Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 69

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 69
Ilang sandali pa, ibinaba ni Shaun ang ulo at kinain ang pagkain sa kutsarang hawak ni Catherine.

“Ipagpatuloy mo ang pagpapakain sa akin.”

Hindi nakaimik si Catherine.

Wala ba siyang kamay? Bakit niya inutusan siyang pakainin siya?

Gayunpaman, ipinagpatuloy niya ang pagpapakain sa kanya ng lahat ng pagkain sa plato habang nakaramdam siya ng pagkakasala.

Bumangon kaagad si Shaun nang matapos siyang kumain. “Umuwi na tayo.”

Nawalan ng masabi si Catherine. “Uuwi tayo ng ganito?”

Wala pang 8:00 pm. Kung aalis sila ngayon, walang alinlangan na siya ang unang taong paghihinalaan niya mamaya.

“Uh, wag kang aalis. Maaari kang manatili dito magdamag.”

Sa katunayan, narito siya upang magpakita. Sa pagtatapos ng araw, nagpakita lamang siya para sa kapakanan ni Old Master Harrison. Natagpuan niya ang pag-aaksaya ng oras sa pakikisalamuha sa ibang tao.

Isinasaalang-alang na siya ay mapilit na umalis, si Catherine ay walang pagpipilian kundi ang umalis kasama niya.

Pagkasakay nila sa kotse, inabot niya sa kanya ang regalong natanggap niya mula kay Old Master Harrison.

“Keep it,” mahinang sabi ni Shaun.

“Pero mahal. Sa palagay ko hindi ko dapat makuha ito…”

“Mahal lang ito sa iyo.” Napangiti si Shaun ng may pag-iisip.

Tila, siya ay kinukutya dahil sa pagiging mahirap.

Nagbaba ng tingin si Catherine. Nataranta siya, alam niyang may darating na bagyo.

Pagdating nila sa Jadeite Bay, palihim niyang pinagmamasdan ang likod ni Shaun na may guilt at unease.

‘Pasensya na, Shaun. Siguradong maganda ang pakikitungo ko sa iyo sa hinaharap. Sundin mo lang ako ngayong gabi.’

Pagkauwi nila ay naligo si Shaun. Pagkatapos ay tumungo siya sa pag-aaral para magkaroon ng video meeting.

Sa kalagitnaan ng meeting, bigla niyang naramdaman na nag-aapoy ang kanyang katawan. Hindi na ito nagparamdam sa kanya kahit na hinubad na niya ang kanyang coat.

“Okay ka lang, Young Master Hill? Namumula ang mukha mo,” nagtatakang tanong ng kanyang nasa kabilang dulo.

“Hindi maayos ang aking pakiramdam. Ituloy natin bukas. Manatiling maingat sa Paxton Hill doon.”

Pinatay ni Shaun ang kanyang computer at dumiretso sa banyo para maligo ng malamig. Kahit gaano pa siya kabagal, alam pa rin niyang may mali sa kanya.

Wala siyang masyadong makakain noong gabing iyon, kaya bakit niya…

Maghintay ka. Kinain na niya ang pagkain na kinuha ni Catherine para sa kanya.

Sa isiping ito, ang kanyang mukha ay nagpahayag ng pagkapoot.

Damn it. How dare she!

Bumukas ng malakas ang pinto ng banyo. Nagulat ito kay Catherine, na inilatag ang kutson sa sahig.

Nakita niya si Shaun na naglalakad palabas, natatakpan ng mga butil ng tubig ang kanyang laman. Namula ang mukha niya sa bangis.

Nagkabisa ito, ha?

“Ano… anong nangyayari sa iyo?” Napaatras si Catherine habang umaatras. Bigla siyang natakot.

“Ikaw ba ang nag-spike ng pagkain ko kanina?” Hinawakan ni Shaun ang braso niya at kinaladkad siya palabas ng sahig.

Naningkit ang mga mata ni Catherine. Hindi niya inaasahan na malalaman niya ito kaagad. “Ako… hindi ko alam ang sinasabi mo.”

“Nagde-deny ka pa, ha?” Pinisil ni Shaun ang leeg niya, bakas sa mga mata nito ang poot. “Sino pa ba ang magkakaroon ng pagkakataong gawin ito maliban sa iyo?”

Halos malagutan ng hininga si Catherine. Hindi niya akalain na magiging ganito katakot ang magiging reaksyon ni Shaun. Siya ay labis na natakot.

“Ito ay… Ako ang may gawa nito… Sorry!”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.