Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 431

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 431

Shaun sa kusina para kumuha ng kanin. Nakangiting bumulong si Catherine kay Aunty Yasmine, “Alam ko ang kalagayan niya, pero sa tingin ko, mas mabuting tratuhin siya bilang isang normal na tao sa ating pang-araw-araw na buhay. Kung mas maingat tayo, mas nagiging sensitibo at nag-aalala siya.”

Naintindihan na rin ni tita Yasmine. “Ang galing mo, Young Madam. Siyanga pala, hindi pa kumakain si Eldest Young Master Hill. Kailangan mo siyang pakainin mamaya.”

Maya-maya, kumuha si Shaun ng isang mangkok ng kanin.

“Bakit hindi ka kumakain?”

“Kumain na ako ng konti. Hindi ako gutom.” Inilapag ni Shaun ang kanin sa kanyang harapan.

“Nagsisinungaling ka. Sabi sa akin ni Aunty Yasmine, mahina ang tiyan mo, kaya kailangan mong kumain.” Pilit siyang pinaupo ni Catherine. “Kailangan mong kumain ng isang bagay.”

“Wala akong ganang kumain…”

“Pakainin kita.” Kumuha si Catherine ng hipon at itinapat sa kanyang bibig.

“…”

Damn. Dati, nakakatakot ang lasa ng mga hipon, pero bakit ang sarap nito bigla?

“Pakainin mo ako ng isa pang hipon,” patuloy na utos nito sa kanya matapos itong lamunin.

“Subukan mong kainin ito nang mag-isa.” Inilagay ni Catherine ang tinidor sa kanyang kamay.

“Hindi. Wala akong ganang kumain nito.” Napaiwas ng tingin si Shaun, ipinakita ang isang resting b*tch na mukha.

Walang magawa si Catherine. Pakiusap, hindi siya naging ganito noong kumain siya ng hipon kanina lang.

Dahil ba iba ang lasa ng pagkain na pinakain niya sa kanya?

Anyway, hindi siya maaaring iwanang nagugutom.

Nang walang ibang pagpipilian, pinakain siya ni Catherine at sabay kain ng pagkain.

Hindi niya namamalayan, nakain na pala ni Shaun ang dalawang mangkok ng kanin nang isang mangkok lang ang mayroon siya.

Bakas sa mukha ni Aunty Yasmine ang pagtataka. “Matagal na rin mula nang nakakain ng napakaraming kanin si Eldest Young Master Hill. Mukhang kailangan ka niyang pakainin, Young Madam.”

Nawalan ng masabi si Catherine, nagtataka kung bakit hindi niya napagtanto ang childish side na ito ni Shaun noon.

Bigla na lang siyang nakaramdam ng kurot sa kanyang mga balikat.

Inikot niya ang ulo niya at nakasalubong niya ang awkward na mga mata ni Shaun. “Tinanong mo akong magpamasahe sa iyo pagkatapos ng tanghalian, tama ba?”

“…Oo.”

Bahagyang gumaan ang loob ni Catherine. Hindi man lang nawalan ng saysay ang pagsisikap niyang pakainin siya.

Ilang sandali pa, sumigaw siya sa sakit, “Gawin mo nang mas malumanay! Masakit.”

“Ginagawa ko na ito nang napaka-malumanay.”

“No, please huwag mo nang imasahe ang balikat ko. Masakit talaga.” Mabilis na nakatakas si Catherine sa kanyang mala-demonyong hawak. “Gawin mo ang iba para sa akin, kung gayon. Tulungan mo akong maghugas ng mga damit ko pagkatapos kong maligo.”

“Ano?”

Kinagat ni Shaun ang kanyang mga ngipin. “Catherine, sinusubukan mo bang bayaran ako para sa mga gawaing ginawa ko sa iyo noon, tulad ng paglalaba at paglilinis?”

“Tama ka. Iyan ay dahil pinahirapan mo ako ng ganoon dati.” Inilabas ni Catherine ang dila sa kanya sa mapaglarong paraan. “Gusto kong maranasan mo ang mga paghihirap ko noon.”

Sa isang masamang tawa, binuhat siya ni Shaun at umakyat. “Sige, paliguan kita.”

“Hindi. Magwala ka, hoodlum ka!”

Umalingawngaw ang matamis na tawanan ng mag-asawa mula sa itaas.

With that, nadaig ng relief si Aunty Yasmine. Napakatalino ng Young Madam na harapin ang sitwasyon ni Eldest Young Master Hill nang ganito. Hindi inaasahan ni Aunty Yasmine na mararanasan pa rin ng Eldest Young Master Hill ang sobrang saya.

Makalipas ang 40 minuto, lumabas si Catherine sa banyo pagkatapos ng komportableng paliguan. Umupo siya sa harap ng dressing table at nagpatuyo ng buhok.

Pagkatapos niyang magpatuyo ng buhok, bumalik siya sa banyo.

Si Shaun ay nakaupo sa loob, clumsily helping her scrub her… underwear.

Namula ang mukha ni Catherine sa loob ng ilang segundo.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *