Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat.

Masyado siyang nainom noong huling beses na sumakit ang tiyan niya nitong mga nakaraang araw.

Pagkatapos noon, binasa niya ang dokumentong nasa kamay niya.

‘Not related’ ay lumabas sa harap ng kanyang mga mata sa pula, matatapang na salita.

What the hell? Laking gulat niya.

Si Melanie ay hindi anak ni Joel. Gayunpaman, iniwan niya ang kanyang ina upang pakasalan si Nicola noong nakaraan dahil buntis ang huli.

Sa madaling salita, niloko ni Nicola si Joel mahigit dalawampung taon na ang nakalipas. Siguradong si Damien ang lalaking iyon.

Bakit pa kahawig ni Melanie si Joel?

Maingat niyang iniligpit ang dokumento.

Ito ay nakakagulat na balita ngunit hindi ngayon ang oras upang isapubliko ito.

Habang iniisip niya iyon ay tinawag siya ni Doctor Angelo sa telepono. “Miss Jones, biglang nasunog ang tinutuluyan ko kagabi. Buti na lang at pinaalalahanan mo ako na baka nasa panganib ako nitong mga nakaraang araw, kaya palihim akong umaalis sa backdoor pagkauwi ko. Napakatumpak ng iyong mga hula.”

“Mabuti yan. Mangyaring atasan ang iyong katulong na sabihin sa publiko na ikaw ay namatay sa sunog. Pansamantala, mangyaring ipagpatuloy ang pagtrato sa aking ama nang palihim.”

Napasinghap siya sa kalupitan ni Damien na saktan ang isang kilalang doktor sa buong mundo. Sa kabutihang-palad, nahulaan niya na ang lalaki ay target ang doktor dahil si Joel ay nasa ilalim ng maximum na pagbabantay.

Naniniwala si Damien at ang iba pa na patay na si Doctor Angelo.

Yule villa.

Masayang ngumiti si Nicola sa balita ng pagkamatay ng doktor. “Hindi naman talaga siya binigo. Hindi na magkakaroon ng malay si Joel kaya malapit nang mamatay si Doctor Angelo. Napakatanga ni Catherine para bantayan lang ang ospital. Siguradong umiiyak siya ngayon.”

Nataranta si Melanie. “Ma, sino ang ibig mong sabihin sa kanya? Tatay ko?”

“Yup, papunta na dito ang papa mo para opisyal na kayong magkitang dalawa. Dapat tayong umasa sa kanya sa hinaharap.” Tinapik ni Nicola ang ulo ng kanyang anak. Bagama’t minamaliit niya ang lalaking iyon sa loob ng maraming taon, inamin niyang kaya nitong ibigay ang gusto nito, hindi tulad ni Joel na walang tigil sa pag-iisip kay Sheryl.

Tumingin sa kanya si Melanie na may mga mata na umaasam.

Makalipas ang ilang minuto, isang lalaki ang itinulak papasok sa isang wheelchair.

Natigilan si Melanie nang makita siya, ngunit sa huli, naisip niyang may katuturan ang lahat.

No wonder kamukha niya si Joel kahit hindi niya ito tunay na ama. Isa pa, spoiled na siya ni Uncle Damien mula pa noong bata siya. Kahit anong gawin niya, lagi siyang tutulungan.

“Melanie, halika dito. Ako ang tatay mo.” Sumenyas si Damien sa kanya.

“Tito Damien… Ikaw ba?” Nag-aalangan itong naglakad palapit sa kanya.

Kumunot ang noo niya, at mabilis na ipinaliwanag ni Nicola ang sitwasyon. “Actually, naging interesado sa akin ang tito mo since twenty or so years ago. Ngunit hindi ko alam at inilagay ang lahat ng aking pag-asa kay Joel. Para pakasalan siya, pati kami ng tito mo… Pagkatapos noon, sinabi ko sa kanila na kay Joel ang anak ko para pakasalan niya ako. All these years, inalagaan kami ng tito mo. Kung wala siya, malamang na magkakaroon na ng ganap na kontrol si Catherine sa Yule Corporation sa ngayon.”

“Tigilan mo na ang pagtawag sa akin ng tito. Tawagin mo nalang akong tatay.” Hinawakan niya ang mga kamay ni Melanie. “Ibibigay ko sa iyo ang pinakamahusay.”

“Salamat, Tay.” Pinulupot niya ang kanyang mga braso sa kanyang leeg.

Mas maganda ang pakikitungo sa kanya ni Damien kaysa kay Joel. “Dad, galit ako kay Catherine. Gusto ko siyang patayin.”

“Pagbayaran ko ang sinumang nang-aapi sa aking anak na babae para sa kanilang mga aksyon. Pero ang priority sa ngayon ay mapabilis ang kasal mo sa pamilya Campos,” he said.

“Ang pamilya Hill ay walang lugar sa lungsod na ito sa sandaling muling magsama ang Yule at Campos.”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 459

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 459 Devil… Devil… Nag-echo sa utak ni Shaun ang mga masasakit na salita na iyon. Agad niyang itinakip ang mga…

Leave a Reply

Your email address will not be published.