Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 439

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 439

“Shaunny, nagkaroon din ako ng lola. Noon lang siya lumipas ay pinagsisihan kong hindi ko siya nakasama. Ang pamilya ay literal na dugo at napakahirap na putulin sila. Dahil sayo, kaya kong tiisin at patawarin sila. As long as nakakapagpasaya sayo.” Sa matinding titig, tiningnan ni Catherine si Shaun sa mata.

Naantig siya.

Parang bulkan ang mga emosyong pinipigilan sa kaibuturan ng kanyang puso.

Ibinaba niya ang ulo para halikan siya ng mapusok sa labi. “Patawad mahal.”

‘For making you go through this.’ Ang kanyang mukha ay pumangit ng pamilya Hill ngunit pinahintulutan pa rin niya ang mga ito para sa kanya.

Hindi iyon kailangan. Nangako siyang babayaran sila sa ginawa nila sa kanya.

Kasama si Valerie.

“Balang araw, hahanap ako ng magpapagamot sa mukha mo. Mamahalin kita habang buhay.”

Napapikit si Catherine. Sa mismong sandaling ito, malakas at mahinahon ang pakiramdam niya.

Bale pumangit ang mukha niya. Ang mahalaga lang ay wala siyang pakialam.

Nang sumunod na araw.

Nagtrabaho si Catherine sa kumpanya.

Maya-maya lang, nagpakita si Hadley kasama ang ilang nurse. May kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha habang sinasabi niya, “Eldest Young Master Hill, ito ang mga nurse na pinili ng direktor ng ospital.”

Nag-angat ng ulo si Shaun na nagbabasa.

Ang kanyang sakit sa isip ay hindi isang bagay na maaaring gumaling sa loob ng ilang araw. Si Catherine ay may sariling karera na pinagtatrabahuhan, kaya hindi niya maaaring alagaan siya sa lahat ng oras. Para hindi na siya muling maulit, mainam na magkaroon ng maayos na sanay na nars sa bahay upang bantayan siya.

Gayunpaman, mukhang nagambala siya nang dumapo ang kanyang tingin sa isang napakagandang mukha.

Hindi nagtagal, isang anino ang nakatalukbong sa kanyang mga katangian. “Ano ang iyong pangalan?”

Mukhang nagulat ang babae sa ilalim ng kanyang mga tingin bago sumagot sa mahinang boses, “Ang pangalan ko ay Shelly Langley.”

“Langley?” Kumunot ang noo niya. “Ano ang relasyon mo ni Sarah Langley Neeson?”

“Siya ang aking pinsan.” Napakurap-kurap si Shelley sa lalaki. “Kilala mo ang pinsan ko?”

“…”

Mas kilala niya siya.

Napabuntong-hininga si Shaun sa loob. “Langley ka pa rin, at least. Bakit ka naging nurse? Hindi ito madaling trabaho.”

“Ang mga Langley ay hindi na tulad ng dati. Pero ayos lang. Mayroon pa kaming pagkain sa aming mga tiyan at isang bubong sa aming mga ulo.

Itinaas niya ang kanyang mga mata at ngumiti ng pasasalamat. “Siguro may kinalaman sa pinsan ko ang pagkuha ko sa propesyon na ito. Close talaga kaming dalawa nung bata pa kami pero pinadala siya sa mental hospital. Masama talaga ang loob ko sa kanya. Ang una kong plano ay maging isang certified psychologist ngunit hindi ako nakarating. Actually nasa kalagitnaan ako ng paghahanda para kumuha ulit ng exam.”

Muli siyang napalingon sa narinig. Ang paalala ni Hadley ang nagpabalik sa kanya sa realidad. “Eldest Young Master Hill, sino ang gusto mong upahan?”

“Shelley Langley ito.” Kinuha muli ng lalaki ang kanyang libro.

Isang malaking ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. “Salamat, Panganay na Young Master Hill. Gagawin ko ang lahat para matulungan kang gumaling.”

Parang nabigla si Hadley.

Sa sandaling umalis si Shelley sa bahay upang mag-impake ng kanyang mga gamit, tumingin si Shaun sa kanyang balikat at itinuro, “Tingnan mo ang babaeng ito.”

“Eldest Young Master Hill, pinaghihinalaan mo ba na—”

“Kung sakali.”

Wala pang kalahating araw, bumalik si Hadley na may ilang resulta. “Si Shelley Langley talaga ang pinsan ni Miss Neeson. Siya ay nag-aaral sa ibang bansa at kamakailan lamang ay nakauwi. Mula nang pumanaw ang ina ni Miss Neeson, hindi naging maganda ang kalagayan ng pamilya Langley sa ilalim ng pang-aapi ng pamilya Neeson. Si Shelly ay may diskriminasyon din sa ospital at palaging binibigyan ng tungkulin na alagaan ang mga marahas at agresibong pasyente. Gayunpaman, ang kanyang pagganap sa ospital ay medyo maganda. Hindi lang siya matiyaga kundi malakas din ang kanyang pag-iisip para tiisin ang mga paghihirap.”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *