Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 444

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 444

Noong 12:30 ng tanghali, isang marangyang kotse ang dumaan sa gate papasok sa manor.

Matagal nang naghihintay sina Rodney at Chester sa may pintuan. Gayunpaman, nang lumabas si Shelley sa backseat ng sasakyan, pareho silang nagulat. Lalo na’t pinikit ni Rodney ang mga mata para tingnan ang babae.

“Sarah… Hindi, mas maganda si Sarah.” Nabawi niya ang kanyang composure pagkatapos ng unang excitement.

“Kilala mo rin ba ang pinsan ko? Kamag-anak ako ni Sarah.” Ngumiti si Shelley at ipinakita ang mga dimples sa kanyang pisngi.

Nangilid ang luha sa mga mata ni Rodney, ngunit mabilis niyang iniwas ang tingin. “Ang pinsan ni Sarah ay pinsan ko rin.”

“Ano ang nangyayari?” Lumingon si Chester kay Shaun.

“Siya ang nurse na itinalaga ng mental hospital na mag-asikaso sa akin,” paliwanag ng lalaki.

“Nakita ko.” Tumango si Chester. “Magaling ba siya? Naging maayos na ba ang pakiramdam mo?”

Sa pagkakataong iyon, nilibot ni Shelley ang kanyang mga mata para tingnan si Shaun na kinakabahan.

“Huwag kang mag-alala,” sabi ni Rodney habang tinatapik siya sa ulo. “Hindi ko hahayaang palitan ka niya.”

Inangat niya ang ulo para ngumiti ng walang magawa sa lalaki. “Kailangan may palitan kung hindi ako magaling sa trabaho ko. Walang dahilan para maabala ang paggamot.”

“Hindi masama.” Mabilis siyang sinulyapan ni Shaun bago naunang pumasok sa loob.

Tinanong siya ni Chester sa mahinang boses, “Uy, pinatabi mo ba siya dahil hindi mo nakakalimutan si Sarah?”

“Nag-o-overthink ka. Naaalala mo ba kung paano ako gumaling sa sakit ko noong nakaraan?” Isang walang magawang tingin ang bumalot sa mukha ni Shaun. “Sinabi ng doktor na ang sakit ko ay nagmula sa trauma ng pagkabata, at si Sarah ang tanging pinagmumulan ng kaligayahan ko sa panahong iyon. Marahil ang pagtingin sa pamilyar na mukha na ito ay makakatulong sa akin na makabawi nang mas maaga. Sa totoo lang, medyo maganda ang pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw.”

“Pero hindi ka ba nag-aalala na malaman ni Catherine…”

“Hindi niya gagawin kung hindi niyo sasabihin.” Pinandilatan niya ang kaibigan bilang babala. “Paalalahanan si Rodney na tumahimik tungkol dito.”

Kumunot ang noo ni Chester ngunit hindi na nagkomento pa dahil namatay na si Sarah. “Naku, balita ko tinatarget mo ang pamilya Neeson kamakailan?”

“Hindi naman. Gusto ko lang silang turuan ng leksyon. Anong problema? Masama ba ang loob mo kay Charity?” Tinapunan siya ni Shaun ng mapaglarong sulyap.

“Bakit naman ako magdaramdam sa kanya?” Ngumisi si Chester na parang sinabihan siya ng biro. “Halika, ang makasama ang isang taksil na babaeng tulad niya ang pinakamalaking pinagsisisihan ko sa buhay.”

“Mabuti.”

……

4:30 pm

Si Catherine ay papunta sa mansyon.

Sa kalagitnaan ng paglalakbay, napansin niya na ang isang puting Lamborghini ay nakaipit sa putik ang kalahati ng gulong nito. Isang batang babae ang nakatayo sa gilid ng kalsada. Nakasuot siya ng mahabang pulang damit sa ilalim ng itim na jacket., na pumupuri sa kanyang matangkad at hubog na pigura.

“Itabi,” sabi niya.

Napakunot ang noo ni Elle matapos sumulyap sa babaeng iyon. “Miss Jones, hindi tayo dapat makialam sa mga gawain ng iba.”

“Malapit nang lumubog ang araw. Hindi ligtas na mag-iwan ng magandang babae sa tabi ng kalsada.” Itinulak ni Catherine ang pinto at lumabas ng sasakyan. “Kailangan mo ba ng tulong?”

Lumingon ang dalaga, at nagulat siya nang magtama ang kanilang mga mata.

Nagulat din si Catherine. Ang babaeng nasa harap niya ay nakatali sa isang bun, na nagpapakita ng kanyang slim neck at fair skin. Hindi lamang siya ay may magandang pigura, ngunit ang kanyang mga maselang katangian ay hindi nagkakamali. Siya ay tumingin dominante ngunit eleganteng.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *