Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 430

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 430

Shaun ay nagbigay ng hindi pagsang-ayon na tingin. “Matagal mo na akong pinagtatrabahuhan. Kung hindi mo man lang ito maaayos, hindi ka na dapat magtrabaho para sa akin.”

“…”

Nanatiling tikom ang bibig nila Hadley at Chester ngayon. Tila ang kanyang asawa ang pinakakahanga-hangang tao sa kanya. Siya ang pinakamalaking kontribyutor at kung kanino walang maihahambing.

Tumagal ng tatlong oras ang press conference.

Nang matapos ito, bumalik si Catherine sa seaside villa.

Nang buksan ng driver ang pinto ng kotse, lumabas siya at nakita niya si Shaun na nakatayo sa damuhan sa tabi ng pool. Nakasuot siya ng malambot na kaswal na pantalon at isang kamiseta na hindi nakasuksok sa kanyang pantalon tulad ng karaniwang ginagawa nito. Parang naka-relax siya ng ganito.

Isang simoy ng dagat ang dumaan sa kanyang kamiseta at ang itim na buhok sa kanyang noo

Sa unang tingin, mukha siyang mas bata ng sampung taon kaysa sa kanya. Para siyang estudyante sa unibersidad, malinis at malinis tingnan. Gayunpaman, ang kanyang balat ay masyadong maputla.

Sa sandaling iyon, naging malambot ang puso ni Catherine sa gitna ng kanyang pagkalito.

Dahan-dahan siyang naglakad papunta kay Shaun at itinaas ang mahahabang pilik-mata niya. “Paumanhin sa pagkilala sa iyong sakit sa publiko. Sisihin mo ba ako?”

Hinaplos ni Shaun ang kanyang kamay sa kanyang buhok at niyakap siya. “Mas naging magaling ka, babae ko.”

“Hindi ka… galit?” Natigilan si Catherine. “Akala ko ba gusto mong ipaalam sa iba ang tungkol sa iyong sakit?”

“Hindi ako tututol hangga’t nananatili ka sa tabi ko.” Hinawakan ni Shaun ang mukha niya at tinitigan siya ng itim nitong mga mata. “Handa ka ba talagang manatili sa tabi ko habang ginagamot ako?”

“Oo.” determinadong tumango si Catherine.

“Pero hindi ako sigurado kung kailan ako gagaling sa sakit ko. Marahil ay hindi na ito mapapagaling. Isa pa, nasaktan kita. Natatakot ako na baka mawalan ako ng kontrol minsan.” Bakas sa mga mata ni Shaun ang pagkabalisa at paghihirap.

“Shaunny, basta payag kang ipagamot ang sakit mo, hindi kita susukuan.” Napakagat labi si Catherine na para bang may paninindigan. “Magkaanak tayo.”

Nagulat si Shaun. “Ngunit hindi mo nais na magkaroon ng isa noon.”

“Napag-usapan ko na ang kalagayan mo kay Young Master Jewell, Shaunny. Sa kaibuturan mo, hinahanap-hanap mo ang isang pamilya. Ang pamilyang pag-aari nating dalawa ay makukumpleto lamang sa isang anak.” Tumingala si Catherine na may maamong tingin. “Naniniwala ako na unti-unti mong makakalimutan ang masasakit na alaala ng iyong pagkabata pagkatapos nating magkaroon ng anak.”

“Salamat, babe.”

Niyakap ng mahigpit ni Shaun si Catherine, at naningkit ang mga mata. “So… tara na at magka-baby na tayo?”

“…”

Namumula sa kahihiyan, kinurot siya ni Catherine sa baywang. “Maaraw na ngayon. Napakawalanghiya mo! Hindi pa nga ako nakakapag-lunch. Tumabi ka.”

“Gagawin natin pagkatapos ng tanghalian?”

“Shaun, tapos ka na ba? Ginugol ko ang buong kagabi sa pagsasaulo ng datos. Pagod na ako.”

Nagkunwaring galit si Catherine at sinimangutan siya.

“Pinasasalamatan ko ang iyong pagsusumikap, mahal ko,” maawaing tugon ni Shaun.

“Walang kwenta kung sabihin mo lang. Massage my shoulders after I finished my lunch,” utos ni Catherine sa kanya bago siya pumasok sa villa.

“Anong sinabi mo?” Seryosong nag-alinlangan si Shaun kung mali ba ang narinig niya.

How dare this woman order him to do things for her?!

“Hindi mo ba gagawin para sa akin?” Binigyan siya ni Catherine ng masamang tingin. “Dahil sayo, hindi ako nakatulog buong gabi. Nakakasakit pa rin ng ulo ang data.”

Nang makita ang namumula niyang mga mata, natahimik si Shaun saglit.

Pagkatapos magpalit ng pambahay na tsinelas, pumasok siya sa dining room. Dinalhan siya ni Tita Yasmine ng mga pinggan matapos itong maiinit. Lumingon si Catherine at sinulyapan ang lalaki. “Ihain mo sa akin ang kanin.”

Pinandilatan siya ni Shaun ng madilim na mga mata. “Ako ang pasyente ngayon.”

“Bakol ba ang iyong mga kamay at paa?” Napakurap si Catherine at tinignan siya ng taas-baba. “Hindi.”

“…”

Malaki ang pag-aalinlangan ni Shaun kung sinusubukan ng babae na bayaran siya sa ginawa niya sa kanya noon.

“Gagawin ko, Young Madam.” Walang ideya si Tita Yasmine kung ano ang nangyayari sa pagitan nila. Tumalikod siya para kumuha ng kanin.

“Hindi po, Tita Yasmine. This is the act of romance between us.” Ipinatong ni Catherine ang kanyang baba sa kanyang mga kamay. Ang kanyang maningning na malalaking mata ay tumira kay Shaun nang malikot.

Natunaw ng titig niya ang puso ni Shaun. “Sige. Gagawin ko.”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.