Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni Aunty Yasmine. “Dapat magpahinga ka sa bahay. Kukunin ko si Hadley para kunin ako ng tagapag-alaga…”

“Ayos lang, Panganay na Young Master. Nag-aalala ako kapag nakikita kita sa ganitong estado.” Ibinuka niya ang kanyang mga labi para magsalita ngunit nagbago ang kanyang isip.

Sa pag-aakalang natatakot siya, mahina niyang sinabi, “Paumanhin…”

“Ayos lang ako, ngunit hindi ka naiintindihan ng Young Madam,” sabi niya. “Nagkaroon kayo ng matinding pagtatalo noong gabing iyon, at hindi ako nagkaroon ng pagkakataong magpaliwanag. Actually, hindi naman sinaktan ng Young Madam si Shelley ng walang dahilan. Umuwi siya para makita ka at ang kanyang nakahiga sa iisang kama. Kung ako ‘yon, na-misunderstood din ako.”

“Ano?” Tiningnan niya ang babae gamit ang madilim niyang mga mata. “Bakit nasa kama ko si Shelley?”

Walang magawa siyang sumagot, “Nagkaroon ka ng relapse noong araw na iyon. Hindi mo mabitawan ang kanyang kamay sa sandaling magpakita siya, kahit na pagkatapos ka niyang binuhat sa kama. Panganay na Young Master… Napagkamalan mo ba siya noon na si Miss Neeson?”

“Hindi ko…” Nadismaya si Shaun. Hinawakan ba niya ang mga kamay niya? Wala man lang siyang maalala.

Siya pagkatapos ay nagpatuloy. “Gusto kong pigilan si Young Madam noong gabing iyon, ngunit nagmamadali siyang umakyat at hindi niya naintindihan ang sitwasyon. Ikinulong mo pa siya sa cellar pagkatapos noon. I bet sobrang kinilig siya.”

“I… ikinulong ko siya sa cellar?” Nagulat ito sa kanya. Sinabihan siya na mayroon lamang silang maliit na pagtatalo.

“Tama iyan. Buong gabing sumigaw ng tulong ang batang Madam. Sobrang nakakadurog ng puso. Nagulat siya na ikinulong mo siya sa cellar pagkatapos ng ginawa ng mga kapamilya mo sa kanya noong huling pagkakataon.”

Ang bigat na nararamdaman sa kanyang dibdib ay naging matinding sakit.

Ano ang ginawa niya?

Nagsimula na namang sumakit ang kanyang ulo.

Nataranta, mabilis na kumuha ng unan si Aunty Yasmine at inilagay sa likod ng kanyang leeg.

Magkagayunman, ang matinding sakit ay nagpahinto sa kanyang pagtulog nang buong gabing iyon.

Sa umaga.

Pumasok si Catherine sa Hudson Corporation.

Matagal nang naghihintay doon si Hadley. “Young Madam, ito ang resulta ng DNA test nina Melanie at Mr. Yule na hiniling mo noon.”

Nagulat ito sa kanya. Nakipag-away siya kay Shaun, kaya hindi niya inaasahan na patuloy siyang tutulungan ng kanyang assistant. “Salamat.”

Natanggap niya ang dokumento bago sinabing, “Ito na ang huling beses na humingi ako ng tulong sa iyo. Please stop calling me Young Madam after this. Hindi na ako iyon.”

“Ikaw ang amo ko basta’t kasal ka sa Panganay na Young Master.” Kumunot ang noo niya sa pag-aalala. “Actually, talagang nagmamalasakit sa iyo si Eldest Young Master. Dalawang gabi na ang nakalipas, pagkalabas mo ng pub, nahimatay siya at hanggang kahapon ay hindi na siya nagkamalay. Hindi siya maganda sa ngayon. Kagabi, siya…”

“Hanapin mo si Shelley. O bisitahin ang puntod ng kanyang dating kasintahan.”

Ang pag-uusap tungkol sa mga ito ay sumira sa kanyang kalooban.

Maraming mga tao sa paligid ni Shaun ang paulit-ulit na nagsasabi sa kanya na siya ay nagmamalasakit sa kanya, na ang kanyang kalagayan ay lalala nang wala siya.

Naniwala siya sa kanila.

Ibinaba pa niya ang sarili para pasayahin ang mga miyembro ng pamilya Hill.

Gayunpaman, ano ang nakuha niya sa huli? Pagpapahiya at kasinungalingan.

“Hindi gusto ng Matandang Young Master si Shelley…”

“Hadley, tumigil ka. Hindi ako charity organization.”

Hindi siya nag-alinlangan, at ang poot sa kanyang mga mata ay ipinaliwanag ang lahat.

Nawalan ng masabi si Hadley. Nagpakawala siya ng buntong-hininga pagkatapos niyang pumasok sa elevator. Kung alam niyang ganito ang mangyayari, nakumbinsi niya sana si Eldest Young Master na huwag nang kunin si Shelley sa simula.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 459

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 459 Devil… Devil… Nag-echo sa utak ni Shaun ang mga masasakit na salita na iyon. Agad niyang itinakip ang mga…

Leave a Reply

Your email address will not be published.