Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 52

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 52
Muli?

Isang pakiramdam ng pagkabigo ang bumalot kay Catherine. Nananatili siya sa bahay at naghahanda ng mga pagkain nitong mga nakaraang araw.

“Lalabas lang ako para sa hapunan kasama ang isang kaibigan na nakilala ko habang nag-aaral sa ibang bansa.”

Sarcastic na tawa ni Shaun. “Ay, so isa itong kaibigan mula sa unibersidad ngayon. Huwag mong kalimutan kung paano ka dinukot sa hotel ng kaibigan mo noong high school.”

“Kahit ano. Bye.” Binabaan siya nito nang walang pasensya.

Isang bakas ng pagkabigo ang sumilay sa mga mata ni Joseph nang makita ang galit na mukha nito. “Bagong boyfriend? O asawa?”

Nanlaki ang mata niya sa gulat. “Hindi pwede. Ang… kasambahay ko lang.”

Bagama’t legal na asawa niya si Shaun, tumanggi ang lalaki na kilalanin iyon. Kaya naman panay palabas lang ang kanilang relasyon.

Ang mga sulok ng labi ni Joseph ay kumibot sa isang mahinang ngiti. “Parang may kinakausap ka.”

“Um… Talaga?”

Naramdaman ni Catherine na bumilis ang tibok ng puso niya. Ganito ang karaniwang pakikisalamuha niya kay Shaun. Marahil ay ganoon lang ang tunog dahil nakatira sila sa iisang bahay.

Matagal-tagal na rin mula nang makilala niya si Joseph. Ang dalawa sa kanila ay nag-enjoy sa gabing magkasama at ang hapunan ay tumagal hanggang 9 ng gabi. Pinasakay siya nito at ibinaba siya sa Jadeite Bay.

“Remember to report to me tomorrow morning. Nakatanggap ako ng isang villa case sa lugar ng Green Mountain. Pupunta ka bukas para kunin ang mga sukat.”

“Oo naman.”

Kinawayan niya ito ng paalam. Sinundan ng kanyang mga mata ang Porsche sa malayo bago siya tumalikod para tumungo sa bahay.

Nagkataon, nadiskubre niya si Shaun, nakasuot ng casual loungewear, na malamig na nakatingin sa kanya mula sa hagdan. Si Fudge ay nakapatong sa kanyang mga bisig, na tila matutulog na siya.

“Lalaki ang kaibigan mo?”

Ang malalim na kunot sa pagitan ng kanyang mga kilay ay maaaring magpisil ng isang langaw hanggang sa mamatay.

Naisip niya kung paano niya kailangang tiisin ang hindi magandang pagkaing binili sa tindahan nang masiyahan siya sa gabing kumakain at nakikipagtawanan sa ibang lalaki. Ang galit ay umagos sa kanya na parang mga alon.

“Oo, siya ang senior ko sa unibersidad…”

Pinutol siya ni Shaun. “Catherine, ipaalala ko sa iyo na pinili mong pakasalan ako. Mas mabuting bantayan mo ang mga kilos mo kahit contract marriage lang tayo. Ayokong pagtaksilan.”

Nawala ang ngiti sa mukha niya. “Anong pinagsasabi mo? Lumabas lang ako para kumain kasama ang isang kaibigan. Masama ba ang tingin mo sa akin?”

“Sino ang nakakaalam? Saglit lang kita nakilala.” Ang mga sulok ng kanyang labi ay pumulupot sa isang sarkastikong ngisi. “At saka, hindi pwedeng basta-bastang lumabas para mag-dinner. Huwag kalimutan ang tungkol sa iyong tungkulin bilang sitter ni Fudge. Pananagutan mo siya dahil ikaw ang nagpasakit sa kanya.”

“Okay na si Fudge ngayon, di ba? I think she even gained a few pounds,” she replied through clenched teeth. Tiyak na makikipagtalo siya sa kanya kung hindi niya nailigtas ang kanyang buhay ng dalawang beses.

How silly of her to think na malayo lang ang tingin niya pero mabait naman talaga. Ang kritikal na tonong ito na kinausap niya ay pinawi ang kaunting interes na mayroon siya para sa kanya.

Napangisi si Shaun. “Eksakto, bakit siya tumaba? Dapat mong isipin ang iyong sarili. Gusto kong alagaan mo ang pusa, hindi patabain.”

“…”

Nawalan ng masabi si Catherine.

Ang lumalaking gana ni Fudge ay naging kasalanan din niya.

Muntik na siyang maalis sa pagkakahawak. “Fine, papakainin ko ang pusa ng mas kaunting pagkain mula ngayon.”

“Hindi mangyayari iyon.” Paano kung ang mga kuting sa loob niya ay naging malnourished?

“Well, ano ang gusto mo, kung gayon? Sorry, pero hindi ako professional cat breeder,” naiirita niyang sabi.

“Ako rin. Magsaliksik dito at maging mas makonsiderasyon kay Fudge. Isama mo siya sa paglalakad kapag libre ka. Huwag mo lang siyang pakainin tapos hayaan mo siyang matulog buong araw.”

Naglakad siya patungo sa parke ng kapitbahayan habang nakaakbay si Fudge.

Inilapit ni Catherine ang mukha sa kanyang papalayong silhouette. Gusto niyang ibahagi ang kagalakan sa paghahanap ng bagong trabaho, ngunit hindi siya mapakali na kausapin ito ng isa pang segundo.

Pag-uwi niya, nagsimula siyang magtungo sa kwarto para magpalit ng bagong damit. Isang malamig na boses ang umalingawngaw sa kanyang likuran.

“Gutom na ako.”

Napatingin siya sa balikat niya ng makita ang lalaking nakaupo sa sopa, tila isang gutom na alaga na naghihintay na pakainin.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *