Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 450

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 450

Tanging tunog ng nagniningas na uling ang maririnig sa gitna ng katahimikan.

Maya-maya, kinuha ni Shaun ang coat niya at saka inilagay ang kamay sa bewang ni Catherine. “Wala na akong ganang kumain. Nakakatamad. Tara na sa kwarto ko.”

“Parang gusto ko nang umuwi,” biglang sabi ni Catherine.

Napakasungit ni Rodney. “Shaun, hindi ba nangako kang mangisda sa dagat bukas ng umaga? Maaari mong hilingin kay Hadley na pauwiin siya. Bihira na tayong lahat ay malayang magsama-sama at magsaya.”

“Mag-ayos kayo.” Kumalas si Catherine sa pagkakahawak ni Shaun at naglakad pasulong.

“Hindi ako sasali bukas.” Mabilis na sinundan ni Shaun si Catherine.

Nagmamadaling kumuha ng gamit si Shelley at sinundan din sila.

Sa sobrang inis ni Rodney ay sinipa niya ang barbecue grill pababa.

Pauwi na sila.

Si Hadley ang nagmaneho kina Catherine at Shaun, na nakaupo sa backseats, pati na rin si Shelley, na nakaupo sa passenger seat.

Pagkaraan ng ilang oras, maingat na iniabot ni Shelley ang isang slice ng cake kina Catherine at Shaun. “Eldest Young Master Hill, Young Madam, ibigay itong slice of cake para mapuno ang iyong tiyan dahil hindi kayo kumain ng kahit ano para sa hapunan.”

Nanatiling tahimik si Catherine at tinitigan si Shelley hanggang sa lalong namutla ang mukha nito.

Nakasimangot na inilahad ni Shaun ang kamay para kunin ang cake. Pagkatapos, inilagay niya ito sa harap ni Catherine. “Aabutin ng kahit isang oras bago tayo makauwi. Kumain ka na lang.”

“Hindi na kailangan. Wala akong ganang kumain.” Bumaba ang ulo ni Catherine at nilaro ang phone niya.

Tense ang atmosphere habang pabalik sila sa seaside villa.

Pagbaba ni Shelley sa sasakyan, pulang pula lahat ng mata niya.

Lumingon si Catherine at tumingin sa kanya. “Anong mali? Sa tingin ko wala akong ginawa sa iyo sa paglalakbay.”

“Young Madam…” Shelley was at her wits’ end. Parang anumang oras ay tutulo na ang luha sa kanyang mga mata. “Sorry.”

“Sorry para saan?” Si Catherine ay nagpapanatili ng isang walang kibo na mukha. “Huwag kang umarte na parang naagrabyado at nananakot. Baka isipin ng ibang tao na binu-bully kita.”

Nagsalubong ang kilay ni Shaun. “Cathy…”

“Sinasabi ko lang kung ano ang nasa isip ko.” Matapos siyang sumulyap, pumasok kaagad si Catherine sa villa.

Napakagat labi si Shelley. “Eldest Young Master Hill, mukhang hindi ako masyadong gusto ng Young Madam. Wala talaga akong ideya kung ano ang gagawin.”

“Sige na at magpahinga ka muna.”

Napabuntong-hininga si Shaun. Tumalikod siya at sinundan si Catherine sa kwarto. “Ngayong nailabas mo na ang iyong galit, gumaan na ba ang pakiramdam mo?”

“Hindi. Kung pipilitin kong makipagkaibigan kay Charity, hihiwalayan mo ba ako?” Inangat ni Catherine ang ulo niya at pinagmasdan ang pagdilim ng gwapong mukha ng lalaki.

“Itigil mo yan. Sineseryoso mo talaga ang sinabi ni Charity.”

“Maaari mo bang sagutin ang tanong ko?” Tiningnan siya ng mariin ni Catherine.

Isang bakas ng pagkainip ang sumilay sa noo ni Shaun. “Hindi kita hihiwalayan, pero hindi rin ako papayag na maging kaibigan mo siya. Hindi mo kilala si Charity. Isa siyang masamang babae.”

“Ano ang hindi mapapatawad na masasamang bagay na ginawa niya? Maaari mo ba akong bigyan ng isang halimbawa?” tanong ni Catherine dahil sa curiosity.

“…”

Nagdilim ang mga mata ni Shaun, saka siya umiwas ng tingin. “Napakaraming masasamang bagay ang ginawa niya sa nakaraan. Kahit papaano, ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo.”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *