Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 451

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 451

Ito ay dahil hindi mapigilan ni Catherine ang kanyang asawa.

Bigla niya itong nakitang nakakatawa. “Mabuti naman kung ganoon. Isinasaalang-alang na tinulungan kita kahapon, maaari mo bang sabihin sa akin kung kilala mo kung sino si Shelley Langley?”

“…”

“Mukhang kilala mo siya.” Mahigpit na hinawakan ni Catherine ang phone niya. “Kahapon, ako ba ang tinutukoy mo noong binanggit mong niloloko at niloloko nila ang isang tao? Naawa ka yata sa akin.”

“Basta matapang ka, hindi mo kailangang pakialaman ang iniisip ng iba tungkol sa iyo,” sagot ni Charity sa mahinang boses.

Ngumiti ng mapait si Catherine. “Fine, hindi kita pipilitin. Oo nga pala, may isa pa. Mayroon kang isang kapatid na lalaki na tinatawag na Thomas Neeson, tama? Maaari mo bang hilingin sa kanya na itigil ang panggugulo sa aking kaibigan, si Freya? Sabihin mo sa kanya na hindi ko siya papakawalan kapag may nangyari sa kanya.”

“Thomas Neeson…” Puno ng pagkainip ang boses ni Charity. “Sige, gagawin ko. May paalala rin ako sa iyo, Miss Jones. Mas mabuting hilingin mo kay Shelley na layuan si Shaun sa lalong madaling panahon.”

Bumilis ang tibok ng puso ni Catherine. “Pinalayas ko na siya kagabi.”

“Nag-aalala ako na baka hindi ito matatanggap ng ilang tao habang nakahiga…”

Sa sandaling nakagat ni Charity ang kanyang dila, biglang nagkaroon ng kaguluhan sa labas ng opisina. Kasunod nito, pumasok si Rodney habang hinihila niya si Elle sa likod.

“May kailangan akong harapin, kaya ibababa ko na ang tawag.”

Pagkatapos niyang ibaba ang telepono ay ibinaling ni Catherine ang tingin kay Rodney na mukhang galit na galit. Biglang may kumalabit sa kanya. Ito ba ang ibig sabihin ni Charity ng ilang mga tao na hindi ito nakahiga?

Lalong naguluhan si Catherine.

“Young Master Snow, ano ang nagdala sa iyo dito sa aking opisina?” Umangat ang ulo ni Catherine at walang pakialam na nagtanong.

“Huwag ka nang magpanggap, Catherine. Pinilit mo ba si Shaun na paalisin si Shelley?” Inihampas ni Rodney ang kanyang mga kamay sa mesa na may galit sa kanyang mga mata. “Paano ka naging petty-minded? Nagsisimula pa lang akong makita ka sa mas positibong liwanag.”

Tinitigan siya ni Catherine nang hindi kumukurap. “Wala akong relasyon sa iyo, kaya wala akong pakialam kung ano ang tingin mo sa akin.”

“Kaibigan ako ni Shaun, at naiintindihan ko siya. Sa tingin mo, magugustuhan ba ni Shaun ang isang kasuklam-suklam na tulad mo na palaging naglalabas sa kanya?”

Nanunuya si Rodney, “Nag-iingat si Shelley sa harap mo, pero umasta ka na parang matataas at makapangyarihan. Sa tingin mo ba ay maaari mong tingnan ang ibang tao dahil sa katayuan mo bilang Mrs. Hill? Well, with your personality, walang lalaking magmamahal sa iyo ng matagal.”

Tumagos sa puso ni Catherine ang kanyang mga salita. “So, pinaninindigan mo na ba si Shelley? bilib ka sa kanya, ha? O umaasa ka ba na papalitan niya ako at maging bago mong hipag?”

Nawala ang galit ni Rodney. “Nasisiraan ka na ng bait. Tinatrato ko si Shelly bilang kapatid ko, at hindi ko talaga matitiis ang paraan ng pag-bully mo sa kanya.”

“Na-bully ko ba siya?”

Pakiramdam ni Catherine ay walang magawa. “Sinabi ba ito ni Shelley?”

“Siyempre hindi sinabi ni Shelley. Napakabait niya, pero hindi ako tanga.” Binalaan siya ni Rodney, “Catherine, kung maglakas-loob kang i-bully siya sa hinaharap, hindi kita papakawalan kahit ipagtanggol ka ni Shaun.”

Nang makarating si Rodney sa pinto, lumingon siya sa likod. “Higit 20 taon ko nang kilala si Shaun. Gaano mo na siya katagal kakilala? Pag-isipan mo.”

Nanatiling nakaupo si Catherine.

Kapag gabi na, hindi siya tinawagan ni Shaun. Dahil nandito si Elle, naniwala si Catherine na alam ni Shaun ang nangyari ngayon. Iniisip niya kung si Shaun ba ang pumayag na ganoon ang ugali ni Rodney.

Hindi na bumalik si Catherine sa seaside villa pagkatapos ng trabaho.

Kumain siya ng kung ano at naglakad-lakad sa kalye mag-isa.

Matagal-tagal na rin simula noong nakadama siya ng ganito ka-relax.

Pumasok siya sa isang KFC outlet at umorder ng ice cream. Biglang narinig ang isang banayad at pamilyar na boses ng isang lalaki sa likuran niya. “Masarap ba ang ice cream? Gusto ko rin magkaroon ng isa.”

Lumingon si Catherine sa likod at nakita niya si Wesley na nakatayo sa likuran niya na nakasuot ng kulay abong suit. Sa kanyang balingkinitang pigura at sa kanyang mature at marangal na aura, lahat ng kababaihan sa kanyang paligid ay inilipat ang kanilang mga tingin sa kanya.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *