Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 443

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 443

“Melanie, makinig ka. Ninais na akong hiwalayan ng tatay mo noon pa lang. Bibigyan ka lang niya ng 5% ng shares ng Yule Corporation, ngunit 35% kay Catherine. Ginawa ko ang lahat ng ito para sa iyo,” sigaw ni Nicola na may luhang mga mata at hinawakan sa balikat ang anak.

Puno ng poot ang mga mata ni Melanie. “Tatay ko… Bakit? Bakit niya gagawin iyon sa akin?”

“Eksakto,” mahinang sabi ni Nicola. “Kaming dalawa ay hindi magkakaroon ng lugar sa elite community ng Canberra na may 5% lang ng shares. Maging si Charlie ay magbabago ang isip tungkol sa pagsama sa iyo.”

Napakagat labi si Melanie. Ayaw na niyang maranasan muli ang sakit na iniwan. “Nay, bakit lahat kampi kay Catherine? Hindi ba talaga ako anak ni papa? Kung gayon sino ang aking ama?”

“Tumigil ka sa pag-iyak. Ibibigay sa iyo ng tatay mo ang Yule Corporation.” Mahigpit na niyakap ni Nicola ang kanyang anak. “Malalaman mo na ang totoo.”

Ibinigay ni Hadley kay Catherine ang impormasyong nakalap niya sa Yule Corporation.

Kamakailan lamang, si Damien ay gumugugol ng oras upang manalo sa mga boto ng mga shareholder. Pinaalis pa niya ang pinagkakatiwalaang aide ni Joel na may random na dahilan.

Sa wala pang kalahating buwan, halos nakuha na niya ang buong kontrol sa Yule Corporation.

“Young Madam, ito ay tulad ng iyong hinulaang. Laking gulat ng buong industriya ng negosyo na niloko sila ni Damien, ang lalaking lumpo.” Talagang humanga si Hadley kay Catherine. Ang instinct ng isang babae ay maaaring talagang nakakatakot kung minsan.

“Paano si Melanie?” bigla niyang tanong.

“Kasalukuyan siyang Vice Director. Hindi niya sineseryoso ang posisyon hanggang halos kalahating buwan na ang nakalipas. Tila, sa mga huling pagpupulong ng mga shareholders, palagi niyang kinakampihan si Damien.

Nahulog sa malalim na pag-iisip si Catherine. “Paano siya tinatrato ni Damien?”

“Ayos lang. Inatasan pa niya ito na pumalit sa isang malaking proyekto ilang araw na ang nakalipas. Bukod dito, ang pamilya Yule at pamilyang Campos ay nagpaplano ng pakikipagtulungan…”

Itinaas niya ang kanyang ulo. “Hadley, bigyan mo ako ng pabor. Maaari mo bang kunin ang mga buhok ni Damien at Melanie para sa isang DNA test?”

Nagulat ito sa kanya. “Naghihinala ka ba na… Hindi maaari.”

“Hindi ba kayo nakakapagtaka? Kung si Damien ay nakipagtulungan kay Nicola para lang makuha ang Yule Corporation, hindi ba’t dapat ay nagsisikap na siyang makaalis sa mag-inang duo ngayon? Ngunit tinutulungan niya si Melanie na lumago sa halip. Kaya niyang saktan ang sarili niyang kapatid, pero bakit sobrang pakialam niya sa pamangkin niya?”

Ang kanyang mga salita ay nakakumbinsi kay Hadley. “Sure, aayusin ko ito kaagad.”

Tanghali na nang matapos ni Catherine ang gawain.

Matamis niyang kausap si Shaun sa telepono. “Hubby, nag lunch ka na ba?”

“Hindi pa. Tatawagan lang sana kita. Niyaya ako ni Rodney na tumambay sa bago niyang manor,” mahinang sabi niya. “Baka doon din ako magpalipas ng gabi.”

“Nag-aalala ako na magpapalipas ka ng magdamag sa bahay na mag-isa.” Talagang nag-aalala siya.

“Hindi ako mag-iisa. Doon sina Rodney, Chester, at Shelley para bantayan ako.” Ngumisi siya. “Ihatid ka ni Elle dito mamayang hapon kung miss mo ako.”

“Sure,” walang pag-aalinlangan niyang pagsang-ayon.

Mukha siyang nagulat ngunit mabilis na napalitan ng malandi na komento ang sorpresa. “Hindi mo talaga kayang hiwalayan ako kahit isang segundo.”

“Tama iyan. I miss you so much, pero parang hindi mutual yung feeling. Nabawasan ba ang nararamdaman mo para sa akin, ha?” Ang kanyang mga salita ay naging dahilan upang hindi siya makapagsalita.

“Okay, hindi ko rin kayang malayo sayo. Punta ka pagkatapos ng trabaho, okay?”

Nakaramdam ng matinding pagkabigo si Catherine pagkatapos niyang ibaba ang tawag. Sa totoo lang, hindi naman sa hindi niya matiis na malayo sa kanya, bagkus, nagseselos siya. Araw-araw pagkaalis niya para magtrabaho, buong araw siyang sinasamahan ni Shelley. Ngayon, isinama pa niya ang babae para tumambay sa mga kaibigan niya. Bagaman ito ay makatwiran, hindi maiwasan ni Catherine na hindi mapalagay tungkol doon.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *