Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 435

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 435

“Sinabi sa akin ni Shaun na ang pamilya Campos ay nakapasok sa nangungunang tatlong pinakamayayamang pamilya sa Australia kasama ang kanilang mga ari-arian,” biglang sabi ni Old Master Hill.

Nagulat ang matandang Madam Hill. “Paano ito posible?”

“Naaalala mo pa ba kung ano ang pamilya Campos 20 years ago? Hinamak ko si Mason noon. Bagama’t siya ay may talento sa musika, hindi man lang niya mabili ang sampung milyong dolyar. Maya-maya, nagpumilit si Lea na magbigay ng kamay sa pamilya Campos, at pumikit ako dito. Kung totoo man ito, hindi mo ba naisip na talagang naitago ito ng pamilya Campos?”

“Oo. Sa kasal noong isang araw, patuloy na bumubulong sa akin si Old Madam Campos tungkol sa kung gaano kahirap ang kanilang negosyo. Umaasa siya na matutulungan namin ang kanyang pamilya.” Ang matandang Madam Hill ay napuno ng kalungkutan.

“Dati, kinasusuklaman ko si Shaun dahil sa pagiging incapable at sinisira ko ang aking dignidad, kaya naman hinayaan ko si Liam na pamahalaan ang Hill Corporation. Ngunit kung patuloy kong hahayaan siyang tumulong sa pamilya Campos, mawawalan ng katayuan ang pamilya Hill bilang pinakamatalino na pamilya sa lalong madaling panahon.”

Direktang tinawag ni Old Master Hill ang abogado. “Halika dito.”

Wala pang 12 oras, kumalat na sa buong Canberra ang balitang inilipat ni Old Master Hill ang lahat ng kanyang share at awtoridad kay Shaun.

Ang mga inapo ng pamilya Hill ang unang naghanap ng Old Master Hill.

Si Valerie ang unang tumutol sa kanila. “Tay, nahihilo ka na ba? Paano mo hahayaan si Shaun na kunin ang Hill Corporation? Hindi mo ba naaalala kung paano ka niya tratuhin noon?”

“Ano ang sinabi mo tungkol sa akin?” Galit na galit si Old Master Hill na parang gusto niyang sampalin siya hanggang mamatay.

“Dad, natatakot lang ako na ako ay puntiryahin ni Shaun pagkatapos niyang kunin ang Hill Corporation dahil galit siya sa akin.” Ipinulupot ni Valerie ang kanyang mga kamay sa binti ni Old Master Hill sa gulat. “Kuya, Pangalawang Sister, magsabi ka.”

Napaawang ang bibig ni Spencer. “Wala naman akong conflict kay Shaun eh. Patay sa tubig ang Hill Corporation kung hindi natin hahayaang pamahalaan ang kumpanya. Lahat ng tao sa labas ay tinatrato ang aming pamilya bilang isang bagay ng pangungutya. Naghihintay sila na makita tayong bumagsak.”

“How dare you?! Ikaw lang ang anak nina tatay at nanay. We were supposed to pin our hopes on you, but you’re too incompetent,” pang-iinsulto ni Valerie sa kanya.

“Tumahimik ka!” Naiinip na ibinaling ni Old Master Hill ang kanyang tingin kay Liam. “Ano sa tingin mo, Liam?”

Naikuyom ni Liam ang kanyang mga kamao. Marami siyang pinaghirapan bago niya makuha ang kanyang kasalukuyang posisyon sa Hill Corporation. Gayunpaman, lumabas na si Shaun ang kukuha sa mahalagang posisyon sa loob ng ilang araw. Imposibleng maging maayos si Liam dito. “Lolo, okay lang ba sayo na pagbabantaan ka ni Shaun ng ganito? Tinatrato ka niya ng walang respeto. Kapag nakuha na niya ang nangungunang posisyon, natatakot ako na lalo pa niyang hahamakin ka. Isa pa, muntik na niyang patayin ang biological mom niya ilang araw na ang nakakaraan. Bumalik na ang sakit niya.”

“Eksakto. Paano mapangasiwaan ng isang taong may sakit sa isip ang Hill Corporation?” Mabilis na dagdag ni Valerie.

“Hangga’t hindi ko nais na dumating sa desisyon na ito, mayroon ba kayong solusyon?” Itinaas ni Old Master Hill ang kanyang intensyon na tingin kay Liam. “Nag-alok nga ako sa iyo ng pagkakataon, ngunit pinili mong ilantad sa publiko ang sakit sa isip ni Shaun.”

Biglang tumingala si Liam na namumula ang mga mata. “Hindi ko po ginawa, Lolo. May nag-frame sa akin.”

“Ano sa tingin mo, Mason?” Biglang ibinaling ni Old Master Hill ang matalim niyang mata kay Mason.

Sandaling natigilan si Mason. Pagkatapos ay bumulong siya, “Hindi ako masyadong sigurado tungkol dito…”

Hindi napigilan ni Lea na sabihin, “Tay, kadalasang inilalaan ni Mason ang kanyang oras sa pag-compose ng musika. Wala siyang pakialam sa nangyayari sa pagitan ng pamilya Hill at ng pamilya Campos. Paano kaya niya nalaman ang tungkol dito? Isa pa, anak ko si Liam at naiintindihan ko ang ugali niya. I’m sure ibang tao na ang nag-frame sa kanya this time.”

“Sa kasong ito…” Kinuha ni Old Master Hill ang tasa ng kape at inilipat ang takip. “Nakaayos na yan. Ganun yun. Walang silbi ang pagtatangka sa akin. Sa aking mga mata, walang mas mahalaga kaysa sa pagpapanatili ng posisyon ng pamilya Hill bilang ang pinakamatalino na pamilya sa Australia.”

Ang Old Master Hill ay palaging matiyaga.

Wala nang may lakas ng loob na magsalita ng walang kapararakan.

Kitang-kita sa mga kamao ni Liam ang mga umuumbok na ugat.

Pagkalabas ni Liam ng bahay ay sinipa niya ng mariin ang pinto ng sasakyan.

Kinuha niya ang phone niya at tinawagan si Charlie. “Mula ngayon, si Shaun ang pangunahing gumagawa ng desisyon sa Hill Corporation. Kapag bumalik siya sa kumpanya, natatakot ako na baka kanselahin niya ang kasunduan sa pagitan ng pamilya Hill at ng pamilya Campos, na magiging invalid ang limang benepisyo.”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *