Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 453

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 453

Dahil sa curiosity na tanong ni Catherine, “May anak ba ang dating asawa ni Boris?”

“Ngayong binanggit mo ang anak ng babae, nababaliw na ako,” pagkadismaya ni Freya. “Naka-attend ako sa isang social gathering ilang araw na ang nakakaraan kung saan nagpakita ng interes sa akin si Thomas Neeson, at mula noon, ginugulo niya ako. Nakakainis siya.”

“Thomas Neeson?” Kumunot ang noo ni Catherine. “Parang pamilyar ang pangalan na ito.”

Sa pag-iisip, biglang bumangon si Catherine. “Naalala ko na ngayon. Noong nasa Melbourne ako, may gustong pumatay sa akin na tinatawag na Hugh Jewell. Butily, dumating si Wesley para iligtas ako. Nang maglaon, narinig ko mula sa pulisya na si Thomas mula sa pamilyang Neeson sa Canberra ay nagustuhan ang kapatid ni Hugh, si Lily Jewell. Pinilit siya ni Thomas gamit ang isang underhand tactic at kalaunan ay naging dahilan upang tumalon si Lily sa isang gusali. Idinemanda ng pamilyang Jewell si Thomas, at dapat siyang magsilbi sa kanyang sentensiya. Gayunpaman, pinagtatalunan ni Shaun ang demanda para sa kanya at nanalo sa huli.”

“Damn. Hindi ko alam na b*stard pala yun.”

Natigilan si Freya. “Bakit niya ako piniling guluhin? Ang malas ko!”

“Hindi niya alam kung saan ka nakatira, di ba?” Nag-aalala si Catherine sa kanya.

“Ginagawa niya. Hindi ko alam kung paano niya nakuha ang address ko. Nasa labas siya ng bahay ko pagkauwi ko galing trabaho nitong huling dalawang araw.”

Habang iniisip ito ni Freya, mas lalo siyang natakot. “I don’t think a previous offender like him would barge in just like that, di ba? May mali ba kay Shaun? Bakit niya pinagtatalunan ang isang demanda para sa masamang taong iyon?”

“…”

Natahimik si Catherine, iniisip ang bagay na katulad ni Freya.

Sa katunayan, nadama niya na maaaring mas malapit na siya sa katotohanan, ngunit tumanggi siyang alamin ang tungkol dito.

“I don’t think you should go home in the next few days. Manatili ka muna sa hotel,” nag-aalalang paalala ni Catherine sa kanya. “Tawagan mo ako kaagad kapag may nangyari.”

“Sige. Sana sa mga susunod na araw makalimutan na niya ako. F*ck, nakakainis talaga siya.”

Dumating si Harvey na may balita ng imbestigasyon sa hapon.

“President Jones, Neeson Corporation pangunahing gumagawa ng mga computer, server, printer, at iba pang elektronikong produkto. Sila ay nagtatrabaho nang magkasama sa alinman sa Hill Corporation o Shaunarah Corporation sa mga microchip. Gayunpaman, kahit papaano ay nasaktan ng Neeson Corporation ang Shaunarah Corporation kamakailan, na naging dahilan upang kanselahin ng Shaunarah at Hill Corporation ang kanilang pakikipagtulungan. Kaya ngayon ang ibang maliliit na kumpanya ay hindi nangahas na magtrabaho sa Neeson Corporation dahil sa takot na masaktan nila si Shaunarah.

“Ibig sabihin, kamakailan lang ay nasaktan ng Neeson Corporation si Shaun,” nag-iisip na sabi ni Catherine.

Tumango si Harvey. “Sa totoo lang, maayos na pinamamahalaan ni Charity ang Neeson Corporation nitong mga nakaraang taon, ngunit sa kasamaang palad…”

“Alam ko.” Tumango si Catherine. “Pwede mo ba akong kunin number ni Charity? Gusto ko siyang makilala.”

Napakaraming pagdududa sa kanyang isipan na nais niyang linawin.

Thomas Neeson, Charity Neeson, Shaun Hill, Rodney Snow, Chester Jewell, Shelley Langley…

Anong mga koneksyon mayroon ang mga taong ito?

Nagtagal si Harvey para makuha ang business card ni Charity.

Pagkatapos, personal na tinawagan ni Catherine si Charity.

“Ito si Charity Neeson mula sa Neeson Corporation. Paano kita matutulungan?” Umubo ang babae sa pagitan ng kanyang sinabi.

“Ako si Catherine Jones. Nilalamig ka ba, Miss Neeson?” Natigilan si Catherine.

“Oo, medyo nilalamig ako.”

“Libre ka ba ng hapunan ngayong gabi?”

Natitiyak ni Catherine na hindi siya tatanggihan ni Charity dahil desperado na si Charity na humingi ng tulong. Ngunit laban sa lahat ng kanyang inaasahan, tinanggihan siya ni Charity. “Parang hindi ako makakaabot, Miss Jones. Alam kong marami kang pagdududa sa iyong isipan, ngunit ang Neeson Corporation ay nasa isang masikip na sulok. Kapag nakilala kita, ang Neeson Corporation ay magtatapos sa mas masamang kalagayan. Hindi mo ako mapoprotektahan.”

‘Hindi mo ako mapoprotektahan…’

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *