nagkakahalaga ng higit sa sampung milyong dolyar. Ang iyong komisyon dito ay madaling mahigit 100,000 dolyares.”

Si Joseph ay naglipat ng 100,000 dolyar sa kanyang account kaagad. “Ipagpatuloy mo ang iyong gawain,” ang sabi niya para pasiglahin siya.

Naantig si Catherine. Napagpasyahan niya na mag-focus siya sa kanyang karera.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *