Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 67

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 67
Napangisi si Shaun nang mapansin niya kung gaano kabilis magselos si Catherine. “Kapatid ni Chase.”

“Sino siya? Bakit ka niya tinatawag sa matalik na paraan?” Isang mapait na tingin ang bumungad sa mukha ni Angela.

Ikinukot ang kanyang mapupulang labi, sinabi ni Catherine, “Hi, Miss Harrison. Girlfriend niya ako. Maaaring hindi mo ako nakita noon, ngunit dapat mong narinig ang aking pangalan. Ako si Catherine Jones, ang pinakamagandang babae sa mga elite sa Melbourne.”

Napaawang ang bibig ni Shaun sa kanyang walanghiyang sinabi.

Nanlaki ang mga mata ni Angela dahil hindi siya makapaniwala sa pagiging walanghiya ng babae. She then mocked, “Hehe. Paumanhin, hindi ko narinig na ikaw ang pinakamagandang babae. Gayunpaman, narinig ko ang tungkol sa hangal na pag-uugali ni Catherine Jones mula sa pamilyang Jones sa Melbourne kamakailan. Natalo ka sa iyong kapatid na babae, na nagmula sa isang rural na lugar, para sa karapatan sa mana ng pamilya Jones, at pagkatapos ay pinalayas ka sa pamilya. Hindi ako naniniwala na gugustuhin ni Shaun na magkaroon ng ganyang kagago bilang girlfriend niya.”

Pakiramdam ni Catherine ay parang may tumusok sa kanyang puso. Siya ay nawalan ng mga salita.

“Angie.” Nagdilim ang mga mata ni Shaun. “Magpakabait ka. Girlfriend ko talaga siya.”

“Paano ito posible?” Namutla si Angela. “Hindi man lang siya tumutugma sa iyong marangal na katayuan.”

Dissatisfied, Catherine replied, “Why don’t I match him? I’m pretty. When we stand together, we match each other well in appearance. Our future child is definitely going to look attractive.”

Angela’s mouth twitched in annoyance. She sarcastically said, “Please. You’ll lower the IQ of your descendants.”

Watching the two women arguing gave Shaun a headache. He then rubbed his forehead. “Okay, Angie. I’m going to send my wishes to your grandpa now. I’ll leave you to it.”

Once he finished speaking, he strode toward the main building with Catherine without waiting for Angela to respond.

Puffing out her cheeks, Catherine did not say a word throughout the walk there.

As she had been eating well and sleeping well recently, her cheeks were chubby again. She looked very cute.

Hindi napigilan ni Shaun na iunat ang kanyang mga kamay para kurutin ang kanyang pisngi. “Bata pa si Angie, at mula pagkabata ay layaw na siya. Huwag mong ibaba ang sarili mo sa level niya.”

Nang marinig iyon, nagtampo si Catherine na halos makaramdam siya ng pagsusuka ng dugo. Hindi magiging mas malala ang sitwasyon kung hindi pa siya nagkomento.

‘Ano ang ibig sabihin nito? Sinusubukan niyang maglagay ng magandang salita para kay Angela, ha?’

She chuckled. “Huwag kang mag-alala, hindi ko ibababa ang sarili ko sa level ni Angie.”

Nagtaas ng kilay si Shaun. “Ibig sabihin ba, hindi mo ibababa ang sarili mo sa level niya?”

“Sa sobrang close mo sa kanya, bakit hindi mo naisip na magpanggap na girlfriend mo siya? Tutal, Angie ang tawag mo sa kanya. Sitter lang ako, hindi man lang tinatawag na Cathy o Rin.”

Sumagot si Shaun, “…Kaya lahat ng ito ay dahil tinawag ko siyang Angie at hindi ako tinatawag na Cathy?”

“Syempre hindi. Ako ba ang maliit na uri?” Napangiti si Catherine.

Pakiramdam ni Shaun ay walang magawa. “Naglalaro kami ni Angela ni Chase sa likod ng manor noong bata pa kami. Tinatrato ko siya bilang isang little sister.”

Natigilan si Catherine. Sinusubukan ba niyang magpaliwanag sa kanya?

Sa sandaling iyon, nakarating sila sa pangunahing gusali.

Nakasuot ng suit, masiglang kumaway si Old Master Harrison kay Shaun.

“Shaunny, ngayon ka lang nakipagkita sa akin although medyo matagal ka na sa Melbourne. Napaka-absurd! Hinahamak mo ba ako dahil matanda na ako?”

“Talagang hindi. Mas bata ka pa kaysa dati, Old Master Harrison.” Binigyan siya ni Shaun ng birthday gift.

Ibinaling ni Old Master Harrison ang kanyang tingin kay Catherine na ipinakilala noon ni Shaun. “Ito ang girlfriend ko.”

“Ah, sa wakas nakakuha ka na rin ng partner. Nakakalungkot yun. Noong una, binalak kong i-set up ka sa isang tao. Maraming magagandang babae sa Melbourne.” Nag-abot si Old Master Harrison ng regalo kay Catherine. “Narito ang isang regalo para sa iyo bilang tayo ay magkikita sa unang pagkakataon, binibini. Maraming pinaghirapan si Shaunny sa kanyang buhay. Pakiusap, alagaan mo siya.”

Flattered si Catherine. Hindi siya sigurado kung tatanggapin niya ito. Mukhang hindi maganda kung tatanggihan niya ito.

“Tanggapin mo na lang dahil ito ang kilos ni Old Master Harrison para sa iyo.” Tumango si Shaun sa kanya.

Pagkatanggap na pagkatanggap ni Catherine ng regalo ay tinapik siya ni Shaun sa likod. “Hintayin mo ako sa lobby.”

Malamang ay tapos na siya sa pagsasamantala sa kanya, kaya tumango siya nang may alam. Pagbaba niya ay nabangga niya ulit si Angela.

“Sinadya mo bang hintayin ako dito, Miss Harrison?”

Hindi nakakagulat na sumilay ang ngisi sa mukha ni Angela.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *