Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 59

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 59
“Baka paalisin niya ako sa kama.”

“Pwede mo siyang lasingin. Ang mga lalaki ay nawawalan ng pagpipigil sa sarili kapag sila ay lasing. Magiging mas mabuti ang mga bagay kung buntis ka sa kanyang anak. Ang iyong posisyon bilang reyna ng sambahayan ay masisigurado nang hindi mo kailangang patuloy na lumaban. Oh tama, dapat mong planuhin ito sa mga araw pagkatapos ng iyong regla dahil ikaw ay nasa iyong pinaka-mayabong.”

Gulong-gulo ang isip ni Catherine sa iba’t ibang kaisipan. Nagpaplano na siyang magbuntis bago pumasok sa isang relasyon.

“Pero hindi niya ako mahal. Ang ganitong pamilya ay hindi ang pinakamagandang kapaligiran para sa bata…”

“Siguro napaghandaan mo ang iyong sarili para dito noong nagpasya kang pakasalan siya nang kusa,” putol ni Freya sa kanya, “At saka, gusto mong maghiganti, di ba? Ito ang pinakamahusay na paraan upang maisama sa pamilya Lowe at lumikha ng gulo para sa kanila gamit ang iyong posisyon bilang asawa ni Shaun Hill. Isipin kung gaano kasiya iyon! At hindi ka nila maiinsulto pabalik dahil mas mataas ang ranggo mo kaysa sa kanila sa hierarchy ng pamilya.”

“Magandang punto.” Ang kanyang isip ay inabutan ng surge of passion. “Pero bakit ang dami mong alam tungkol dito? Nagawa mo na ba kay Patrick…”

“Pfft. Kaka-kiss lang namin at yun lang.”

“Magaling.” Hindi pa niya nahalikan si Shaun. Anong kabiguan.

Makalipas ang kalahating oras, nakarating na silang dalawa sa isa sa pinaka-marangyang shopping mall sa Melbourne.

Hindi tumitigil sa pag-ungol si Catherine simula nang tumuntong siya sa tindahan.

“Bakit mo ako dinala dito? Ang kanilang mga damit ay nasa high-end na hanay. Si Shaun ay isang low-key at matipid na tao. Siya ang nagmamaneho ng Lexus. Ang mga damit na karaniwan niyang isinusuot ay may magandang kalidad ngunit mula sa mga tatak na hindi ko pa naririnig.”

“Ngunit ang isang matagumpay na negosyante ay dapat magsuot ng isang bagay na mas disente. Tingnan mo, paano ang istilong iyon?” Kinaladkad siya ni Freya papasok sa isang marangyang tindahan ng damit na lalaki at itinuro ang suit na suot ng mannequin.

Mabilis itong sinulyapan ni Catherine. “Maganda ang suit, ngunit ang figure ng mannequin ay hindi tone gaya ng kay Shaun.”

“Sige, sige, alam kong sobrang fit ng asawa mo,” pang-aasar ni Freya.

Super fit?

Naisip ni Catherine na karapat-dapat si Shaun sa papuri na ito. Ang katawan niya ang pinakamaganda sa lahat ng lalaking nakita niya noon, kahit walang damit…

“Anong mga dirty thoughts ang nililibang mo sa isip mo? Ang iyong mga pisngi ay kasing pula ng mga kamatis.” Napangisi si Freya.

“Ubo, kalimutan mo na. Tara na. Masyadong mahal dito.” Dahil sa kahihiyan, sinimulan ni Catherine na hilahin ang kaibigan patungo sa pintuan.

Lumapit sa kanila ang tindera. “Ang set na ito ay ang aming pinakabagong disenyo. Dalawa lang ang suit na ganito sa buong bansa.”

“Hah, makakatipid ka ng hininga. Hindi kakayanin ng mga mahihirap na tulad niya.” Umalingawngaw sa hangin ang mapanuksong komento.

Pagkatapos, pumasok sa kanilang paningin sina Janet at Cindy.

“Miss Campbell, Miss Turner…” Kumikislap ang mga mata ng tindero habang agad siyang sumugod upang batiin sila.

Tinapunan ni Janet ng patagilid na tingin si Catherine. “So nakahanap ka ng bagong boyfriend? Pero maliit lang siya.”

Abogado lang ang lalaking iyon. Kahit gaano pa siya ka-successful sa kanyang career, magtatrabaho pa rin siya para sa mga mayayaman na tulad nila.

Napangisi si Freya dahil sa galit. “Seryoso? Alam mo bang boyfriend niya…”

Catherine grabbed her friend’s wrist and shook her head.

Her marriage to Shaun was a secret. She wondered which man Janet had mistaken to be her boyfriend.

A hint of delight flashed across Cindy’s face. She remembered how she used to trail behind them because their family background was more superior. “Cathy, you should probably shop elsewhere. As far as I know, there are only a few thousand dollars in your card now.”

“Cindy, don’t cross the line.” Freya was infuriated. Before they had fallen out, she had told her about Catherine’s difficult situation, without expecting the woman would turn around and betray them without hesitation.

As expected, the salesperson showed impatience upon hearing they were poor.

“Please leave if you can’t afford this. We’re short of staff and we can’t service everyone.”

“Tiyak na kayang-kaya ko ito.” Inilabas ni Freya ang kanyang credit card.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *