Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty Yasmine. Tumawag ako ng ambulansya sa kalagitnaan ng gabi para ipadala si Aunty Yasmine sa ospital. Ngayon, hindi ko na alam kung ano pa ang gagawin ko,” sabi ni Shelley.

Namumula at namamaga pa rin ang marka ng kamay sa pisngi niya. Tumama sa bubong si Rodney nang marinig iyon. “May sakit talaga si Catherine. Tuturuan ko siya ng leksyon…”

“Kumalma ka.” Hinawakan ni Chester sa braso ang kaibigan.

“Tingnan mo kung ano ang ginawa niya kay Shaun. Alam niyang hindi stable ang pag-iisip nito, pero sinadya niya itong i-provoke. I think she’s trying to make him lose his mind so she can inherit his wealth.”

Mahinang sabi ni Shelley, “Ibinukas ko nang palihim ang pinto sa cellar kaninang umaga para palabasin siya. Sa tingin ko… Hindi magandang ideya na ikulong ang isang tao nang ganoon. Ano ang mangyayari kung ang Panganay na Young Master ay muling magkasakit at muling masaktan?”

Chester complimented her, “Tama ang ginawa mo. Mali si Shaun na ikinulong siya.”

“Pero natatakot ako na magagalit sa akin si Eldest Young Master sa paggawa nito…” Bakas sa mukha niya ang pag-aalala.

“Sasabihin namin sa kanya na kami ang nagpaubaya sa kanya,” sagot ni Chester.

“Salamat.”

Hindi nagtagal ay nagising si Shaun. Hinawakan niya ang kanyang ulo gamit ang dalawang kamay para maibsan ang matinding sakit ng ulo.

“Bumabuti na ba ang pakiramdam mo?” maalalang tanong ni Rodney.

Napaangat ng ulo si Shaun para tingnan sila na nakakunot ang noo. “Bakit nandito kayong lahat? Nasaan si Catherine? Umuwi ba siya kagabi?”

“…”

Napatingin silang lahat sa kanya na nagtataka. Nagpalitan ng tingin sina Rodney at Chester.

Pagkaraan ng ilang segundo, nagtanong si Chester, “Shaun, hindi mo ba naaalala ang nangyari kagabi?”

“Anong nangyari? Hindi ba ako nakatulog buong gabi?” Parang nalilito siya. “Nakipagtalo ako sa kanya noong nakaraang gabi at hinintay ko siyang dumating kahapon hanggang hating-gabi. Humiga ako sa kama nang makaramdam ng pagkabigo at kahit papaano ay nakatulog lang ako.”

Nagulat talaga si Rodney.

Tinapik ni Chester ang balikat ng kaibigan. “To tell you the truth, nagtalo na naman kayo ni Catherine kagabi at umalis na siya ng villa. Sinaktan mo si Aunty Yasmine sa proseso, at siya ay ipinadala sa ospital. Buti na lang at tinawagan ni Aunty Yasmine si Shelley kagabi.”

Agad na naging malungkot ang ekspresyon ni Shaun. “Imposible ‘yan. Wala akong matandaan kahit isa niyan.”

“Parang mas mabilis na lumala ang kalagayan mo kaysa sa inaasahan namin. Nagpapakita ka pa nga ng mga sintomas ng amnesia at hallucination. Medyo nakakalito.” Nagsalubong ang kilay ni Chester.

Naikuyom ni Shaun ang kanyang mga kamao sa kumot. “Hindi pwede. Mas gumaan ang pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw.”

Galit na sabi ni Rodney, “Siguro dahil patuloy kang ginagalit ni Catherine. I think it’s best if you stop seeing her for the time being. Hayaan si Shelley na ipagpatuloy ang pag-aalaga sa iyo. Para ito sa ikabubuti mo.”

“Agree ako kay Rodney this time. Mas maganda kung layuan mo siya. Sigurado akong ayaw mong… saktan siya, di ba?” Nag-alinlangan si Chester. “Narinig ko kamakailan ang tungkol sa ekspertong psychologist na ito, si Nyasia mula sa ibang bansa. Malamang, kaya niyang pagalingin ang sinumang pasyente. Ngunit siya ay isang misteryosong tao, kaya nangangailangan ng maraming oras at pagsisikap upang makipag-ugnay sa kanya.

“Makipag-ugnayan sa taong ito kahit anong mangyari.” Hindi kailanman hinamak ni Shaun ang kanyang sarili.

Bagama’t isang gabi lang siya iniwan ng babaeng iyon, hindi niya napigilan ang gana na hanapin siya.

Gayunpaman, kailangan niyang pigilan ang sarili para hindi na niya ito masaktan muli.

Nagpalipas ng gabi si Catherine sa hotel.

Nang sumunod na araw, kinaladkad niya si Freya para sa pangangaso ng bahay. Sa pagkakataong ito, nagpasya siyang bumili ng bahay para magkaroon siya ng sariling lugar sa Canberra.

“Hindi ka na ba talaga babalik? Huwag ka na magbago ng isip kapag hinahanap ka na ni Shaun sa mga susunod na araw.” Hindi napigilan ni Freya na asarin ang kaibigan.

“Natutulog silang dalawa sa kama ko. Sa tingin mo ba makakabalik pa ako doon?”

Parang sinaksak ang puso niya nang maalala ang tagpong iyon. “Tinatakwil ng isip at katawan ko ang iniisip ng lalaking iyon. Ang aming relasyon ay maaaring magkaroon ng isang masayang pagtatapos, ngunit ito ay nauwi sa isang shthole.

“Tama ka. Sobrang nakakadiri. Dahil hindi niya kayang bitawan si Sarah Neeson, dapat niyang sundan ang kapalit na iyon. Bakit gusto ka pa niyang manatili sa tabi mo? Grabe.”

Hinawakan siya ni Freya sa braso. “Tara na at bumili tayo ng magandang villa. May alam akong magandang lugar.”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 459

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 459 Devil… Devil… Nag-echo sa utak ni Shaun ang mga masasakit na salita na iyon. Agad niyang itinakip ang mga…

Leave a Reply

Your email address will not be published.