Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 57

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 57
Hindi naintindihan ni Catherine ang intensyon ni Shaun na ilihim ito sa kanya. Ito ba ay upang pigilan siya sa pagnanakaw ng kanyang kayamanan? May balak ba siyang hayaan si Rebecca na magdisenyo ng kanyang bahay?

Matatanggap niya ang unang posibilidad ngunit hindi ang pangalawa.

Alam niya na halos kitilin na ng pamilya Jones ang buhay niya, pati na rin ang walang katapusang sama ng loob niya kay Rebecca.

“Mabuti kung ginawa mo. Hindi kita pipilitin na kunin ako bilang iyong designer,” she said half-jokingly.

“Sinabi ko nang hindi.” Diretsong sagot niya.

Inipit niya ang mga daliri sa mga kubyertos at iniba ang paksa ng usapan. “Well, kung gayon… Mayroon ka bang anumang mga kaganapan na paparating kamakailan? Baka kailangan mo ng babaeng kasama…”

“Hindi.” Masyadong mababa para sa kanya ang mga tao sa Melbourne. Hindi sila katumbas ng presensya niya.

“Um… Sige, pero gagawin ko.”

Inilapag niya ang mga kubyertos sa mesa at tinignan siya ng diretso sa mga mata. “Ano ang sinusubukan mong sabihin?”

“Ang aking lola ay magiging 80 sa pagtatapos ng buwan. Ipinagdiriwang ang birthday party kasama ang engagement ceremony nina Ethan at Rebecca. Wala akong choice kundi magpakita. Ang aking lola ay mahusay na maging mula noong ako ay maliit. Gusto mo bang sumama sa akin?”

Inipon ni Catherine ang lahat ng kanyang lakas ng loob para sabihin ito. Tumingin siya sa kanya ng may pag-asang mga mata.

Kinailangan ni Shaun ng ilang segundo upang makita ang intensyon ng pamilya Jones.

“Naalala kong sinabi ko sa iyo bago tayo ikasal na hindi ko makikilala ang mga miyembro ng iyong pamilya.”

“Ngunit pupunta ka pa rin sa seremonya ng pakikipag-ugnayan,” sabi niya.

“Bakit?” Walang saysay sa kanya dahil hindi niya kilala ang pamilyang iyon.

‘Dahil tiyuhin ka ni Ethan!’ Halos sumigaw siya.

Gayunpaman, kung sinabi niya ito, maaaring hulaan niya na lumapit siya nang may lihim na motibo. “Dahil… Marami pang maimpluwensyang tao mula sa Melbourne ang dadalo sa seremonya, kaya naisip ko na ikaw…”

“Paumanhin, ngunit hindi ako lalabas sa mababang uri ng mga kaganapan nang ganoon.”

“…”

Hindi siya nakaimik.

Mababang grado?

Tumanggi siyang dumalo sa engagement ceremony ng kanyang pamangkin dahil sa kadahilanang iyon?

Gaano siya kataas noon? Ganito ba ang mayayabang na ugali ng lahat ng umuwi pagkatapos ng ilang taon sa ibang bansa?

Napalitan ng blangkong ekspresyon ang mukha niya.

“At saka, ipapayo ko sa iyo na huwag ka na ring pumunta. I can’t be bothered to go rescue you again,” seryosong babala nito sa kanya na may matalim na titig.

Bago ito, naisip niya na marahil ay bahagyang interesado si Shaun sa kanya, ngunit ang ideya ay nawala kaagad.

Ang lalaking ito ay tiyak na may pusong bato.

Biglang nawalan ng gana si Catherine. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagsimulang mag-ranting kay Freya sa pamamagitan ng WhatsApp.

[At sabi mo baka medyo interesado siya sa akin? Paumanhin, ngunit hindi ko ito maramdaman. Kumukulo ang dugo ko sa bawat segundong kasama niya.]

Freya: [Hoy, subukan mo. Gusto mo bang lumabas para maghapunan? Sobrang tagal na.]

Catherine: [Malamang hindi. Se-lecture niya ako kung aalis ako ng bahay.]

Freya: [Tara, hindi ka naman niya kasambahay at hindi ka man lang niya binabayaran. Masyado mo siyang ini-spoil.]

Sinulyapan ni Catherine ang lalaking lumayo pagkatapos kumain nang hindi nagliligpit ng mga pinagkainan. Isang surge of frustration ang bumalot sa kanya.

Ito ay masyadong nakakapagod. Gusto niyang maging ‘asawa’ niya, hindi ang kanyang full-time na kasambahay.

Nang walang ibang mapagpipilian, inayos niya ang mga pinggan at muling lumitaw sa ibang pagkakataon na may bagong hugasang kamay. “Aalis ako saglit mamaya…”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *