Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 429

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 429

“…”

Sa gitna ng lalong umiinit na talakayan, nagmamadaling sumagot ang reporter mula sa Joyfolk Financial Times, “Ang pamilyang Campos? Wala akong malabong ideya sa sinasabi mo.”

“Ayos lang. Maiintindihan mo kaagad pagkatapos. Bilang isang kinatawan ng media outlet, padalus-dalos mong ikinalat ang mga pribadong larawan ni Shaun online at nagdulot sa kanya ng pinsala sa pag-iisip. Iniulat ko na ang bagay sa pulis, kaya baka kailanganin mong makulong.”

Sinabi ni Catherine sa isang magaan na paraan, “Pakiusap, dalhin siya, mga security guard. Naghihintay na ang mga pulis sa labas.”

Ang kanyang mga salita ay natakot sa reporter sa kanyang talino. Dinala siya ng mga security guard nang hindi siya binibigyan ng pagkakataong magsalita.

Sa malupit na paraan ni Catherine sa pagharap sa isyu, ang lahat ng mga reporter sa venue ay hindi na matapang na magsalita nang walang ingat. Napatingin ang lahat sa babaeng naka itim na damit sa stage. Pinananatili niya ang isang walang kibo na mukha at naglabas ng kakaibang aura ng pagmamataas, na nagdulot ng takot sa lahat.

Gayunpaman, ngumiti pa rin ng mahina si Catherine sa kanila. “Naayos na ang pribadong usapin, kaya balik tayo sa microchip. Ang ilang mga tao ay nagtataka kung ang microchip ay naimbento ng Hill Corporation. Actually, hindi naman. Ang Team Clifton ang gumawa ng microchip, at si Shaun ang nagmamay-ari ng copyright ng microchip. Ngayong umalis na si Shaun sa Hill Corporation, hihilingin niya ang pagbabalik ng copyright sa mga microchip na ginawa ni Clifton pabalik sa kumpanya.”

Ito ay dumating bilang isa pang dagok sa Hill Corporation. Kung totoo ito, wala sa mga kumpanya ang magkakaroon ng katapangan na makipagtulungan sa Hill Corporation, kung isasaalang-alang na ang kumpanya ay nasangkot sa hindi pagkakaunawaan.

Gulat na tanong ng mga reporter, “Ibig sabihin ba nito ay magsisimula nang makipaglaban ang Eldest Young Master Hill sa Hill Corporation?

“Walang anumang uri ng labanan. Gusto lang bawiin ng Shaunarah Corporation ang pag-aari nito.”

Sumilay ang ngiti sa mukha ni Catherine. “Hayaan akong ipakilala sa inyong lahat ang data tungkol sa Oceanic Microchip.”

Sa seaside villa, pinapanood ni Shaun ang magandang babae na may katiyakan sa sarili na nagsasalita sa pamamagitan ng live stream. Hindi niya maiwasang kulutin ang manipis na labi sa pagmamalaki.

Sure enough, ito ang babaeng nagustuhan niya.

Iniisip niya kung kailan nagsimulang lumaki ang mahina at makulit na babaeng iyon sa kung ano siya ngayon. Siya ay naging mas matapang at matalino.

Noon, kailangan siyang iligtas at protektahan ni Shaun.

Ngayon, siya ay namumukod-tangi gaya niya.

Sa panonood ng video, nakaramdam ng ginhawa si Chester. “Goodness, ang data ay nagbibigay sa akin ng sakit ng ulo. Mayroon akong isang buong bagong antas ng paggalang sa kanya. Ang galing niya. Siya ay nagsasalita nang mas propesyonal kaysa sa mga propesyonal.”

“Kalokohan. Tingnan mo na lang kung kaninong babae siya.” Kumulot ang manipis na labi ni Shaun. Halos hindi niya maitago ang pride niya.

Hindi nakaimik si Chester. Ito ba talaga ang lalaking tumangging paniwalaan si Catherine bago ito?

Tumawa si Hadley at sinabing, “Ginugol ni Young Madam ang buong kagabi sa pagsasaulo ng datos. Nag-aalala siya na tatanungin siya ng mga reporter tungkol sa mga isyu tungkol sa teknolohiya nito, kaya pinag-aralan niya ang lahat ng nauugnay na impormasyon.”

Isang nakakaawang tingin ang bumungad sa mukha ni Shaun. Bakit kailangan niyang magpumiglas?

Sinamaan ng tingin ni Shaun si Hadley. “Halos lahat ginawa ng babae ko. Ano ang silbi ng pananatili ko sa inyo sa kumpanya at binabayaran kayo ng malaki?”

Nang marinig ang pamumuna, namula ang mukha ni Hadley. Walang magawa, nagsalita si Chester para sa kanya, “Kagabi, abala si Hadley sa paghahanap ng video ng pag-amin ng yaya pagkatapos siyang arestuhin noon.”

“Ideya mo bang kunin ang video tungkol sa interogasyon?” Nakataas na kilay na tanong ni Shaun.

Sumagot si Hadley, “…Ideya iyon ng Young Madam.”

“Ha, alam ko na.” Hindi nagkunwaring itinago ni Shaun ang panunuya at kasiyahan sa tono nito. Hindi tanga si Hadley. Alam niyang siguradong sa kanya nakadirekta ang panunuya.

Nawalan ng masabi si Chester. “Actually, ang video ay nai-record noong nakaraan. Hindi naging madali para kay Hadley na makuha ito.”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published.