Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 62

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 62
“Nag-aalala ako na baka mahal mo ito dahil… Napansin ko na ang mga damit na karaniwan mong isinusuot ay parang hindi magastos. hehe. Sa totoo lang, wala namang masama dito. Naiintindihan ko na ikaw ay matipid at mababa ang profile, at iyon ang gusto ko sa iyo.”

Pinilit niyang ngumiti sa kahihiyan sa takot na makasakit ito sa pride niya bilang lalaki.

Natigilan si Shaun. Noon ay naisip niya na ang mga damit na karaniwan niyang sinusuot ay masyadong mura para kay Catherine.

Naging kakaiba ang titig niya sa sandaling iyon. “Ganito ba kadalasang napakababaw ng mga elite?”

Hindi nila alam ang isang bagay na tinatawag na ‘customized brand’.

Sa katunayan, ang lahat ng kanyang mga damit ay natatangi.

Natulala si Catherine.

“Ayos lang. Maiintindihan mo rin mamaya.” Hinawakan ni Shaun ang kanyang ulo nang may simpatiya, saka pumasok sa silid.

Buong pagkalito ang bumalot kay Catherine. Anyway, bakit niya kinurot ang pisngi niya at hinawakan ang ulo niya? Sa ganitong uri ng pag-uugali, nagmukha silang mag-asawa na naging sanhi ng kahihiyan sa sitwasyon.

Kinabukasan, sinuot ni Shaun ang brown single-breasted suit na binili niya para sa kanya. Paglabas niya ng silid, tinitigan siya ni Catherine at saglit na nawalan ng ulirat.

Bagama’t nakita niya itong nakasuot ng lahat ng uri ng terno, isang kakaibang pakiramdam ang pumuno sa kanyang isip dahil iyon ang binili niyang suit para sa kanya. Magkahalong sarap at kalituhan ang kanyang naramdaman.

Pakiramdam niya ay siya ang tunay niyang asawa sa sandaling iyon.

Sinamaan siya ng tingin ni Shaun. Nang mapagtanto niyang nakatingin siya sa kanya, medyo masaya siya.

Noon, palagi niyang iniisip na ang ganitong uri ng hindi naka-customize na brand ng damit ay hindi magiging komportable gaya ng kanyang customized na brand. Gayunpaman, atubili siyang nagsuot ng suit dahil nagustuhan niya ito.

Paglabas niya ng bahay, may sumagi sa isip niya. “Wala ka bang binili na damit para sa sarili mo kagabi?”

“Hindi, abala ako sa pagbili ng damit para sa iyo.” Kumalat sa mukha niya ang matamis na tingin ng pamimili ng damit para sa kanyang katipan.

“Sa tingin ko abala ka sa hapunan.” Napangisi si Shaun, lantad siya ng tapat.

“Ah, bakit ganito ang tingin mo sa akin?” Para itago ang pagkapahiya, sabi ni Catherine sa boses na mabigat sa pagiging flirt.

Pakiramdam ni Shaun ay nangangati ang kanyang lalamunan. Hinubad niya ang dalawang butones sa neckline ng kanyang kamiseta at sinabing, “Kung may oras ka, kumuha ka ng damit gamit ang card ko. Ang mga damit ay magiging bayad para sa iyong pagluluto at paglilinis bilang isang sitter.”

Dumiretso siya sa kanyang opisina nang matapos siyang magsalita.

Pagpasok pa lang ni Hadley sa law firm, natigilan siya nang makita ang suit ni Shaun. Mabilis niyang sinabi, “Young Master Hill, ang iyong suit…”

“Binili ito ni Catherine sa kalye kahapon.” Kinuha ni Shaun ang isang dokumento at binaliktad iyon.

Narinig ni Chase na kararating lang sa pinto ang mga katagang iyon. “Wow, magsusuot ka talaga ng suit na ibinebenta sa mga lansangan?”

Sa isang malungkot na ekspresyon, si Shaun ay nagbato sa kanya ng malamig na tingin. “Bilang boss ng isang law firm, palagi kang pumupunta at tumatambay dito. Masyado kang idle, ha?”

“Hindi ako idle. Nakakatakot lang na hindi kita makita kahit isang araw.” Tinitigan ni Chase ang suit ni Shaun ng masungit. “Limited edition ni DG. Akala ko customized na damit lang ang suot mo. Dahil ba binilhan ka ni Catherine nito…”

Inihagis ni Shaun ang isang dokumento sa kanyang mukha, at kasunod na lumabas sa kanyang manipis na labi ang pariralang ‘magwala’.

“Sige sige. Huwag kang magalit. Nandito ako para sabihin sa iyo ang isang bagay. Ang aking lolo ay ipagdiriwang ang kanyang ika-80 kaarawan bukas ng gabi. Gawin mo sa akin ang karangalan na dumalo sa pagdiriwang.”

Kinuha ni Chase ang isang invitation card at inilagay sa mesa.

Nagsalubong ang kilay ni Shaun. Napakaraming tao ang nagdiriwang ng kanilang ika-80 kaarawan sa Melbourne kamakailan.

“By the way, mas mabuting isama mo ang partner mo,” paalala ni Chase. “Alam mo, maraming taon nang interesado ang kapatid ko sa iyo. At saka, noon pa man, gusto ng lolo ko na i-set up ang kapatid ko sa iyo.”

Napakunot naman ang noo ni Shaun, iniisip kung sino ang dapat niyang isama bilang partner.

Catherine?

Sa susunod na dalawang araw, pinag-iisipan ni Catherine kung paano uunlad ang mga bagay-bagay kasama si Shaun sa puntong hindi na makabalik habang pinaplano niya ang disenyo ng villa.

Kumusta naman ang paghahanda ng candlelight dinner ngayong gabi?

Paano ang kanyang tolerance sa alak?

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.