Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 440

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 440

ang liwanag mula sa mga mata ni Shaun nang marinig iyon. “Nagkataon lang ba na nandito siya ngayon?”

“Mukhang ganun. Ang mga kandidatong pinili ng pamunuan ng ospital ay ang pinakamahusay na gumaganap na mga nars sa kasalukuyan.”

Tumango siya nang marinig iyon, naglaho ang mga panlaban sa kanyang puso. “Sino ngayon ang pinuno ng pamilya Neeson?”

“Charity Neeson.”

Gumalaw ang sulok ng labi niya sa isang sarkastikong ngiti. “Hindi siya nagpapasalamat pagkatapos magnakaw ng bahay ng iba. Ilabas ang salita na huwag ibigay ang aming mga microchip sa pamilya Neeson.”

“Um… Okay.” Ibinuka ni Hadley ang kanyang mga labi ngunit hindi na nagsalita pa.

5:00 pm

Si Catherine ay umalis sa trabaho kanina. Nakarinig siya ng mga ingay na nagmumula sa basketball court pagkababa niya ng sasakyan.

Sakto namang naglakad siya para makitang itinaas ni Shaun ang kanyang mga braso para gumawa ng magandang three-point field goal. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal naglalaro ng basketball. Bahagyang mamasa-masa ang likod ng kanyang puting T-shirt ngunit bakas sa kanyang mukha ang maaraw na disposisyon.

Napabuntong-hininga siya nang makita siyang ganito.

Noong nag-aaral pa siya, si Ethan ang tanging basketball player na kanyang hinahangaan. Gayunpaman, sa pagtingin kay Shaun sa sandaling ito, sa wakas ay alam na niya kung ano ang tunay na kagandahan ng isang atleta.

“Ay!”

Sunod-sunod na palakpakan ang nagmula sa kabilang panig ng basketball court. Noon lang niya napansin ang babaeng halos kasing edad niya na nakasuot ng basic jeans at puting pang-itaas. Nakapusod ang kanyang makintab na maitim na buhok.

“Kahanga-hanga, Pinakamatandang Young Master Hill.” Lumapit ang babae na may dalang bote ng tubig at tuwalya. “40 minutes ka nang naglalaro. Oras na para magpahinga.”

“Sige.” Tinanggap niya ang bote at sinimulang lunukin ang laman nito.

Ang sinag ng papalubog na araw ay tumama sa kanilang dalawa. Ang partikular na eksenang iyon ay nakasakit sa mga mata ni Catherine.

“Shaunny…” tawag niya sa lalaki bago mabilis na naglakad.

Tumingin si Shaun sa kanyang balikat at sumilay ang ngiti sa kanyang kaakit-akit na mukha. “Babe, umuwi ka ng maaga ngayon.”

“Umuwi ako ng maaga dahil sa takot na naiinip ka sa bahay mag-isa.” Tinitigan niyang mabuti ang ibang babae. Ang huli ay maganda ngunit walang kumpara sa dati niyang sarili. Maging si Melanie ay mas maganda kung ikukumpara.

Gumaan ang pakiramdam ni Catherine.

Pagkatapos umibig sa isang tao, ang isang tao ay magiging maliit at labis na nag-aalala halos sa pamamagitan ng likas na ugali. Parang wala rin siyang pinagkaiba.

“Hello, Young Madam. Ako ang nurse na pinadala ng ospital para alagaan ang Panganay na Young Master Hill,” nakangiting pagpapakilala ni Shelly sa sarili.

“Oh, hello.” Natigilan si Catherine. Sa hindi malamang dahilan, pakiramdam niya ay parang nakita na niya ang mga mata na iyon ngunit hindi niya matukoy kung saan o kailan.

“Karangalan kong alagaan ang Matandang Young Master Hill. Sana maka-recover siya sa lalong madaling panahon.” Si Shelly ay kumilos nang propesyonal.

“Let’s go, akyat na ako para mag-shower.” Ipinatong ni Shaun ang isang braso sa balikat ni Catherine.

“Eldest Young Master Hill, dapat magpahinga ka ng kalahating oras pagkatapos mag-ehersisyo bago maligo,” paalala ni Shelley sa kanya.

“Sige…” Nag-alinlangan siya bago pumayag.

Medyo nagulat si Catherine.

Tinanggal niya ang kanyang T-shirt pagkatapos umakyat. Kumuha siya ng tuwalya at pinatuyo ang likod nito. “Paano ka naglalaro ng basketball out of the blue?”

“Sinabi ni Shelley Langley na ang naaangkop na dami ng ehersisyo ay maaaring makatulong sa pagbawi at mapabuti din ang kalidad ng pagtulog sa gabi.”

“Shelley Langley?” Isang panginginig ang dumaan sa kanyang gulugod.

Nagkataon lang! May dating kasintahan siyang may middle name na Langley din.

“Oo, ano ang problema?” Lumingon siya para tingnan siya.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *