Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 428

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 428

“…”

Sinalubong ng katahimikan ang tanong ni Catherine.

“Well, makakapagsalita na ako sa wakas. Tungkol naman sa sakit ni Shaun, totoo naman, pero hindi niya sinaktan ang yaya niya ng walang dahilan. Ito ang medical report hinggil sa pagpapagamot ni Shaun noong siya ay walo. Na-diagnose siya na may depression at post-traumatic stress disorder dahil matagal na siyang dumaranas ng pang-aabuso. Isang katotohanan na matagal na siyang inaabuso ng kanyang yaya.”

Napatingin si Catherine sa likod ng entablado, at may lumabas na lumang video sa monitor.

Sa eksena, isang pulis ang nakitang nagtatanong sa isang nasa katanghaliang-gulang na babae na may gusot na buhok at kulubot sa mukha. “Anong gagawin mo kapag umiyak siya?”

“Aalisin ko ang kanyang damit at ikulong siya sa aparador.”

“Hanggang kailan mo siya ikukulong?”

“Karaniwan isa hanggang dalawang araw. Hindi mapakali ang pamilya Hill tungkol sa kanya, kaya walang nakakaalam. Hindi siya mamamatay pagkatapos ng dalawang araw na hindi kumain.”

Galit na galit ang pulis. “Ginawa mo rin ba iyon noong taglamig?”

“Oo. Nang mapansin kong hihimatayin siya minsan dahil sa lamig, agad ko siyang hinila palabas at sinabi sa pamilya Hill na nilalagnat siya dahil kulang ang suot niyang damit. Naniwala sa akin ang pamilya Hill. Higit pa rito, kung isasaalang-alang kung gaano kalayuan si Shaun sa lahat, lahat sila ay hindi nagustuhan sa kanya.”

“…”

Matapos matapos ang limang minutong video, nabalot ng katahimikan ang venue. Maraming babaeng reporter ang nagalit.

Huminga ng malalim si Catherine, at medyo namumula ang kanyang mga mata. “What I’m trying to say is na hindi niya pinatay si yaya. Sinaksak lang niya ito dahil nawalan siya ng kontrol at nag-react sa kanya matapos makulong ng tatlong solidong araw. Nang maglaon, nanatili siya sa mental hospital sa loob ng tatlong taon. Sinabi ng doktor na bihira na siyang magbalik-balik pagkatapos nito, kaya pinayagan niyang ma-discharge si Shaun.

“Gayunpaman, ang balita tungkol sa kanyang kalagayan at ang kanyang mga lumang larawan ay nagsimulang kumalat kahapon. Sa katunayan, siya ay sadyang na-provoke noong araw bago ang press conference na ito para sa microchip. Paglabas ko ng bahay ay wala pa rin siyang malay. Ang press conference ay halos kinailangang ihinto.”

Biglang naging mabangis ang mga mata ni Catherine. “Malinaw, ang taong malisyosong nagpakalat ng mga larawan ay sinusubukang magdagdag ng insulto sa pinsala. Maaari tayong makipagkumpetensya bilang mga negosyo, ngunit hindi natin maitawid ang baseline ng moralidad. Sa mga taong ito, nag-donate si Shaun ng 200 bilyong dolyar sa charity, lumikha ng maraming pagkakataon sa trabaho, at tumulong sa maraming pamilya. Ano bang nagawa niyang mali? Sinaktan na ba niya kayo?”

Tumahimik ang lahat ng dumalo sa press conference. Sa wakas ay humingi ng paumanhin ang isang reporter, “Humihingi ako ng paumanhin sa Eldest Young Master Hill para sa aking inasal ngayon. Ako ay humihingi ng paumanhin.”

“Same here. Masyadong malayo ang tanong ko.”

“…”

“Ayos lang.” Kinagat ni Catherine ang kanyang labi at mahinang ngumiti. Natuon ang kanyang mga mata sa reporter mula sa Joyfolk Financial Times. “Kung tama ang pagkakaalala ko, ang Joyfolk Financial Times ang nagbahagi ng balita tungkol sa kalagayan at mga larawan ni Shaun. Ikaw rin ang unang nagpasimula ng paksa dito ngayon. Sinaktan ka ba namin ni Shaun?”

Namula ang reporter mula sa Joyfolk Financial Times. “Ginagampanan ko lang ang mga tungkulin ng isang reporter.”

“Talaga? Bilang isang reporter ng mga balitang pinansyal, mukhang masigasig ka sa paghuhukay sa mga pribadong bagay kaysa magtanong sa akin ng mga tanong na may kaugnayan sa pag-unlad ng kumpanya at mga usapin sa pananalapi,” natatawang pang-uuyam sa kanya ni Catherine, “Ang pamilya Campos ay nagbayad sa iyo ng malaking halaga, ha?”

Ang pamilya Campos?

Nagkagulo sa venue.

“Seryoso? Ano ang gagawin ng pamilya Campos?”

“Hindi mo pa rin nakikita, di ba? Ang pamilya Campos ay ang pamilya ng ama ni Liam, at si Liam ang presidente ng Hill Corporation. Malinaw, ang insidenteng ito ay may kinalaman sa pamilya Hill. Huwag kalimutan na ang Shaunarah Corporation at Hill Corporation ay mga kakumpitensya sa negosyo ngayon.”

“Damn. Si Shaun ay kabilang sa pamilya ng Hill, kung tutuusin. Wala ba silang kahihiyan?”

“Kung mayroon silang anumang pakiramdam ng kahihiyan, si Shaun ba ay inabuso ng isang yaya sa murang edad?”

“Anong f*ck?! Anong uri ng mga tao ang mga miyembro ng pamilya Hill?”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *