Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 58

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 58
“Where to?” Puno ng inis ang titig ni Shaun. “Lalabas ka bang umiinom o sa pamilya Jones? O makikipag-date ka sa senior mo? Huwag kalimutan na kailangan mo pang maglakad ng Fudge para mapadali ang kanyang digestion.”

“…”

Nawalan ng lakas ng loob si Catherine na magsalita ng totoo.

“Kasama ko si Freya mamili. Lumalamig na ang panahon at kailangan ko ng mga bagong damit.”

Itinaas-baba niya ito bago nagkomento, “Hmm, kailangan mo ng mas maiinit na damit. Itigil ang pagsusuot ng kakaunting damit sa harap ko buong araw.”

“…”

Hindi siya nakaimik.

Well, she would not wear thin loungewear when it was almost winter if not to seduce him. At saka, siya pa rin ang nakinabang dito.

“Sige, kailangan ko rin ng mga bagong damit, kaya ikuha mo rin ako. Gamitin mo na lang yung card na binigay ko sa’yo last time,” matamlay niyang sabi.

Siya ay nawalan ng mga salita. Sa totoo lang, pinaplano niyang maghapunan kasama si Freya.

Mula nang ikasal sa kanya, hindi na siya nakakain ng masarap na barbeque. Bukod dito, panahon na ngayon ng sariwang seafood.

“Pwede kang bumili ng sarili mong damit. Hindi mo ako tunay na asawa.” Bakas sa boses niya ang pag-aatubili.

Napataas siya ng kilay nang sumilay ang nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha. “Ano? May nakatagong innuendo ba sa likod nito?”

“…”

Sumuko si Catherine. Sinabi niya iyon nang may inosenteng intensyon.

“Sige, sige, titingnan ko. Anong size mo?”

“Hindi mo alam kung anong sukat ang isusuot ko pero nangangarap pa rin akong mapalapit sa akin?” Bakas sa mukha niya ang sama ng loob. She had the cheek to say she loved him with this half-hearted attitude?

“I’m sorry kung hindi sapat ang nagawa ko.” Bakas sa mukha niya ang pagkabigo.

Ngumuso siya ng masama bago sabihin sa kanya.

“Anong uri ng hanay ng presyo ang hinahanap mo?”

“Anumang bagay.” Hindi rin sigurado si Shaun. Kung tutuusin, lagi siyang may mga world-class na designer na nagsatahi ng kanyang mga damit noon.

Makalipas ang sampung minuto, bumaba si Freya sakay ng kanyang sasakyan.

Sumakay si Catherine sa kotse, mukhang nawawalan ng pag-asa. “Punta tayo sa mall. Gusto ni Shaun na bilhan ko siya ng damit.”

“Pero paano ang seafood feast? Hindi pa nga ako nakakapaghapunan eh.” Nasusulat ang pagkalito sa buong mukha ni Freya.

Walang choice si Catherine kundi sabihin sa kanya ang totoo. Tumingin ulit sa kanya si Freya na may halong panghahamak. “Saan napunta ang dignidad mo? Paano ang dominanteng ugali mo noon?”

“Hindi mo naiintindihan. He always use how I made Fudge sick against me,” walang magawa niyang sagot. “At saka, dalawang beses niyang iniligtas ang buhay ko at gusto kong bayaran ang utang.”

“Walang ibang kumokontrol sa kanilang kasambahay nang mahigpit na ito,” panunuya ni Freya.

“Sige, tigilan mo na. Alam kong ako ang kasambahay niya.” Si Catherine, na nakaupo sa passenger seat, ay mukhang nalulungkot.

“Naku, sa tingin mo kailan ako makakaharap sa hamak na mag-asawang iyon bilang tita niya? Malapit na ang engagement ceremony nila.”

Inangat ni Freya ang kanyang ulo upang isaalang-alang ito.

“Baka kay Shaun, isa ka pa ring kasambahay na masarap magluto. Kailangan mong baguhin ang kanyang opinyon, at ang pinakamahusay na paraan ng paggawa nito ay gawin ang mga bagay na hindi na maibabalik.

“…”

Nanatiling tahimik si Catherine.

“Maging tunay niyang asawa.” Tinapunan siya ni Freya ng mapanlinlang na tingin. “Alam mo ang ibig kong sabihin.”

Natigilan si Catherine. Nagsimulang uminit ang mukha niya habang iniisip ang eksena.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *