Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 457

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 457

Napatalon si Aunty Yasmine sa kaguluhan. Dinurog ni Shaun ang lahat ng nasa dining room at sala na parang baliw na may umaagos na dugo mula sa kanyang mga kamay.

Agad niyang tinawagan si Catherine, ngunit hindi ito sumasagot.

Nang makitang tila lalong nawawala sa sarili ang lalaki sa bawat segundong lumilipas, wala siyang ibang pagpipilian kundi tawagan si Shelley.

Wala siyang ideya kung paano haharapin ang kalagayan ng Matandang Young Master. Naalala niyang kanina lang siya inaalagaan ng nurse.

……

Pagkalabas ng KFC.

Si Catherine ay patuloy na naglalakad sa kalsada nang walang pag-iisip. Nakalimutan pa nga niya ang tungkol sa sasakyan niya.

Matagal na siyang naglalakad. Sa oras na naalala niya ang sarili, napagtanto niyang nasa pasukan na siya ng Sarah Wonderland.

Ang napakarilag na paputok ay sumabog sa ibabaw ng kastilyo.

Nakatingin lang siya dito nang may mag-asawang dumaan sa kanya.

“Ang ganda ng fireworks.”

“Oo. Alam mo ba kung bakit ito ipinapakita sa ganitong oras bawat linggo?”

“Anong oras na ngayon? Tingnan ko. 8:31 pm sa isang Biyernes. 831… 8 letra 3 salita 1 ibig sabihin… Ibig sabihin mahal kita?”

“Haha, matalinong pantalon. Nabalitaan ko na isang mayamang lalaki ang nagtayo nitong amusement park para sa kanyang kasintahan ilang taon na ang nakararaan. Sa gabi bago ang pagbubukas, ang lalaking iyon ay nag-propose sa kanyang kasintahan dito mismo. Tila, hindi huminto ang paputok sa buong gabi. Ang ilan sa kanila ay sumabog pa sa kalangitan sa gabi sa isang pattern na nabuo ang salitang PAG-IBIG. Simula noon, anuman ang panahon, magkakaroon ng firework displays dito tuwing Biyernes ng gabi. May tsismis na magiging masaya magpakailanman ang mag-asawang nanonood ng firework show.”

“Napaka-romantic niyan. Inggit na inggit ako sa mayamang lalaking iyon at sa girlfriend niya. Siguradong masaya silang magkasama ngayon.”

“Sa tingin ko din.”

“…”

Nawala sa di kalayuan ang ingay ng kanilang usapan.

Nangingilid na ang mga luha sa pisngi ni Catherine nang bumalik siya sa katinuan.

  1. Amusement park. Mga paputok.

Ang ganda ng fairytale.

Nakakahiya na ang mayamang lalaki ay nagpakasal sa isang kahindik-hindik na babae pagkatapos mamatay ang kanyang tunay na mahal.

Sa sandaling ito, para siyang tulala.

Pinagsisihan niya ang lahat. Marahil ay hindi na siya dapat bumalik sa tabi niya noong una, at hindi na niya kailangang maranasan ang nakakadurog na sakit na ito.

……

12:00 am

Inihagis ni Catherine ang mabibigat na paa sa loob ng villa.

Si Tita Yasmine, na nakatulog sa sopa, ay tumalon sa kanyang pagbabalik. “Young… Young Madam, nakauwi ka na.”

“Hmm.” Naglakad si Catherine patungo sa hagdan.

“Young Madam, bakit ang tagal mo nakabalik?” Biglang lumapit si Tita Yasmine sa kanya at nakangiting tanong. “Kumain ka na ba? Nagugutom ka ba? Hayaan mong ipagluto kita ng pagkain.”

“Hindi ako gutom.”

Naglakad-lakad siya para lampasan si Aunty Yasmine.

“Gusto mo ng gatas? Maaari kitang gawan ng baso ngayon din.” Nagmamadali ang huli para pigilan siya sa hagdan.

Tumingin si Catherine sa babae ng ilang segundo bago sumulyap sa ikalawang palapag. “Tita Yasmine, ano pong nangyayari sa taas? Bakit patuloy kang humahadlang sa daraanan ko?”

Napakamot ng ulo si Aunty Yasmine. “Hindi ako…”

Nang hindi nakikinig sa paliwanag, itinulak ni Catherine ang babae at nagmamadaling umakyat.

Isang babaeng halimuyak na hindi sa kanya ang umalingawngaw hanggang sa kanyang butas ng ilong sa pagbukas ng pinto ng kwarto.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.