Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 66

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 66
Posible talaga iyon.

Nawala ang pagkamangha ni Catherine sa ganoong pag-iisip.

Pagkatapos, nagpalit siya ng mahabang puting damit bago siya bumaba. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita niya si Shaun na naninigarilyo.

Bihira siyang manigarilyo. Ngayon siguro ang unang pagkakataon na nakita niya itong ginagawa.

Gayunpaman, siya ay tumingin guwapo at kaakit-akit kapag siya ay naninigarilyo. Dahil may gusto siya sa isang lalaki, kahit anong gawin nito ay tiyak na magiging maganda sa kanya.

“Shaunny, okay ba itong damit?”

Lumapit sa kanya si Catherine at palihim na hinila ang manggas nito.

Sinamaan siya ng tingin ni Shaun. Sa pagkakataong ito, nakasuot siya ng konserbatibo na may eleganteng pakiramdam. Siguradong magiging magandang tanawin siya ngayong gabi.

Bigla siyang nagsisi na piniling ilabas siya. Dapat ay tinago niya ito.

“Tara na.” Inilabas ni Shaun ang sigarilyo sa ashtray at naunang naglakad palabas.

Hawak ang kanyang damit, medyo mabagal na naglakad si Catherine. Nang lumingon si Shaun, nakakunot ang kanyang mga kilay. Lumapit ito sa kanya at itinaas agad ito sa baywang.

Hindi niya namamalayan na inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang leeg, pagkatapos ay tinitigan ang kanyang magandang baba. Nadala siya sa kaakit-akit nitong tingin.

She blurted out, “Hindi mo ako hinayaang magsuot ng aqua dress ngayon lang kasi ayaw mo akong manamit ng provocative, di ba? Dahil ba may pakialam ka sa akin?”

With that, nagkaroon ng atmosphere ng katahimikan.

Ibinaba ni Shaun ang kanyang ulo. Tinitigan siya nito nang may maitim na mga mata at maingat na ngiti. “Nabaliw ka sa sobrang pag-inom sa maghapon, ha?”

Nakagat ni Catherine ang kanyang dila. Malamang nabaliw na siya.

Pagkababa nila, diretsong inilagay siya ni Shaun sa backseat. With a sarcastic tone, he said, “Technically, you’re my wife, after all. Ayokong magsuot ka ng hindi disente at kutyain.”

Namula ang mukha ni Catherine. Wala siyang ganang kausapin ito sa buong paglalakbay nila.

Ang kotse ay pumasok sa manor ng pamilya Harrison, na puno ng mga bisita. Isang hanay ng mga magagarang sasakyan ang nakita sa parking lot sa labas ng manor.

Medyo nagalit si Catherine dahil hindi niya nakita ang mga kotse nina Jones at Lowes. Kung nandito si Ethan, siguradong magugulat siya kapag hawak niya ang kamay ng tiyuhin. hehe.

Pumasok siya habang ang mga kamay ay nakapulupot sa mga braso ni Shaun. Lumingon si Shaun at binigyan siya ng paalala, “Ngayong gabi, maaari mong sabihin sa publiko na girlfriend kita.”

Naningkit ang mga mata ni Catherine. Sa sumunod na minuto, gayunpaman, naging basang kumot si Shaun. “Huwag kang masyadong matuwa. Ayaw ko lang na ipakilala ako ni Old Master Harrison sa isang potensyal na mapapangasawa.”

Sa kasong ito… Panangga lang ba siya?

Hindi nakaimik si Catherine. Hindi nakapagtataka na sa unang pagkakataon sa buhay niya ay dinala niya siya rito.

“Sige. Handa akong protektahan ka mula sa lahat ng uri ng pinsala at suportahan ka anuman ang…”

Bago niya matapos ang kanyang performance, isang babaeng nakasuot ng champagne-colored gown ang naglakad papunta kay Shaun sa eleganteng paraan.

“Shaun, matagal na simula noong huli tayong nagkita.”

Hindi napigilan ni Catherine ang sarili na ipagpatuloy ang kanyang kilos. Ang babae ay ang munting prinsesa ng pamilya Harrison, si Angela Harrison, na nakababatang kapatid din ni Chase. Minsan na siyang nakita ni Catherine mula sa malayo nang dumalo siya sa isang hapunan noon. Mula sa kanyang ekspresyon na puno ng magiliw na pagmamahal, naisip ni Catherine na si Angela ay maaaring maging kanyang katunggali.

“Shaun, kumusta si Mrs. Hill nitong mga nakaraang araw? Matagal-tagal na rin nung huli ko siyang nakita. Sobrang miss ko na siya.”

“She’s fine,” mahinang sagot ni Shaun.

Tapos nag pout si Angela. “Shaun, nakakabaliw na ang tagal mo na sa Melbourne, pero hindi mo ako pinuntahan. Naaalala mo pa ba na nangako kang manood ng violin performance ko? Hindi mo natupad ang pangako.”

Dahil doon, inis niyang tinitigan si Shaun.

Napahawak si Catherine sa inggit. Siya ay nakatayo doon, ngunit si Angela ay tila itinuturing na siya ay hindi nakikita.

“Ubo, ubo. Shaunny, pwede mo ba siyang ipakilala sa akin? Siya ay…?”

Hinawakan ni Catherine ang braso ni Shaun habang pinapakita ang mala-lady, affectionate look.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *