Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 432

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 432

Talagang ginagawa ni Shaun kahit na iba ang sinabi niya. Gayunpaman, si Catherine ay hindi walanghiya gaya noon.

“Sige. Gagawin ko ito nang mag-isa.” Naglakad siya palapit sa kanya at tinulak siya palayo.

“Hindi pwede. I want to experience the struggles my wife previously went through,” panunukso na tugon ni Shaun nang mapansin ang pamumula niyang mukha.

“Hindi ka marunong maghugas.” Dinaig ni Catherine ang hiya at inis. “Hindi mo maaaring i-scrub ito sa ganitong paraan. Huwag mong sirain.”

“Turuan mo ako, kung gayon.” Nagtaas ng kilay si Shaun at umaktong parang isang mabuting bata na handang matuto.

Sa unang pagkakataon, alam ni Catherine kung ano ang pakiramdam ng pagbaril sa kanyang sarili sa paa.

“Bilisan mo.” udyok ni Shaun sa kanya.

Walang magawa, umupo si Catherine sa tabi niya at ginabayan siya. “Kuskusin mo sa loob…

Matapos panoorin ni Catherine ang lalaking maingat na naghuhugas ng kanyang damit na panloob sa ilalim ng kanyang patnubay, lahat ng uri ng emosyon ay bumaha sa kanyang isipan.

Matapos matuyo ang damit, lumingon si Shaun at nakita niya ang mga mata ng babae na naghahatid ng masalimuot at sentimental na damdamin. Nakita niya itong nakakatuwa at nakakainis at the same time. “Seryoso?”

“Syempre. First time kasi may naglaba ng damit ko.” Napaawang ang bibig ni Catherine. Bagama’t ilang taon na silang karelasyon ni Ethan, hindi pa sila naging ganito ka-intimate.

Bago ito, naririnig lang ni Catherine sa internet ang pagyayabang ng mga nobyo tungkol sa paglalaba ng kanilang underwear.

Nang makasama niya si Shaun, hindi niya talaga akalain na ang isang mayabang na tulad niya ang maglalaba ng kanyang underwear.

“Ilang lalaki pa ang balak mong labahan ng damit na panloob mo?” Binuhat siya ni Shaun pahiga at inihiga sa kama. Pagkatapos ay nagbabala siya, “Dapat ay maswerte ka na hindi mo hinayaang labhan nina Ethan at Wesley ang iyong salawal. Kung hindi, puputulin ko ang mga kamay nila.”

“Tiyak na hindi ko hahayaang labahan nila ang aking underwear para sa akin. Sa iyo lang ako naiinlove.” Pinulupot ni Catherine ang kamay sa leeg nito at nagkusa na halikan siya sa labi. “Mahal kita, Shaunny.”

Sa harap ng kanyang panliligaw, isang alon ng emosyon ang bumalot kay Shaun sa kaibuturan.

Inabot niya ang kamay niya at pinisil ang ilong niya. “Seryoso ka?”

“Kailan ako hindi seryoso?” Naging malungkot si Catherine. Sa katunayan, seryoso niyang ipinagtapat ang kanyang pagmamahal sa kanya.

“Noong nakaraan?” Nagdilim ang mga mata ni Shaun. “Lagi mong sinasabi sa akin kung gaano mo ako kamahal noon pa man. Kasinungalingan pala ang lahat.”

“…” Nakaramdam ng awkward si Catherine.

“Hindi ko pa rin maisip kung kailan ka nagsasabi ng totoo at kung kailan hindi. Mas mabuting magtapat ka sa akin. Kailan ka nagsimulang mahulog sa akin?” Binigyan siya ni Shaun ng galit na tingin. “Mas mabuting sabihin mo sa akin ang totoo.”

Nahihiyang hinawakan ni Catherine ang ilong niya. “Hindi ka maaaring magalit pagkatapos kong sabihin sa iyo, okay?”

“Oo. Inihanda ko na ang aking sarili.” Mukhang walang pakialam si Shaun.

“Marahil… ang oras na iniligtas mo ako noong muntik akong masugatan sa construction site…”

“So lahat ng sinabi mo sa akin kanina ay peke?” Nawala ang galit ni Shaun. Talagang matagal na siyang nagsinungaling sa kanya at tinatrato siya bilang isang tanga.

“Uh… Hindi. Hayaan mo akong mag-isip sandali. Malamang noong iniligtas mo ako sa lumang tirahan…” Nataranta si Catherine nang makita ang kanyang maputlang mukha. “Oh hindi. Marahil ay noong pumasok ka sa hotel para iligtas ako matapos akong ma-droga…”

“Kailan ba talaga?” Halos hindi siya matitiis ni Shaun ngayon. Nagsimula siyang magmukhang galit. “Mas mabuting huwag mong i-trigger ang sakit ko.”

Pinulupot agad ni Catherine ang kanyang mga braso sa kanyang katawan. “Hindi rin ako sigurado. Marahil ang pag-ibig ko sa iyo ay tulad ng quote na ito mula sa isang pelikula. ‘Kapag napagtanto mong gusto mong gugulin ang natitirang bahagi ng iyong buhay kasama ang isang tao, gusto mong magsimula ang natitirang bahagi ng iyong buhay sa lalong madaling panahon’.”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.