Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 448

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 448

Si Chester ay kumukulo sa galit. “Pwede bang itigil mo na…”

“Excuse me, Miss. Hindi ka makakapasok.”

Isang boses ng server ang umalingawngaw.

Sa sandaling ibinaling ni Catherine ang kanyang ulo at tumingin sa direksyon na iyon, agad niyang nakilala na ito ang cool na babae na nakilala niya sa gilid ng kalsada.

“Charity, sino ang nagpahintulot sa iyo na pumunta dito?” Biglang bumangon si Rodney. Puno ng pagkasuklam at hinanakit ang gwapo niyang mukha. “Mawala ka ngayon din.”

“Nandito ako para hanapin si Eldest Young Master Hill.” Nagsalubong ang mga pilikmata ni Charity, ngunit patuloy pa rin itong nakatitig kay Shaun. “Eldest Young Master Hill, gusto kong makipag-usap sa iyo tungkol sa Neeson Corporation…”

“Sa tingin mo ba lalapit si Shaun para tulungan ka?” Nanunuya si Rodney, “Napakaraming masasamang bagay ang ginawa ng pamilya Neeson. Hindi mo ba alam? Tawagan ang mga security guard at kaladkarin siya palabas.”

Agad namang pinalibutan ng grupo ng mga security guard sa manor si Charity at hinawakan ang magkabilang balikat nito.

“Maghintay ka.” Biglang bumangon si Catherine. “Lady naman siya. Huwag kang masyadong bastos sa kanya.”

“Wala kang alam,” sigaw ni Rodney. “Catherine, kailangan mo lang akong pahirapan ngayong gabi, ha?”

“Rodney, prangka lang ako kasi nakakadiri ang ugali mo.” Malungkot ang mukha ni Catherine. “Mula ng pumasok ako dito, maganda na ba ang pakikitungo mo sa akin?”

Hindi mapakali si Rodney sa kanya. “Kontrolin mo siya, Shaun.”

“Halika rito, Cathy.”

Nakakagulat, nagsalita si Shaun sa malalim na boses sa pagkakataong ito, “Huwag kang mag-alala tungkol sa bagay na ito.”

Ang bagay na ito…?

Nakipag-away ba siya kay Rodney dahil lang sa bagay na ito?

Hindi ba napansin ni Shaun kung gaano kabangis si Rodney sa kanya?

Napatingin si Catherine sa pigura ng lalaki, bigo. “Kung kaibigan ko siya, tiyak na papasukin ko siya.”

Tapos, napansin niyang nakatingin sa kanya ang tatlong lalaki.

Nararamdaman niya na hindi palakaibigan ang mga titig, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang tanging inaalala niya ay si Shaun…

Napuno ng kawalang-interes ang mga mata ni Shaun nang tumingin siya kay Catherine. Matagal na rin simula noong naging malungkot ang kanyang gwapong mukha. “Cathy, mabuti pang huwag ka nang lumayo. Hindi siya karapat-dapat na maging kaibigan mo. Lumayo ka sa kanya.”

“Paano kung ayaw ko?” Inayos niya ang likod niya at tumingin sa mga mata nito.

Napaawang ang labi ni Shaun sa inis, ngunit hindi na kinaya ni Rodney ang kanyang inasal. “Catherine, tapos ka na ba? Tigilan mo ang pagloloko Mo. May limitasyon ito. Baka matitiis ka ni Shaun kung maglakas-loob kang makipagkaibigan sa babaeng ito, pero hindi ko talaga gagawin.”

Nanatiling tahimik si Catherine habang nakatitig ang mga mata kay Shaun. Gayunpaman, si Shaun ay pinanatili ang isang walang kibo na mukha nang hindi nagsasalita.

Tense ang atmosphere.

Sa pagkakataong ito, biglang napangiti si Charity. “Ayos lang, Miss Jones. Kung pipilitin mong makipagkaibigan sa akin, baka hiwalayan ka ni Eldest Young Master Hill.”

Nagtatakang tumingin si Catherine sa napakagandang ginang. Tinawag siya ng ginang bilang Madam Hill noong una silang nagkita, ngunit tinawag niya itong Miss Jones ngayon.

Nagtaka siya kung bakit galit na galit si Shaun at ang mga lalaki kay Charity. Hindi niya nakitang masama si Charity. Sa halip, naramdaman niyang bukas at tapat si Charity.

Mas gugustuhin pa ni Charity na pumasok mag-isa para humingi ng tulong kay Shaun kaysa humingi ng tulong kay Catherine, kahit ngayon lang niya nakilala si Catherine.

“Stop it, Charity,” babala ni Shaun na may malungkot na boses.

“Mali ba ako? Dahil asawa mo siya, dapat ay protektahan mo siya sa lahat ng oras, lalo na kapag nandiyan ang iyong mga kaibigan.”

Sarkastikong ngumuso si Charity. “Hinayaan mo lang ang mga kaibigan mo na sigawan siya ng ganito. Naisip mo na ba ang damdamin ng iyong asawa, Panganay na Young Master Hill?”

Bahagyang gumaan ang pakiramdam ng tuyong lalamunan ni Catherine.

Laban sa lahat ng kanyang inaasahan, ang unang taong nag-isip ng kanyang nararamdaman ay hindi si Shaun kundi ang estranghero na dalawang beses pa lang niyang nakilala.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *