Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 447

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 447

Nagmamadaling tumugon si Shelley, ngunit pinutol siya ni Catherine bago niya matapos ang pagsasalita, “Dahil binabayaran namin siya para gawin ang trabaho, hindi ba makatwiran na maging magalang siya? Binabayaran mo ang iyong mga kasambahay at mga security guard para bantayan din ang iyong bahay, so ibig sabihin ba ay hindi ka nila igalang?”

Nawala rin ang galit ni Rodney. “Catherine, tapos ka na ba? Nasaktan ba kita? Paulit-ulit mo akong binabato. Hayaan mong sabihin ko sa iyo na si Shelley ay iba sa ibang tao…”

“Rodney.” Pinutol ni Shaun ang kanyang pangungusap gamit ang malalim na boses. “Si Cathy ang asawa ko. Maging magalang ka sa iyong hipag.”

Napakunot ang noo ni Catherine, iniisip kung ano ang binabalak ni Rodney na sabihin ngayon.

Iba sa ibang tao?

Paano naiiba si Shelley?

Tuwang-tuwang sagot ni Rodney, “You should control her, then. Kung may sasabihin siya, sabihin na lang niya sa halip na maging sobrang sarcastic.”

“Akala ko ako ay direktang sapat,” walang pag-aalinlangan na argumento ni Catherine.

“Ikaw…”

“Cathy, mag-ihaw ka ng gulay para sa akin.” Biglang hinila ni Shaun si Catherine. “Punta tayo diyan.”

“…Okay.” Kung tutuusin, naisip nga ni Catherine na kaibigan ni Shaun si Rodney. Kung siya ay kicked up ng isang kaguluhan tungkol sa bagay na ito, ito ay hindi rin makikinabang sa kanya. Dahil dito, tumango siya at tinungo ang barbecue grill sa kabilang side.

Gayunpaman, siya ay nasa isang kahila-hilakbot na mood.

Wala siyang sinabi nang dumating siya, pero nakipag-away si Rodney sa kanya kahit papaano.

Biglang sumagi sa isip ni Catherine na ang ugali ni Shelley kanina ay puno ng pagkukunwari, na nagpaalala kay Rebecca.

Sa pagsasalita tungkol dito, si Rebecca ay nawala sa manipis na hangin sa Melbourne.

“Masusunog ang chives kung hindi mo ito pitikin,” paalala ni Shaun sa kanya. “Galit ka pa rin ba?”

“Hindi. Iba ang iniisip ko.”

“Ano ba ang iniisip mo? How could you be spaced out kapag kasama kita?” Itinaas ni Shaun ang mahaba at kaakit-akit niyang kilay.

“Iniisip ko… Napakayaman ba ng mga tagapag-alaga ngayon? Kaya niyang bilhin ang mga damit ng Fendi mula sa pinakabagong linya ng tagsibol, na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100 libong dolyar.” tanong ni Catherine out of the blue.

Nagsalubong ang kilay ni Shaun. “Nang mangisda kami kaninang hapon, aksidenteng nahulog si Shelley sa tubig. Si Rodney ang bumili ng damit para sa kanya.”

Napatulala, napaawang ng kaunti ang mapupulang labi ni Catherine.

“Tumingin ka…” walang magawang tumawa si Shaun. “Wala ka lang tiwala sa akin, ha? Nagseselos ka dahil kay Shelley. Tingnan mo kung gaano mo siya tinakot.”

Nawalan ng masabi si Catherine.

Kailan niya tinakot si Shelley? Mukhang natatakot si Shelley kahit hindi umimik si Catherine. Kasalanan ba niya?

“Sa tingin mo binigyan ko rin siya ng takot?” Tanong ni Catherine matapos ang ilang sandali ng katahimikan.

“Cathy, kalimutan mo na ‘yon.” Hinawakan muli ni Shaun ang mga kamay niya. “Alam kong insecure ka, pero hindi mo ba alam ang nararamdaman ko para sayo?”

Nang maunawaan ang kanyang mensahe, inulit ni Catherine ang kanyang tanong. “Sa tingin mo ba natakot ko rin siya?”

“Pwede ba nating ihinto ang paksang ito?” Binuksan ni Shaun ang isang bote ng yogurt at iniabot sa kanya. “Siya ay isang hindi gaanong mahalagang tao.”

“…”

Tahimik na kinuha ni Catherine ang yogurt. “Galing ba si Rodney kay Shelley?”

“Siguro. Hindi ako sigurado. Hindi naman ako sa kanya.” Iniba ni Shaun ang usapan. “Para akong kumain ng talong.”

“Sige.” Kumuha si Catherine ng isang talong at inilagay sa grill.

Maya-maya, dumating si Chester na may dalang isang plato ng inihaw na hipon. Sabi niya sa panunukso, “His-in-law, hayaan mo muna akong kumuha ng approval mo. Maaari bang kainin ni Shaun ang mga hipon na inihaw ng ibang babae?”

“Hindi. Nakakain lang siya ng mga hipon na iniihaw ko,” mataray na sagot ni Catherine.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.