Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 426

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 426

Nakaramdam ng pait si Catherine. “Oo, dapat magalit ako sa kanya. Dapat akong magalit sa kanya dahil sa hindi niya pagtitiwala sa akin sa Melbourne, sa paulit-ulit niyang pagpapahiya sa akin, at sa pananakit niya sa akin. Having said that, hindi ko maiwasang mag-alala sa kanya nang malaman kong may nangyari sa kanya. Masakit sa akin na malaman ang tungkol sa kanyang mahirap na pagkabata. Niloko ko ang sarili ko para maniwala na tumigil na ako sa nararamdaman ko para sa kanya, pero hindi ko kayang lokohin ang puso ko. The more I get along with him, mas lalo akong nahuhulog sa kanya.”

Mariin niyang tinitigan ang walang malay na lalaki sa kama.

Let bygones be bygones. Mula ngayon, gusto niyang maging mabait sa kanya.

Ngayong na-coma si Joel, si Shaun na lang ang kapamilya niya.

Bakas sa mukha ni Chester ang kaluwagan, ngunit si Hadley, na nasa tabi niya, ay mukhang balisa. “Kung hindi gumana ang Eldest Young Master Hill, paano magaganap ang press conference sa microchip? Higit pa rito, kumakalat na parang apoy ang balita tungkol sa kalagayan ng pag-iisip ni Eldest Young Master Hill. Dapat nating sugpuin ang kaguluhan.”

Natigilan si Catherine. “Wala na bang ibang tao na maaaring mamahala sa Shaunarah Corporation sa panahong ganito?”

“Meron, pero na-announce na na ang Eldest Young Master Hill ang dadalo sa conference. Natatakot ako na ang kanyang pagliban sa panahon ng emerhensiya ay magdulot ng kaguluhan at negatibong makaapekto sa pag-unlad ni Shaunarah sa hinaharap.”

Kumunot ang noo ni Catherine at nag-isip ng kalahating minuto bago siya biglang bumangon. “Dadalo ako sa ngalan niya. Bilang asawa niya, pananagutan ko ito.”

Parehong nagulat sina Hadley at Chester.

“Ngunit tiyak na maraming reporter ang magbobomba sa iyo ng mga tanong tungkol sa kalagayan ni Eldest Young Master Hill sa press conference bukas…”

“Sasagot ako sa mga tanong ng mga reporter.” Ibinaling ni Catherine ang kanyang mabangis na mga mata kay Hadley. “Tulungan mo akong mangalap ng ilang impormasyon. Gusto kong malaman ng publiko na hindi baliw si Shaun.”

Kinilig si Hadley. Bigla siyang na-touch sa ginawa niya. Kahit papaano ay may nagmalasakit sa Matandang Young Master Hill sa kanyang buhay.

Kinabukasan.

Nakaharap sa dagat ang villa sa tabing dagat. Dumating ang tagsibol at namumukadkad ang mga bulaklak.

Matapos mawalan ng malay sa loob ng isang gabi, binuksan ng lalaki sa kama ang kanyang mga mata at umupo. Mabilis siyang sumugod sa pinto nang hindi nagsusuot ng damit.

Sa sandaling iyon, itinulak ang pinto. Pumasok si Hadley na may pagtataka. “Gising ka na, Matandang Young Master…”

Tinulak siya ni Shaun at bumaba. Pagkatapos maghalungkat, hinila niya si Hadley sa suot niyang shirt na may dugong mga mata. “Nasaan siya? Saan siya nagpunta?”

Natauhan si Hadley. “Young Madam—”

“Umalis siya, tama?” Pinutol ni Shaun ang kanyang pangungusap at umungal, “Nagsinungaling siya sa akin! Nangako siyang mananatili sa tabi ko habang ginagamot ako at ipaghahanda ako ng inihaw na baboy. Lahat sila ay kasinungalingan.”

“Eldest Young Master Hill, napagkamalan mo siya.” Sa takot na mawalan muli ng kontrol si Shaun, agad na sinabi ni Hadley, “Dumadalo si Young Madam sa press conference ni Shaunarah para sa iyo.”

“Ano?” Pinikit ni Shaun ang kanyang mga mata.

“Sinabi ni Young Master Jewell na hindi ka sapat para lumabas, ngunit parami nang parami ang mga iskandalo tungkol sa iyo na kumakalat doon at mahirap pigilan ang mga ito. Nagsisiksikan na ang mga reporter sa venue ng press conference simula kagabi. Dahil doon, nagpasya ang Young Madam na dumalo sa press conference sa microchip bilang kapalit mo at linawin din ang iyong kalagayan.”

Galit na galit na pinandilatan ni Shaun si Hadley. “Patay na ba ang mga galing sa top management ng korporasyon? Isa pa, paano mo siya hahayaan na harapin ang mga mabangis na reporter na iyon? No way, hindi niya kakayanin. Kailangan kong magmadali doon…”

“Eldest Young Master Hill, hindi ka makakapunta doon.” Pinigilan siya ni Hadley.

“Umalis ka sa daraanan ko. Subordinate ko lang kayo. How dare you block me?!” Galit na galit si Shaun.

“Hinaharang ka ni Hadley para sa ikabubuti mo.”

Biglang pumasok si Chester sa entrance. Hindi pa siya naging ganito kahigpit noon. “Tignan mo ang iyong sarili. Alam na alam mo na ang mga mamamahayag ay maglalagay ng mga kakila-kilabot na tanong sa iyo sa press conference ngayon. Sigurado ka 100% na hindi ka maaapektuhan ng mga ito at hindi mawawalan ng kontrol?”

Naninikip ang lalamunan ni Shaun, at ang kanyang limang daliri ay pumulupot sa isang kamao.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *