Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 78

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 78
“Alam ko na asawa mo ako ayon sa batas, pero tinatrato mo na ba ako?” Napangisi si Catherine. “Sa iyong opinyon, ako ay walang iba kundi isang walanghiyang babae, mas mababa sa sinumang kilala mo.”

Kasama sina Ethan at Rebecca.

Kung ganoon nga ang kaso, bakit kailangan niyang magkompromiso?

Nagalit si Shaun sa kanyang mapang-asar na ugali. “Buti naman alam mo na…”

“Tama iyan. Hindi ko alam ito noon at iniisip ko na baka magkaroon ako ng pagkakataon. Iwanan mo na lang ako simula ngayon! Contract marriage lang naman kami. Hindi man lang tayo magkrus ang landas kung hindi ko pinilit ang sarili kong tumira dito.”

“At least naaalala mo na pinilit mong pumasok dito.” Ang harsh ng tono niya. “Ayoko ring may kinalaman sa iyo. Ayaw ko lang mahawa sa maruming sakit na iniuuwi mo pagkatapos mong makuha mula sa ibang lugar.”

Ha… Marumi.

Naramdaman niya ang pag-akyat ng dugo sa tuktok ng kanyang ulo. Halatang nanginginig ang katawan niya ngayon.

Pinlano niyang manatili hanggang sa ipanganak ni Fudge ang mga kuting.

Pagkatapos ng lahat, ang pusa ay nagkaroon ng tunay na pagkagusto sa kanya. Gayunpaman, napagtanto niyang hindi na siya maaaring manatili dito ng isa pang sandali.

Ang mga sulok ng kanyang maputlang labi ay kumibot sa isang sarkastikong ngiti. “Oo naman, para hindi makontamina ang tahanan ni Mr. Hill ng aking maruming presensya, aalis ako pagkatapos.”

“Ito ba ay isa pa sa iyong mga panlilinlang?” Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Hindi siya makapaniwala na gagawin niya talaga iyon. Siya ay gumugol ng labis na pagsisikap sa pagsisikap na matulog sa kanya, pagkatapos ng lahat.

Hindi siya pinansin, tinanggal niya ang kamay niya at nagmamadaling umuwi. Kinuha niya ang kanyang maleta at nagsimulang mag-impake ng kanyang mga gamit sa bilis ng kidlat.

Wala siyang masyadong gamit dito, kaya’t hindi nagtagal.

Tinitigan siya ni Shaun sa may pintuan. Frustrated, tinanggal niya ang mga butones sa itaas ng kanyang shirt.

Ang galing talaga nitong babaeng ito umarte.

Hindi siya nagmuni-muni sa sarili niyang mga pagkakamali kahit hanggang ngayon. Papagalitan kaya siya nito kung hindi siya nakauwi sakay ng sasakyan ng ibang lalaki?

Sinipa ni Catherine ang maleta at inilagay sa mesa ang credit card na binigay niya kanina.

“Hindi ako gumastos ng dagdag na sentimo bukod sa pang-araw-araw na gastusin.”

Hindi siya nasisiyahan sa tunog nito. “Ang ganda ng sinabi mo. Hindi ba’t ako ang nagbayad ng pang-araw-araw mong gastusin sa pagkain at iyong mga pagbisita sa ospital?” malamig na ngiti niyang sabi.

Inangat niya ang ulo niya para tingnan ang gwapong mukha sa harapan niya. Bakit kailangan niyang maging masama?

Bahagya siyang naantig nang iligtas siya nito mula kay Zayn nang mga oras na iyon.

Naging bulag ba siya?

Oo, siya ay dapat na!

Bakit pa siya nahulog kay Ethan o kay Shaun?

“Oo naman, kukuha ako ng paunang bayad mula sa trabaho bukas para mabayaran ka.” Hindi na niya kayang magtagal pa rito ng isa pang segundo. Kinuha niya ang maleta niya at tinungo ang pinto. Bago umalis, napansin niyang malungkot na nakatingin sa kanya si Fudge.

Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Bumaba siya para tapikin ang pusa sa ulo.

‘Sorry, hindi na kita kayang bantayan.

‘Ingatan mo ang sarili mo.’

“Fudge, bumalik ka dito!” Nakaramdam ng inis si Shaun sa nakitang nasa harapan niya. Ang kanyang mukha ay makulimlim na parang gabi ng bagyo.

Akala niya ay nagpapanggap lang ang babae.

“Catherine, huwag mong pagsisihan ang desisyon mo. Kapag umalis ka sa pintong ito, hindi na kita babawiin kahit lumuhod ka para magmakaawa sa akin.”

“Huwag kang mag-alala dahil hindi ko gagawin iyon!”

Tumayo siya at humakbang sa pintuan nang hindi lumilingon.

Umalingawngaw sa likuran niya ang ingay ng kung anong nabasag sa kanyang likuran habang isinara niya ang pinto.

Gayunpaman, hindi na ito mahalaga.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.