Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 50

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 50
“Tama na. Pwede mo akong atakihin pero hindi lahat ng babae.”

“So paano kung ako nga?” Sagot ni Shaun na nakatingin kay Catherine ng masama.

“Ikaw…” Nabalisa, sumugod siya pasulong upang iyakap ang kanyang mga braso sa kanyang leeg.

Talagang nabigla siya sa hindi inaasahang at biglaang pagkilos nito.

Pinilit ba siyang halikan ng babaeng ito? Bumungad sa kanyang isipan ang imahe ng malambot nitong labi. Ilang segundo siyang nag-alinlangan bago niya naramdaman ang kirot sa kanyang pisngi.

Kakagat lang niya.

Pilit niya itong tinulak palayo habang lumilipad ang kamay nito para takpan ang kinagat nito.

Isa ba siyang aso? Napakasakit nito.

“Catherine, how dare you? Huwag mong isipin na hindi kita paparusahan dahil dito.”

Ang mga mata ng lalaki ay parang ningas ng apoy. Nanginig si Catherine matapos mapagtanto kung gaano siya katawa-tawa kanina.

“Um… kaya kong ipaliwanag ito. Ito ay dahil ako… mahal kita ng sobra,” sabi niya sa labis na boses, “Hindi mo ba ito napapanood sa mga pelikula noon? Palaging kinakagat ng mga lead actress ang lalaking mahal na mahal nila. Sinubukan ko lang na mag-iwan ng imprint sa iyo.”

Napahakbang ng ilang hakbang si Shaun, nag-igting ang mga ngipin sa galit. “Tinanggap mo ba ako bilang isang tanga?”

“Well, maaari mo akong kagatin pabalik.” Nilakasan ni Catherine ang sarili at inilapit ang mukha sa lalaki. “Kagat kagatin mo ako. Kung mas malalim ang pagmamahal, mas malakas ang puwersa.”

“…”

Wala siyang ganang magmura sa sandaling ito kaysa sa anumang punto ng kanyang buhay.

Akala ba niya ay pakakawalan siya nito?

Isiniksik niya ang kanyang ulo sa pagitan ng kanyang mga palad at napakagat sa pisngi.

Ang malambot na pisngi ng babae ay talbog at malambot na parang halaya. Ayaw niyang ilayo ang labi niya.

“Aray!” Napasigaw siya sa sakit.

Finally, after see the teeth prints on her chubby cheeks, bumitaw siya sa pagkakahawak.

“Tandaan mo ang parusang ito.”

Nagpanggap si Catherine na nahihiya sa kabila ng sakit. “Hindi, ito ang patunay ng iyong pagmamahal.”

“Mangarap pa.”

Sarcastic na tawa ni Shaun bago pumasok sa banyo, padabog na isinara ang pinto sa likod niya.

Ang repleksyon sa salamin ay nagpakita ng mga bakas ng ngipin sa sariling pisngi. Pakiramdam niya ay sumugod siya sa pintuan para durugin ang babaeng iyon.

Damn it.

Maaari siyang magsuot ng maskara, ngunit kailangan niyang nasa korte ngayon.

Walang nagpakitang abogado sa korte na nakasuot ng maskara.

Sa inis, ilang kagat lang ang almusal niya bago umalis ng bahay.

Bumuntong-hininga siya sa loob nang makita ang mga natira.

Naku, nagalit na naman siya sa demonyo. Bakit siya galit na galit pa rin? Ang mga bakas ng ngipin sa kanyang pisngi ay mas kitang-kita kaysa sa kanya!

Melbourne Court.

9 am

Ding. Bumukas ang pinto ng elevator. Lumabas doon si Shaun na may suot na maskara. Mahigpit na sumunod sa kanya si Hadley.

Si Mr. Smith, ang nagsasakdal, ay nagmamadaling batiin sila. “Attorney Hill, ito na ang huling araw ng paglilitis. Ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi mukhang pabor sa akin. Matatalo ba ako—”

“Hindi ako kailanman natalo.” Malayo at naiinip ang tono ni Shaun. “Huwag mong uulitin ang parehong tanong. Kumuha ka ng bagong layer kung wala kang tiwala sa akin.”

Walang salita si Mr. Smith para sagutin ang kawalang-interes ng lalaking iyon. Siya ang pinakamahusay na abogado ng bansa, pagkatapos ng lahat.

“Ngayon, ngayon, manalig sa Attorney Hill. Walang sinuman maliban sa kanya ang maaaring magdala ng tagumpay sa iyong panig.”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *