Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa siya.

Nasa ospital.

Nagkamalay si Shaun.

Ang kanyang kamay ay konektado sa saline drip sa pamamagitan ng isang tubo.

Kinusot niya ang kanyang mga mata ng ilang beses. Naririnig niya ang boses ni Rodney mula sa kabilang silid.

“Sinabi ko na sa simula pa lang na hindi mabuting tao si Catherine. Sobrang sakit na ni Shaun, pero nagpadala pa rin siya ng divorce papers. Wala siyang pakialam sa kanya.”

“Hinaan mo ang boses mo. Paano kung magising siya at marinig ka niya?”

“Mali ba ako? Hindi siya nagpapasalamat sa lahat ng ibinigay nito sa kanya, at sinusubukan pa rin niyang makipagkumpitensya sa isang patay na tao.”

“…”

“Eldest Young Master, gising ka na.” Napasigaw si Shelley na nakaupo sa gilid nang imulat niya ang kanyang mga mata.

Natigil ang pag-uusap sa tabi. Makalipas ang ilang minuto, parehong awkward na pumasok sa kwarto sina Rodney at Chester.

“Ipakita mo sa akin ang divorce papers.” Inabot niya ang kamay niya.

Iniabot ito ni Rodney pagkatapos ng ilang pag-aalangan. Ini-scan ni Shaun ang dokumento, na nagsasabing walang gusto si Catherine. Handa siyang iwan ang kasal nang walang anuman basta pumayag itong pirmahan ang mga papeles.

Ang kanyang mga daliri ay kumapit sa mga papel at agad itong pinunit.

Iba-iba ang reaksyon ng lahat dito, ngunit sinubukan ni Shelley na aliwin siya. “Eldest Young Master, huwag kang mag-alala. Ginagawa lang ito ng batang Madam sa kabila. Pagsisisihan niya pagkatapos niyang kumalma.”

“Dapat umalis ka na.” Ang lakas ng boses nito ang nagbigay sa kanya ng matinding sakit ng ulo.

Nanlamig ang mukha niya. Galit na galit na tumayo si Rodney para sa kanya. “Shaun, ano bang sinasabi mo? Hindi man lang dumating si Catherine para tingnan ka pagkatapos mong mawalan ng malay. Si Shelley ang nagpadala sayo dito.”

“E ano ngayon? Dapat ko bang pakasalan siya sa halip?” Inangat ni Shaun ang malamig niyang tingin. “Bakit hindi mo siya pakasalan dahil gusto mo siyang panindigan?”

Nawalan ng masabi si Rodney.

Nangilid ang mga luha sa kanyang mga pisngi habang sinabi niya sa pagitan ng mga hikbi, “Young Master Snow, pakiusap, itigil ang pakikipagtalo. Talagang masama ang aking loob. Hindi naman sasama ang Eldest Young Master na ito sa kanyang asawa kung hindi dahil sa akin. Dapat na akong umalis.”

Napaawang ang labi ni Shaun nang hindi na nagkomento pa.

“Shelley, ihahatid na kita palabas.” Napabuntong-hininga si Rodney, saka patakbong hinabol ang babae.

Hinimas-himas ni Chester ang kanyang mga templo. “Ano ang gagawin mo?”

“Hindi ko hahayaang umalis si Catherine sa tabi ko. I’m very sure na siya ang taong mahal ko.” Ang mga eksena bago siya nawalan ng malay ay pumasok sa kanyang isipan, na ikinadidismaya niya. “Kasalanan ko. Marahil… hindi ko dapat pinayagan si Shelley na manatili. Pero hindi ko akalain na iisipin ni Catherine ang pinakamasama sa akin. Nakahiga kasama si Shelley? Ano ang iniisip niya?”

“Baka niloloko siya ni Charity.” Kumunot ang noo ni Chester.

“Charity Neeson…” Naikuyom ni Shaun ang kanyang mga kamao. “Hindi na ako magiging mabait sa kanya. Sabihin mo na gusto kong malugi ang pamilya Neeson sa loob ng isang buwan.”

“Hindi ako sang-ayon. Mas magugustuhan ka ni Catherine kapag nalaman niya,” sabi ni Chester. “Ang pamilya Neeson ay nasa katapusan na ng kanilang panahon.”

“Sige.” Naramdaman ni Shaun na nagsimulang sumakit muli ang kanyang mga templo. “Mas experience ka dito. Sabihin mo sa akin kung paano ko siya mapapanalo pabalik.”

“Maghintay, magpapadala ako sa iyo ng ilang mga lihim na tip.”

Pinadalhan siya ni Chester ng ilang files sa telepono.

Pinagmasdan ito ni Shaun buong araw.

Sa gabi, nagpakita si Aunty Yasine na may dalang hapunan.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 459

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 459 Devil… Devil… Nag-echo sa utak ni Shaun ang mga masasakit na salita na iyon. Agad niyang itinakip ang mga…

Leave a Reply

Your email address will not be published.