Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 70

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 70
husto ang leeg ni Catherine na tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Akala niya ay mukha siyang demonyo!

Siya ay labis na nagsisi!

“Napakasama mo! Malaki ang tiwala ko sayo!”

Sumabog ang galit sa dibdib ni Shaun. Bakit niya gagawin ang ganoong bagay? Ang pinakaayaw niya sa buhay niya ay ang niloloko!

Naiinis siya sa kanya, ngunit ang balat na nahawakan niya ay nawalan siya ng malay. Nang mawalan na siya ng kontrol, ibinagsak niya ito sa kama.

Napunit ang damit ni Catherine dahil dito. Bumangon siya at dumiretso sa banyo para maligo muli.

Bang!

Narinig ang kalabog ng pinto. Tumama rin ito sa puso ni Catherine.

Si Catherine ay walang kamalay-malay na kinilig at nakatitig sa kisame ng walang laman. Iniisip niya kung labis ang hinanakit nito sa kanya kaya tumanggi itong hawakan siya.

Totoo iyon. Hindi siya nahulog sa kanya simula pa noong una.

Nagkamali siya!

Siya ay nakapipinsalang mali. Hindi siya dapat nakumbinsi na gumamit ng ganitong uri ng taktika!

Ibinaba ni Catherine ang kanyang tingin, nakaramdam ng labis na pagkakasala.

Tumalsik ang tubig sa banyo sa loob ng 45 minuto.

Sa pag-aalalang may nangyari kay Shaun, naglakas loob siyang maglakad papunta sa pinto at kumatok dito. “Ayos ka lang ba? Ako ay humihingi ng paumanhin. Kailangan mo ba akong—”

“Tumahimik ka. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa hawakan ang isang babaeng katulad mo.”

Marahas na binuksan ang pinto ng banyo. Basang-basa mula ulo hanggang paa, pinandilatan siya ni Shaun ng pulang mata.

Napanganga si Catherine sa pagtataka.

“Magkano ang idinagdag mo sa pagkain?” Dahil wala nang mailalabas ang pali, hinila siya ni Shaun sa banyo at binuhusan siya ng malamig na tubig.

Bago pa man bumuhos ang nagyeyelong tubig sa kanyang ulo, nagsimula nang manginig si Catherine.

Nang mapansin ni Shaun na halos hindi na siya makahinga sa tubig ay binitawan siya nito. He cursed with a deep voice at malakas na sinipa ang pinto. Pagkatapos, nagsuot siya ng damit at tumakbo palabas ng bahay.

Lumabas ng banyo si Catherine na nahihiya. Gusto niyang sundan siya, ngunit huli na ang lahat.

12:00 am

Sinugod ni Chase sa ospital at nakita si Shaun na tumatanggap ng IV infusion sa kama. Sa puntong iyon, tulala siya, hindi alam kung hahangaan ba siya o maiinggit kay Shaun.

Aw, napaka-unfair. Bakit walang magagandang babae na tulad ni Catherine na sumugod sa kanya?

“Tsk, tsk. Namumula pa ang mukha mo ngayon.”

Nandito si Chase para manood ng drama. “Bakit ka pumunta sa ospital para magdusa? Dapat ay sinunod mo kaagad si Catherine. Naayos na sana ang isyu.”

“Sabihin mo ulit yan. Hinahamon kita.”

Pinanlisikan ni Shaun ang mapupungay niyang mga mata. Sa sobrang galit niya ay muntik na niyang iuntog ang bote ng droga sa kanyang ulo.

Kumunot ang noo ni Hadley. “Isipin mo ang iyong mga salita, Young Master Harrison. Ito ang pamamaraang ginagamit ng mga kababaihan na pinakaayaw ni Young Master Hill.”

Natigilan si Chase. Sumagi sa isip niya na iba si Shaun sa iba.

Kung hindi dahil kay Brennan Lowe na nagplano laban sa ginintuang babae, si Lea Hill, upang makapasok sa pamilya Hill noon, hindi sana sila nanganak kay Shaun.

Lumaki nang walang pagmamahal ng kanyang ina, si Shaun ay nagdusa nang husto.

Naniniwala si Shaun na ang pakana ang nagdala sa kanya sa mundong ito.

Kaya naman, ikinagalit niya ang paggamit ng ganoong taktika, na nagpapaliwanag kung bakit siya na-trigger nang husto sa ginawa ni Catherine.

“Kung ayaw mo na siyang makita, paalisin mo na lang siya,” mungkahi ni Chase pagkatapos ng pagbuntong-hininga.

“As if ang isang clingy na babae na tulad niya ay handang umalis!” Napangisi si Shaun. “Kahit patalsikin ko siya, baka hindi siya umalis. Wala siyang ideya kung ano ang kahihiyan.”

“Bakit hindi ka lumipat ng ibang lugar? Tutulungan kitang maghanap ng lugar.”

“Iyan ang lugar ko. Bakit ako aalis?” Si Shaun ay subconsciously inis at galit. “Ano pa, kung pakakawalan ko siya ng ganun-ganun lang, napakadali para sa kanya.”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *