Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 43

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 43
Pagkaalis ni Shaun sa trabaho, pumunta siya para sa isang pulong tungkol sa isang internasyonal na kaso sa pananalapi sa gabi. Dahil nakainom siya ng kaunting alak sa pulong, medyo nahihilo siya.

Sa sandaling binuksan niya ang mga ilaw pagkatapos pumasok sa bahay, tumakbo si Fudge sa kanya. Patuloy siya sa pag-meow habang nakayakap sa binti niya.

“Bata, na-miss mo ako ng sobra, ha?”

Hinaplos ni Shaun ang ulo niya. Maya-maya, may napansin siyang mali kay Fudge na hindi niya mawari hanggang sa idinampi nito ang kanyang ilong sa walang laman na mangkok.

Malamang nagugutom si Fudge.

Hindi ba siya pinakain ni Catherine?

Agad niyang binuhusan ng cat food si Fudge na tila gutom na gutom.

Shaun went to the room to search for Catherine, only to discover that she had not returned. His face darkened.

This woman had been causing endless problems. She was previously admitted to the hospital, and now that she was finally back at his house, she left Fudge in such a state.

She still had not returned although it was already so late.

He took out his phone to give her a call, but her phone was off.

Did something happen to her?

After taking out his phone, Shaun tracked Catherine’s location. Fortunately, when he handed the phone to her today, he had turned on location tracking in it for fear that incidents like last night would occur again.

Upon tracking her location, Shaun sent Hadley a message. [Check out this location for me.]

A minute later, Hadley called, “This is the Jones family’s house where Miss Jones’ parents live.”

“Got it.”

Shaun hung up furiously.

This woman did not know her place. He had only displayed a hint of kindness and she started taking advantage of him. Just like that, she went home without giving him a call first. What was worse, she had turned off her phone.

Was she under the impression that she did not have to return to his house after bringing back the recording and being forgiven by the Jones family?

What did she take him for? How dare she bite the hand that fed her?!

She had better not come back forever if she had the audacity. He would not care about her anymore even if she was in trouble.

Never would he have expected that Catherine could be so heartless. There was no news about her for three solid days. She did not even answer his calls.

What depressed him further was that he did not eat well throughout these three days.

Bumisita pa siya sa restaurant na naghahain ng pinakamasarap na pagkain sa Melbourne gaya ng inirerekomenda ni Chase, ngunit nakita niyang hindi nakakatakam ang pagkain.

Minsan, naghinala siya na baka may nangyari kay Catherine. Gayunpaman, sa tuwing bubuksan niya ang kanyang telepono upang tingnan ang kanyang lokasyon, palagi itong nasa bahay ng pamilya Jones.

Hindi posibleng saktan siya ng kanyang biological parents. Malinaw, matagal na niyang kinalimutan siya.

Sa nakalipas na tatlong araw, kasinglamig siya ng isang malaking bato ng yelo sa opisina.

Nang makaalis na siya sa trabaho ay agad niyang inayos ang mga gamit niya at umalis. Tapos nabangga niya si Chase sa pinto. “Uuwi ka ba para alagaan si Fudge? Hindi pa rin ba bumabalik si Catherine?”

“Huwag mo nang banggitin ang babaeng ito.” Na may yelong ekspresyon, naglakad si Shaun pasulong.

Nagkibit balikat si Chase na walang magawa. “I had no choice but to ask you since Freya asked me to find out about Catherine. Hindi pa raw niya ma-contact kaya nag-aalala siyang may nangyari sa kanya.”

“Palagi siyang nasa bahay ng pamilya Jones, hindi ba?” Natigilan si Shaun sa kinatatayuan. It was understandable na hindi na siya tinawagan ni Catherine dahil kakakilala pa lang nilang dalawa kanina, pero matalik niyang kaibigan si Freya.

“Hayaan mo akong tawagan siya pabalik.”

Sinubukan ni Chase na tumawag.

Bumaba si Shaun gamit ang elevator nang hindi siya hinintay.

Sa kanyang pag-uwi, nadama niya na ang mga bagay ay lalong kakaiba habang iniisip niya ito. Gayunpaman, natakot siya na baka nag-o-overthink lang siya at mauwi sa pagpasok ng kanyang ilong sa mga gawain ni Catherine.

Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Chase pagkarating niya sa bahay.

“Iyon ay hindi lubos na posible. Ngayon lang sinabi sa akin ni Freya na binisita niya ang pamilya Jones. Sinabi nila sa kanya na nag-abroad si Catherine para mag-relax, pero hindi nila binigay sa akin ang contact number niya. Damn, may nangyari kaya sa kanya?”

Kumunot ang noo ni Shaun. “Hindi naman siguro. Pagkatapos ng lahat, siya ang biological na anak ng pamilya Jones.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *