Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 63

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 63
Maaari bang malasing si Catherine bago si Shaun?

Sa gitna ng kanyang pagkabalisa, tinawagan siya ni Shaun. “Nasaan ka?”

“Sa opisina.”

“Ipadala sa akin ang iyong address. Sunduin kita sa ibaba sa loob ng 20 minuto. Sasamahan mo ako sa isang piging sa kaarawan.”

Dito dumating ang pagkakataon.

Ang mga mata ni Catherine ay kumikinang, ngunit pagkatapos ay napuno siya ng kawalang-kasiyahan. “Ayaw mong dumalo sa piging ng kaarawan ng aking lola, kaya bakit kita sasamahan sa oras na ito?”

“Kung ayaw mong sumama sa akin, ayos lang. Maghahanap ako ng iba…”

Nang malapit nang ibaba ang tawag ni Shaun, bumigay si Catherine at iniligtas ang sitwasyon. “Sasama ako, sasama ako. Sa love arena, laging ang taong unang umibig ang talo. Nakatakdang mawala ang puso ko sa iyo. Napakatalino mo.”

With that, kinuha niya ang thermos flask at humigop sa kanyang kape. Maging siya ay humanga sa kanyang sariling kakayahan sa pakikipaglandian.

Ilang segundo ang lumipas, nanggaling sa kabilang dulo ang boses ni Shaun. “Ang aking telepono ay nakakonekta sa kotse sa pamamagitan ng Bluetooth, at si Chase ay nakaupo sa tabi ko.”

Splat! Iniluwa ni Catherine ang kape sa kanyang bibig sa screen ng computer.

Sunod-sunod na narinig ang boses ni Chase, “Not bad, Sister-in-law. Hindi ko masabi na magaling kang manligaw. No wonder Shaun—”

“Papunta na ako.”

Agad na ibinaba ang tawag.

Nakahiga si Catherine sa mesa, nakaramdam ng kahihiyan sa kamatayan.

Napakurap-kurap siya habang nag-iimpake ng mga gamit at bumaba pagkatapos. Sa oras na iyon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Freya.

“Paano nangyari ang mga bagay-bagay? Nagawa mo bang isulong ang mga bagay kasama ang iyong asawa sa puntong hindi na makabalik kagabi?”

“Hindi, pero pinakiusapan niya akong samahan siya sa isang piging sa kaarawan ngayong gabi. Sa tingin ko ito na ang pagkakataon. Sabi ko nga, kapag lumalabas siya para sa mga social activities sa gabi, hindi ko pa siya nakitang naglasing…”

Napabuntong-hininga si Catherine, alam niyang napakatinong tao ni Shaun.

“Birthday banquet?” Sandaling natigilan si Freya. “80th birthday ba ng lolo ni Chase? Gusto ko din sumama.”

“Sa tingin ko. Magpapakasaya si Shaun kasama si Chase.”

“Iyan ay magiging mahusay. Magpapainom ako kay Shaun at susubukang lasingin siya. Kung hindi iyon gagana, magdadala ako ng ilang gamot…”

“…”

“Hehe. Anyway, ipapahatid ko talaga siya sa kama mo para sa plano mong maging tita ni Ethan.”

Huminga ng malalim si Catherine. Ang lahat ay pinaplano nang biglaan kaya hindi niya naihanda ang sarili para dito.

Gayunpaman, sinimulan siyang tulungan ni Freya na ihanda ang lahat sa pananabik.

Nag-aalalang naghihintay si Catherine sa daan. Damn, may ihahanda ba siya?

Isa pa, wala siyang karanasan sa mga ganitong bagay. Kapag nalasing si Shaun, hindi siya maaaring maiwang mag-isa kasama niya.

Beep beep.

Ilang busina ang tumunog. Nawala sa pag-iisip, hindi niya narinig ang mga busina.

Sinamaan ni Shaun ng tingin ang babaeng naka-spacing out at mukhang nahihiya. Nakatakip siya sa mukha habang nakatayo sa tabi ng kalsada. Siya ay lubos na nawalan ng mga salita.

Hindi rin siya sigurado kung ano ang nasa isip nito. Bingi ba siya?

Pinikit ni Chase ang kanyang mga mata at ngumiti. “Shaun, pakiramdam ko may iniisip ang asawa mo tungkol sa isang maruming bagay, at malamang nasa isip mo siya…”

“Hindi siya ikaw, okay.” Binigyan siya ni Shaun ng malamig na titig, kahit na medyo nag-aalinlangan siya tungkol dito.

“Honestly, the more I look at Sister-in-law, the more I find her cute. Sa katunayan, nakatira ako sa parehong lungsod tulad ng sa kanya, ngunit kahit papaano ay nakuha mo siya… ”

Bago pa matapos ni Chase ang kanyang pangungusap, isang malamig na hangin ang bumalot sa kanya.

Binalaan siya ni Shaun, “Huwag kang makakuha ng anumang ideya tungkol sa kanya. Hindi siya isang taong basta-basta mong maloloko.”

Pagkatapos noon, binuksan niya ang pinto at lumabas ng sasakyan. Diretso siyang naglakad papunta kay Catherine.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *