Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 459

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 459

Devil… Devil…

Nag-echo sa utak ni Shaun ang mga masasakit na salita na iyon. Agad niyang itinakip ang mga kamay sa tenga para hindi marinig ang mga iyon.

Ayaw niyang marinig na tinatawag siya ng babaeng mahal niya sa mga ganoong pangalan.

Alam niyang may sakit siya, pero kahit si Catherine ay kinasusuklaman siya ngayon.

Naguguluhan sa sitwasyon, humakbang si Aunty Yasmine para hawakan ang kanyang mga braso. “Eldest Young Master, hindi mo kayang tratuhin ng ganito si Young Madam. Hindi niya sinasadyang sabihin ang mga salitang iyon. Dahil lang sa nagseselos siya na nakikita kang nagiging intimate kay Shelley…”

Gayunpaman, si Shaun ay parang baliw sa sandaling ito. Hindi lang siya nakinig, itinulak pa niya si Aunty Yasmine ng pilit. Ang huli ay tumama ang kanyang ulo sa lupa at nahimatay.

Mabilis siyang binigyan ni Shelley ng suntok. Sa wakas, napatigil siya sa pagsigaw nang mawalan siya ng malay.

Biglang tumahimik ang sala. Ang tanging ingay ay ang paghingi ng tulong ni Catherine mula sa cellar sa ibaba. Ang mga sulok ng labi ni Shelley ay kumibot sa isang malamig na ngiti nang makita sa kanyang mga mata ang matinding poot.

‘Catherine Jones, I bet hindi mo nakita ito pagdating.’

Sa cellar.

Sumigaw si Catherine hanggang sa maging magaspang ang kanyang boses, ngunit walang tumulong sa kanya.

Sa kabutihang palad, kahit na ang cellar ay walang mga bintana, ito ay nilagyan ng mga ilaw at patuloy na mainit na temperatura.

Siya ay pagod pagkatapos ng mahabang gabi.

Hindi niya inasahan na mahahanap niya ang kanyang sarili hindi lamang hindi gaanong mahalaga kay Shaun kaysa sa isang patay na tao, ngunit hindi rin gaanong mahalaga kaysa sa kapalit ng isang patay na tao.

Nawala talaga lahat ng lakas ng loob niya para ipaglaban ang lalaking ito.

Marahil ay wala nang magandang dulot dito pagkatapos ng lahat ng pahirap na idinulot sa kanya.

Sa sandaling ito, ang tanging nais niya ay makatakas sa lugar na ito.

Akala niya ay matagal siyang makulong dito. Sa gabi, siya ay pumasok at nawalan ng malay sa loob ng ilang oras. Nang kumatok siya sa pinto maya-maya, bumukas ito nang hindi inaasahan.

Nagulat ito sa kanya. Maingat siyang lumabas ng cellar nang mapansin niyang 9:00 am na pala ang tahimik sa sala.

Noong una, gusto niyang umalis kaagad sa villa. Gayunpaman, nag-aalala siya na baka may nangyari kay Shaun nang maalala ang galit na galit niyang pag-uugali kahapon. Sa huli, hindi niya napigilan ang pag-tiptoe sa kwarto.

Bahagya niyang itinulak ang pinto upang makita si Shaun na nakahiga sa kama at walang damit. Nakapatong sa kanya si Shelley, na nakasuot ng camisole, at binigyan siya ng banayad na masahe sa likod.

“Eldest Young Master, masarap ba ito sa pakiramdam?”

Napuno ng malandi na boses ni Shelley ang kwarto. Nakaramdam ng sakit si Catherine nang makita ito.

Umalis siya sa lugar nang hindi lumilingon.

Napakatanga niyang mag-alala tungkol sa kalagayan nito matapos siyang makulong sa cellar magdamag.

Natuwa pala siya sa malambing na aliw ni Shelley.

Nang maisip niyang may ginagawa silang dalawa na mas kilalang-kilala kaysa doon sa kanyang kama, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkahilo.

Nagpasya siyang isuko ang lalaking ito nang walang katapusan.

Sa kabila noon, may isang bagay na hindi niya alam.

Pagkaalis niya ay bumaba si Shelley sa katawan ni Shaun at tinignan ang lalaki. Wala pa rin siyang malay.

Nagbihis si Shelley at tinawagan si Rodney sa telepono.

Makalipas ang halos kalahating oras, parehong dumating sina Rodney at Chester na tila nag-aalala.

Sabi ni Shelley sa nag-aalalang mukha nila. “Nagmadali ako kagabi pagkatapos makatanggap ng tawag mula kay Aunty Yasmine. Binigyan ko siya ng gamot at sa wakas ay napatahimik siya. Pag-uwi ng Batang Madam, sinaktan niya ako nang hindi ako naririnig. Nagising ang Matandang Young Master sa kaguluhan at nagsimulang makipagtalo sa kanya.”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.