Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 458

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 458

Natuklasan ni Catherine na mahimbing na natutulog si Shaun sa napakalaking kama. Gayunpaman, nakahiga si Shelley sa tabi niya at magkahawak nang mahigpit ang kanilang mga kamay.

Bumangon si Shelley mula sa kama nang marinig ang kaguluhan. Isang hindi mapakali na tingin ang sumilay sa kanyang mukha nang makita niya ang babae. “Young Madam, mangyaring huwag intindihin…”

Agad na sumugod si Catherine para sampalin sa mukha ang isa pang babae. “May napapansin akong mali sa iyo simula pa noong unang araw. Kinuha kita bilang isang nars, at hindi kasama sa trabaho ang pagtulog kasama siya sa aming kama.”

“Hindi ko ginawa,” walang magawang sabi ni Shelley.

“Hindi mo ginawa iyon?” Galit na galit si Catherine kaya nawalan siya ng kontrol sa sarili. “Hinihiling ko sa iyo na lumakad kahapon, ngunit narito ka ngayon. Akala mo ba ikaw ang babae ng bahay na ito? Hindi ka ba tinuruan ng mga magulang mo ng asal? Alam mo ba kung ano ang kahihiyan?”

“Napakaingay mo.”

Biglang tumalikod ang lalaki at napaupo mula sa kama, pagod na pagod. Nagkataon namang may bahid ng luha ang maputlang mukha ni Shelley, at may bakas ng kamay sa pisngi. Sa kabilang banda, ang mukha ni Catherine ay sumisigaw ng galit. Halatang sinampal niya ang ibang babae.

“Catherine, anong ginagawa mo?”

Galit na tinitigan siya ni Shaun. “Tignan mo, naglalabas ka na ng galit mo sa iba pag-uwi mo. Masyado ba kitang ini-spoil?”

Nagulat si Catherine.

Ayon sa lohika na iyon, kailangan niyang pumikit nang makita ang ibang babae na nakahiga sa iisang kama kasama ang kanyang asawa, na magkahawak-kamay?

Hindi niya alam kung gaano kalakas ang loob niya para maglakad pauwi pagkatapos malaman ang katotohanan.

Iniisip niya ang kanyang karamdaman.

With that, she decided to overcome this obstacle with him sa kabila ng kirot sa puso niya. Maaari nilang pag-usapan ang mga bagay-bagay kapag ito ay lumipas na.

Tulad ng nangyari, ang kanyang pagiging maalalahanin ay hindi kinakailangan.

“Bakit siya nandito?” Tinuro niya si Shelley at naiinis na tinanong siya. “Diba sabi mo pinaalis mo siya kahapon?”

“Maaari kong tanggalin o kunin muli siya anumang oras na gusto ko.”

Pulang-dugo ang mga mata ni Shaun. Pinaalis niya si Shelley sa gusto nito, pero paano naman siya? Pumunta siya sa isang ice cream date kasama si Wesley sa likod nito. Naisip ba niya ang damdamin nito noong nakikipagtalik siya sa ibang lalaki sa publiko?

“Sige, naiintindihan ko.”

Nadurog ang puso niya sa isang milyong piraso.

Naglakad siya patungo sa dressing room at nagsimulang mag-impake ng mga gamit niya.

Sa katunayan, wala siyang masyadong gamit dito. Karamihan sa mga gamit ay binili niya pa rin. Inilagay lang niya ang ilan sa kanyang mga damit sa maleta at lumabas.

“Anong ginagawa mo?” Pinandilatan siya nito ng hindi makapaniwala.

Inangat niya ang ulo niya para pigilan ang pag-agos ng luha. “Walang dahilan para manatili ako rito. Nais ko sa inyong dalawa ang pinakamahusay. Aalis na ako ngayon.”

Pagkatapos noon, tumalikod siya at tinungo ang pinto.

Hinawakan ni Shaun ang maleta niya at binasag sa lupa. Galit na galit na sinigawan niya, “Iniiwan mo ba ako para kay Wesley? Ano ang sinabi niya sa iyo? Catherine Jones, nakalimutan mo na ba ang iyong pangako? Na mananatili ka sa tabi ko hanggang sa gumaling ako? Na mananatili ka sa piling ko habang buhay kung hindi mawala ang sakit ko?”

Sa wakas, umapaw ang mga luha mula sa mabilog niyang mata na parang sirang dam.

Halos makumbinsi siya nang marinig ang pagsigaw ng lalaki ng mga katagang iyon. Gayunpaman, biglang mahinang sinabi ni Shelley, “Tama, Young Madam. Kailangan ka talaga ni Eldest Young Master. Please tigilan mo na siyang saktan.”

“Sinasaktan siya?” Ngumisi si Catherine. “Sino ang nananakit sino? Nasa tabi na niya ako, pero pinag-iisipan niya pa rin na makakuha pa. Wala akong oras para sa kalokohang ito. Hayaang gamutin ni Shelley ang iyong karamdaman. Hindi naman ako doktor.”

Tinanggal niya ang kamay niya at lumabas ng kwarto, naiwan ang maleta niya.

“Hindi kita pinapayagang umalis.”

Sumugod siya para hawakan muli ang pulso nito. Ang kanyang mga mata ay parang baliw na parang mabangis na hayop. “Catherine, sinungaling ka. Galit ka ba sa akin dahil may sakit ako? Hayaan mong sabihin ko sa iyo ngayon. Hindi ka aalis sa lugar na ito maliban kung mamatay ka.”

“Anong kailangan mo sa akin?” Kinilabutan siya sa nakikita niya.

“Ano sa tingin mo?”

Inihagis niya ito sa balikat at itinapon sa underground cellar.

“Shaun, hindi mo magagawa ito.” Agad niyang natanto ang intensyon nito at mabilis na tumakbo palabas, nagbabalak na tumakas. Gayunpaman, hindi niya ito binigyan ng pagkakataon. Sa halip, sinara niya ang pinto at ni-lock ito mula sa labas.

“Shaun, galit ako sayo. Ano bang nagawa kong mali sayo? Nakulong ako ng pamilya mo sa Hill sa cellar, at ngayon ay ganoon din ang ginagawa mo. Isa kang demonyo!” Hinampas ni Catherine ang kanyang kamao sa pinto.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.