Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 54

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 54
Nang may banayad na puso, umalis si Catherine sa opisina at nagsimulang magmaneho papuntang Green Mountain.

Ito ang pinakamahal na luxury villa neighborhood sa Melbourne. Tanging ang mga tunay na mayayaman lamang ang may kakayahang bumili ng ari-arian dito.

Ang kanyang sasakyan ay pinahinto ng security guard sa pasukan ng kapitbahayan, kaya kinailangan niyang maglakad papunta sa bahay.

Nakatayo sa tabi ng swimming pool ang isang lalaki na mukhang mga 30 taong gulang. Mahahaba at maamong kilay ang matangkad na lalaki. Ang talor-made na itim na business suit ay lalong maganda sa kanya.

Gulat na tanong niya, “Mr. Lyons?”

“Oo. Ikaw ba ang taga-disenyo mula sa kumpanya ni Joseph? Mas bata ka sa inaasahan ko.” Isang tunay na pagtataka ang bumungad sa mga mata ni Wesley.

Itong babaeng nasa harapan niya ngayon ay marahil ang pinakamagandang babae na nakita niya simula nang bumalik siya sa Melbourne. Maaaring isipin ng iba na ipinadala ni Joseph ang babaeng ito upang akitin siya.

Gayunpaman, ang hindi natitinag na determinasyon sa kanyang mga mata ay nagsiwalat na siya ay isang seryosong propesyonal.

“Ako ay junior ni Pangulong Talton sa unibersidad. Mr. Lyons, malugod mong palitan ako kung hindi ka nasisiyahan pagkatapos mong makita ang aking mga disenyo. Hindi ko ito dadalhin ng personal.”

Kalmado ngunit confident na sagot ni Catherine. “At saka, I don’t think age has anything to do with capability. Medyo bata ka pa, Mr. Lyons.”

Napangiti si Wesley. “Hindi ko kayang makipagtalo diyan.”

Inabot niya sa kanya ang name card niya.

He glanced at it. “Catherine Jones. The name rings a bell.”

She felt her heart skip a beat. For fear that he might have heard about the rumors, she replied immediately, “It’s quite a common name. If you don’t mind, Mr. Lyons, you can tell me your ideas as we tour around the villa.”

Then, he led the way and showed her around the massive villa.

Besides, he mentioned his wish of having a gym, theater, basketball court, and indoor swimming pool.

Catherine had a general idea of his likes and desires. In less than half an hour, she delivered a beautiful sketch into his hands.

Wesley looked at the sketch, unable to find something to pick fault at.

This design plan was exactly what he had envisioned.

“Miss Jones, you’re as good as the top designers I’ve seen from abroad. Not bad. The concept of this indoor swimming pool is really innovative.”

“Mas magiging mas maganda ito pagkatapos mag-render.”

“Oo naman, may isang linggo ka. Gusto kong simulan ang pagsasaayos sa lalong madaling panahon.” Ibinigay niya sa kanya ang key card. “You’re welcome to look for me in my office kapag kailangan. Ito ang name card ko.”

Presidente ng Transmit Corporation. Tila isang bagong mayamang lalaki ang pumasok sa bilog ng Melbourne.

Pagkaalis ng villa, binalak niyang tingnan ang disenyo ng iba pang mga villa sa kapitbahayan.

Sa loob ng ilang minuto, nakita niya ang isang puting Lexus na nagmamaneho sa isa sa mga malalaking villa. Hindi ba iyon ang sasakyan ni Shaun?

Bumili din ba siya ng villa dito?

“Bakit ka nandito?”

Isang pamilyar na boses ang umalingawngaw sa likuran niya.

Tumingin siya sa kanyang balikat upang makita si Ethan na bumababa sa kanyang Lamborghini.

Normally, tatalikod siya at aalis, pero medyo nabigla siya nang mabunggo siya rito.

“Ako dapat ang nagtatanong. Nagpaplano ba kayo ni Rebecca na bumili ng villa dito?”

“Hindi, hindi pa rin. Nandito ako para tingnan ang villa ng tito ko. Kailangang i-renovate ang kanyang lugar at plano kong kumbinsihin siya na ibigay ang proyekto kay Rebecca.”

Sinuri ni Ethan ang ekspresyon niya habang sinasabi iyon.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.