Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 76

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 76
Iginiit ni Catherine na maglakad pabalik sa villa ni Wesley upang pangasiwaan ang progreso ng pagsasaayos.

Nanatili siya sa lugar buong araw. Dumaan si Wesley sa hapon upang mamigay ng mga regalo bilang pasasalamat sa pagsisikap ng staff.

Nabigla siya sa makapal na sobre na nakalagay sa kanyang mga kamay. “President Lyons, ang regalong ito ay malamang na higit pa sa nararapat sa akin.”

“Ito ay isang maliit na tanda ng pagpapahalaga.” Saglit niyang pinag-aralan ang mukha nito. “Mukhang masama ang pakiramdam mo. May sakit ka ba?”

“Marahil isang karaniwang sipon lang.”

“Magpahinga ka muna at magpahinga. Naniniwala akong uunlad ang pagsasaayos ayon sa iskedyul. Hindi ako masamang boss.” Malambot at malumanay ang boses niya.

Tumango siya. Ang isang tagalabas ay mas maalalahanin kaysa kay Shaun na nakatira kasama niya.

Si Shaun ay hindi nagtanong kung ano ang kanyang nararamdaman.

He probably hated her to the core now, kaya bakit siya maaabala?

Hindi naman siguro mabubuhay ng masaya ang isang babae kasama ang isang lalaking walang pakialam, di ba?

“Salamat, Presidente Lyons.”

Muli siyang tumango at nagsimulang umalis.

Nakakailang hakbang pa lang siya ay nakaramdam na siya ng pagkahilo sa ulo. Buti na lang at mabilis na naka-react si Wesley at humakbang para saluhin siya mula sa pagkahulog.

Nagulat siya sa init na nanggagaling sa balat niya. “Mataas ang lagnat mo. Papuntahin kita sa ospital.”

“Ayos lang…”

“Young lady, itigil mo na ang pagiging matigas. You’re working for me now and I’ll need to take responsibility if anything bad happens,” sagot niya habang binuhat siya papasok ng sasakyan.

Nabigong labanan ang kahinaan na kumalat sa kanyang katawan, si Catherine ay nawalan ng malay hindi nagtagal pagkatapos pumasok sa kotse.

Naramdaman niyang may humawak sa kanya habang nasa biyahe.

Parang may matulis na bagay na tumutusok sa braso niya. Naramdaman din nito na parang may nagpapakain sa kanya ng tubig.

Nang magkamalay siya, napagtanto niyang nakahiga na siya sa hospital bed at may nakapasok na IV tube sa kanyang kamay.

Nagbabalat si Wesley ng mansanas sa isang upuan sa tabi ng kama. “May mataas kang lagnat na 102°F. Halos kailanganin kitang bayaran para sa pinsala sa trabaho.”

“Pasensya na naabala kita.” Inayos niya ang sarili at taimtim na humingi ng tawad. “Ang pagkakasakit ko ay walang kinalaman sa trabaho. Nilamig ako kahapon at naisip kong bumuti ang pakiramdam ko pagkatapos uminom ng ilang mga tabletas. Hindi ko inaasahan na lalala ito.”

“Talagang kapabayaan ko iyon. Hindi ka dapat nagtatrabaho ngayon.” Nanatili siyang malumanay sa simula nang hindi nagpapakita ng inis.

“Ikinalulungkot ko sa pagsisimula ng pagsasaayos nang may malas.”

Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha nang marinig ang walang humpay na paghingi nito ng tawad. “Itigil mo yan. Kahit sino ay maaaring sipon anumang oras.”

Sa ilalim ng liwanag ng liwanag, ang batang mukha ng lalaki ay lumitaw na malambot at maamo.

Saglit na napalingon si Catherine. Hindi niya maiwasang isipin kung ano ang magiging resulta ng relasyon nila ni Shaun kung magkakaroon siya ng personalidad ni Wesley.

“President Lyons, salamat sa araw na ito. Hindi mo kailangang manatili dito. Pwede kong tawagan ang kaibigan ko.”

“Itrato mo ako bilang kaibigan mo at titigil ka sa pakiramdam na ginugulo mo ako.” Inabot nito sa kanya ang hiniwang mansanas.

“President Lyons, hinihila mo ang paa ko. hindi ko kaya…”

Naguguluhan siya sa ilalim ng titig nito.

Hindi naging kakaiba sa kanya ang pakikipagkaibigan kay Wesely kung siya pa rin ang mayamang binibini tulad ng dati. Gayunpaman, siya ay isa lamang hindi kilalang taga-disenyo ngayon. Posible kayang interesado siya sa kanya?

Bumaba na ang self-esteem niya sa mga pinagdaanan niya kina Ethan at Shaun.

“Dapat pantay-pantay ang pagtrato sa lahat. Katulad din ako ng ibang tao na nangangailangan ng kaibigan.” Naawa si Wesley sa babae. Masyadong malupit sa kanya ang mag-asawang Jones.

Masyado siyang masakit para isipin iyon ng sobra.

Jadeite Bay.

Si Shaun ay lumilipat-lipat sa mga channel nang walang pag-iisip sa sopa. Wala ni isa sa 20 programang iyon ang nakakuha ng kanyang mga mata.

Itinapon niya sa tabi ang remote control, nakaramdam ng pagkadismaya. Mga 10 pm na noon.

Well, well, well, siya ay naghihintay para sa… Hindi, hindi siya ay naghihintay sa lahat.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *