Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 436

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 436

“Ano?” Galit na galit na sigaw ni Charlie, “Napakalaki ng namuhunan ko sa produksyon nito at ngayon ay sinasabi mo na malaking kawalan ang mararanasan ko?”

“Anong malaking kawalan? Hindi pa ba sapat ang kinita mo bago ito?” Pinunasan ni Liam ang kanyang mga templo. “At saka, sabihin mo sa akin ang totoo, nai-leak ba ng pamilya Campos ang mga larawan ng nakaraan ni Shaun?”

“Nababaliw ka na ba na naniwala kay Catherine? Paano makukuha ng isang tagalabas na tulad ko ang mga larawang iyon?”

Nanatiling tahimik si Liam nang pumasok sa kanyang isipan ang imahe ng isang lalaki. Kung iisipin, tila imposibleng gumawa ng ganito si Mason Campos na noon pa man ay walang pakialam sa mga gawaing ito. “Anyway, lahat ng tao sa pamilya Hill ay naghihinala na ako ang nasa likod nito. Sisirain ako ni Shaun sa sandaling mabawi niya ang kapangyarihan.”

“Huwag kang mag-alala. Makukuha mo rin ang shares ng nanay mo sa huli kahit papaano.”

Tinapos ni Charlie ang tawag na ito at gumawa ng isa pa pagkatapos. “Nabigo ang plano.”

“Hmm, minaliit ko ang tapang nina Shaun at Old Master Hill. Not to mention yung babaeng Catherine.”

Pinikit ni Charlie ang kanyang mga mata. Kanina pa niya tiningnan ang background ni Catherine. Ang babaeng ito ay kamakailan lamang naging chairwoman ng Hudson Corporation. Siya ay isang hillbilly lamang mula sa isang maliit na lugar tulad ng Melbourne. Gayunpaman, sa live stream kahapon, napanatili ng babae ang kalmadong kalmado habang nagsasalita sa buong bansa ng Australia—hindi pa banggitin ang kanyang matalas at matalas na pag-iisip habang hinahamon ang pinakamakapangyarihang pamilya ng Hill.

Hindi kalabisan na sabihing pinangunahan ni Catherine ang Shaunarah Corporation sa krisis na ito habang may sakit si Shaun.

Sa di malamang dahilan, naalala niya ang nobyo niyang si Melanie. They were stepsister from the same father but the huli was like an idiot.

“Anong susunod?”

“Buti na lang, may backup plan ako. Oras na para i-deploy siya sa larangan ng digmaan.”

“Sige. Mayroon akong ganap na tiwala sa iyo.”

Mahinhin na sagot ni Charlie. Natagpuan niya ang madiskarteng pag-iisip ng ibang tao na lubhang kahanga-hanga. Walang alinlangan, ang pamilya Campos ay magiging pinakamakapangyarihang pamilya sa Australia sa lalong madaling panahon.

Ang edad ng pamilya Hill… ay malapit nang magwakas.

Nang sumunod na araw.

Personal na inihatid ni Old Madam Hill ang form ng paglipat ng share ownership sa seaside villa.

Pagpasok sa bahay, napansin niyang walang ibang tao sa bahay maliban kay Aunti Yasmine na nagva-vacuum sa sahig.

“Nasaan si Shaun? Nasa labas na ba siya?”

“Nag-grocery si Eldest Young Master at Young Madam sa kalapit na supermarket.” Inilapag ni Aunty Yasmine ang vacuum para batiin ang matandang babae.

“Nag-grocery?”

Halos parang sigaw ang mga salitang lumabas sa bibig ni Old Madam Hill. Hindi siya makapaniwala na tumuntong ang kanyang apo sa isang supermarket kung hindi niya ito narinig sa sarili niyang mga tenga.

“May episode lang siya two days ago. Dapat nagpapahinga siya sa bahay. Bakit hindi mo siya pinigilan na lumabas?”

“Huwag kang mag-alala, Matandang Ginang. Ang panganay na Young Master Hill ay natuwa dahil sa pagsama ng Young Madam.”

Bago pa huminto ang boses niya, maririnig na ang masasayang tawa mula sa labas.

Tumingin ang matandang Madam Hill sa mga bintanang Pranses. Isang batang mag-asawang magkahawak-kamay ang naglalakad patungo sa bahay. Nakalugay ang mahabang buhok ni Catherine sa kanyang balikat. Kitang-kita ang kanyang magandang pigura sa kabila ng wide-leg jeans at black T-shirt na suot niya. Nakasuot din siya ng isang pares ng puting canvas na sapatos. Mukha siyang maayos at masayahin. Sa tabi niya, gwapo at masayahin si Shaun na naka-white casual sportswear. May hawak siyang dalawang shopping bag na may kaakit-akit na ngiti sa labi. Ang mag-asawa ay mukhang maligayang bagong kasal. Sa partikular, hindi siya mukhang isang taong nagbalik sa kalusugan ng isip.

Tuluyan na ngang natigilan ang matandang babae nang makita siya.

Matagal na iyon kaya hindi niya maalala kung kailan niya ito huling nakitang ganito kasaya.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *