Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 49

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 49
“Tandaan mo ang iyong pangako.” Bumalik si Shaun sa kanyang higaan na walang pakialam.

Nang makuha ang kanyang pag-apruba, mabilis na inilapag ni Catherine ang kumot sa sahig sa tabi ng kanyang kama.

Ang lalaki ay nanatiling maasikaso sa ilang sandali ngunit hindi nagtagal ay nakatulog.

Gayunpaman, maya-maya, ang pag-iyak ng babae ang gumising sa kanya.

“Buksan mo ang pinto… Please… Ang lamig… Sobrang dilim… Natatakot ako.”

Umayos siya ng upo mula sa kama. Ang liwanag ng buwan na bumuhos sa bintana ay nagpapaliwanag sa silweta sa lupa. Mahigpit na nakatakip sa tenga ang babaeng nakakulot na parang bola. Nanginginig ang buong katawan niya sa takot.

“Catherine, gising na. Isa lang itong bangungot.” Bumangon si Shaun sa kama para tanggalin ang mga kamay niya.

Gayunpaman, siya ay ganap na nasisipsip sa kakila-kilabot na panaginip. Ang takot na takot niyang mukha ay kasing putla ng kumot.

Nang walang ibang alternatibo, hinila siya nito sa dibdib at marahang tinapik ang likod nito.

“Ayos lang. Ligtas ka na ngayon…”

May calming effect ang boses ng lalaki na unti-unting nagpakalma sa tensyon sa kanyang katawan.

Nakasubsob ang maliit nitong mukha sa dibdib niya. Ang kanyang makintab na maitim na buhok ay maluwag na nakasabit sa kanyang mga balikat na may ilang hibla na nakaplaster sa gilid ng kanyang nakakaawa ngunit magandang mukha. Naglabas din siya ng mahinang pabango.

Hindi ito ang amoy ng pabango. Sa halip, ang bango ng shampoo niya.

Hindi niya namalayan kung gaano kasarap ang amoy ng kanyang shampoo hanggang ngayon.

Unti-unting bumalot sa kanya ang halimuyak hanggang sa tuluyang pumikit.

Naisipan niyang bitawan siya nang tuluyan na itong kumalma. Gayunpaman, kinaumagahan na nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata.

Magkasama silang dalawa sa iisang unan. Ang kaliwang braso at kaliwang paa nito ay nakatakip sa katawan niya. May namumuong ngiti sa gilid ng labi niya. Mukhang masarap ang tulog niya.

Hindi rin naaawa si Shaun. Naramdaman pa niya sa isang mabilis na segundo na para silang bagong kasal.

Nag-isip siya ng ilang segundo bago maingat na itinaas ang kumot para makatayo.

Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagulat siya sa tanawin sa ilalim ng kumot.

Halos lahat ng mga butones sa pajama ng tangang babaeng ito ay natanggal.

Sa sandaling ito, dahan-dahan ding iminulat ni Catherine ang kanyang mga mata.

Nagtama ang kanilang mga mata, at unti-unting nagdilat ang kanyang mga pupil.

Napasigaw siya sa gulat nang mapansin niyang nakahiga siya sa mga braso nito. Nagmamadali siyang tumayo at lumayo sa lalaki. “Bakit… Bakit ka natutulog sa tabi ko?”

“…”

Hindi makapaniwalang napangiti ang lalaki.

“Ipinulupot mo ang sarili mo sa akin habang umiiyak habang binabangungot ka kagabi. Naging mabait ako at inaaliw ka…”

“Ikaw… Pinasaya mo ako?” Nahirapan siyang paniwalaan ito.

Bumagsak ang mukha niya. “Ano ba ang gusto mong sabihin? Catherine, maglinis ka na. Sinadya ba ang kagabi? Naglabas ka talaga para kunin ang atensyon ko, ha?”

“Hindi ko alam ang sinasabi mo. Nakatulog ako ng maayos.” Malabo niyang naalala ang pagkakaroon ng mga bangungot sa simula, ngunit nakaramdam siya ng kapayapaan nang may mahinang boses na bumulong sa kanyang mga tainga.

Wait lang, kay Shaun ba ang malumanay na boses na iyon?

Tumingin siya sa kanya ng blangko, ngunit naabot na niya ang kanyang limitasyon. Nagdilim ang kanyang mga mata nang bumangon siya. “Bago ka magpatuloy sa pagsasalita, tingnan ang estado ng iyong pajama.”

Nalilitong ibinaba niya ang tingin. Bakas sa mukha niya ang pagkagulat at pagkapahiya. Lumipad agad ang mga kamay niya para takpan ang dibdib niya.

Ngumisi ang lalaki. “Magaling umarte. Sigurado akong lihim mong tinanggal ang mga butones na iyon para akitin ako.”

“Inosente ako.” Pakiramdam niya ay maiiyak siya sa pagkakataong ito. “Kuya, bumukas ang mga butones. Hindi ko kasalanan na malaki ang dibdib ko.”

“…”

Hindi niya alam kung ano pa ang sasabihin.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *