Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 48

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 48
Bago pa matapos ni Catherine ang kanyang pangungusap, isang napakalaking kamay ang biglang lumitaw upang takpan ang kanyang bibig.

Amoy tuyong pine ang kamay ni Shaun. Ang mahinang halimuyak ay nakakagulat.

Higit sa lahat, ang kanyang kamay ay napakainit!

“Tumahimik ka.” Ang mga mata ng lalaki ay kumislap sa ilalim ng lente ng kanyang salamin.

Pakiramdam niya ay uminit din ang sariling pisngi. Matapos niyang tanggalin ang kamay niya, inilagay niya ang mangkok ng sinigang na oat sa mesa. “I bet baka gutom ka pagkatapos magtrabaho buong gabi.”

Napatingin siya sa sinigang na oat na nilagyan ng cinnamon. Ito ay tiyak na mukhang pampagana.

“Catherine, sinusubukan mo akong patabain ha?”

“Hindi, maganda pa rin ang hubog ng katawan mo.” She pouted. “I wouldn’t mind kahit mataba ka. Baka iisipin mo ako kung wala nang ibang babaeng nagkakagusto sayo.”

Tumingin siya sa kanya, kumikibot ang mga sulok ng labi niya sa pagngisi. “Kalimutan mo na. Hindi ko kayang bayaran ang isang babaeng madalas mag-ospital tuwing isang araw.”

“Huwag kang mag-alala. Soon, I’ll be out there working to provide for you,” saad niya.

“I dare not rely on that. Baka mamatay ako bago pa mangyari yun.”

Hinalo ni Shaun ang sinigang na oat gamit ang kutsara.

Si Catherine na kanina lang kinukutya ay naglakad palabas ng study na nakaramdam ng inis. Nanumpa siyang patunayan sa kanya na makakamit niya ang isang bagay!

1 am

Nagising si Catherine sa kanyang mga bangungot, napagtanto lamang na pinagpapawisan siya sa kanyang noo.

Agad niyang binuksan ang ilaw. Unti-unting bumalot sa kanyang katawan ang katahimikan habang sinasakop ng liwanag ang dilim.

Pinangarap niyang makulong muli sa loob ng madilim na mansyon na iyon. Ang lugar na iyon ay puno ng lahat ng uri ng nakakakilabot na ingay sa gabi.

Sa sobrang takot, pumulupot siya sa isang bola. Naging problema sa kanya ang matulog mag-isa ngayon.

Pagkatapos ng ilang sandali ng pagsasaalang-alang, binalot niya ang sarili sa kumot at takot na kumatok sa pinto ng master bedroom.

“Sinong nandyan?”

Sabi ni Shaun, na nagising sa kalagitnaan ng gabi, na may boses na amoy sa galit.

“Ako to.”

Lumipas ang kalahating minuto sa ganap na katahimikan. Nang malapit na siyang sumuko ay biglang bumukas ang pinto mula sa loob.

Lumitaw siya sa kabilang side ng pinto. Gulo-gulo ang buhok niya at mukhang nakakatakot ang maitim niyang mga mata. “Mas mabuting magkaroon ka ng magandang dahilan para dito.”

Napakurap-kurap siya sa mga butones sa harap ng kanyang pajama. Dapat ay inilagay niya ito sa pagmamadali.

“Takot ako…”

Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga mata. Nawala ang mga kulay sa mukha niya dahil sa takot. Gayunpaman, nataranta siya sa kumot na hawak nito sa kanyang mga kamay.

“Isa pa ba ito sa mga taktika mo para akitin ako?”

Inamin ni Shaun na mas lalo siyang mahina ngayon. Gayunpaman, siya ay pagod buong araw at kailangan pa niyang gumising ng maaga para sa isang kaso sa korte bukas. “Huli na. Kailangan kong matulog kahit hindi mo kailangan.”

“Hindi iyon iyon.”

Talagang ayaw ni Catherine na manatili sa kanyang silid na mag-isa. Inipon niya ang kanyang lakas at hinila ang sulok ng manggas nito. “Mula nang makulong ako sa lumang asyenda, hindi na ako nangangahas na matulog mag-isa sa gabi. Pinagmumultuhan ako ng mga nakakatakot na bangungot. Hayaan mo akong matulog sa sahig ng iyong kwarto. Seryoso ako.”

“Hindi ka ba nakatulog ng maayos sa ospital?”

“Kasama ko ang tagapag-alaga noon.” Nanginginig ang mga pilikmata niya. Napakagat siya sa ibabang labi niya.

Kumunot ang noo niya ng makita iyon.

Siya ang nagligtas sa kanya mula sa matandang manor na iyon. Talagang tahimik at madilim ang lugar na iyon gaya ng gabi. Maging ang isang lalaki ay ma-trauma pagkatapos makulong doon ng tatlong araw.

Napansin niya ang pag-aalinlangan nito at mabilis na nangako. “I swear hindi kita iistorbohin.”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.