Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 425

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 425

Ang insidente na ngayon lang ay nagpaalala sa kanya ng ilang mga bagay mula noong nakalipas na panahon.

Maraming sugat pala ang iniwan niya kay Shaun.

Sa katunayan, hinamak niya ang pag-iral ni Shaun, ngunit kinasusuklaman siya ni Shaun sa pagsilang din sa kanya.

“Liam, tatanungin kita nito. Ikaw ba ang nagpakalat ng mga larawan?” Kumunot ang noo ni Lea at nagtanong, “Bukas gaganapin ang press conference ng Shaunarah Corporation para sa microchip. Ang pinaka-kahina-hinalang tao sa pamilya Hill ay ang iyong tiyahin, at ang susunod ay ikaw.”

“Mom, hindi ko ginawa.” Galit na galit si Liam. “Kahit ano, biologically related pa rin ako sa kanya, kung tutuusin. Siya ay may sakit sa simula, at hindi ako pupunta sa malayo na walang mga limitasyon.

Kinapa ni Lea ang pagitan ng kanyang mga kilay. Sumasakit ang ulo niya. Batid niya kung anong personalidad mayroon ang kanyang anak.

Si Valerie ba talaga ang may gawa nito?

“Mom, with Shaun in this state, pwede pa ba ang press conference bukas?” Nag-aalangan na tanong ni Liam.

Sinamaan siya ng tingin ni Lea at umalis. Hahanapin niya si Valerie.

Dinala ni Chester si Shaun nang direkta sa isang pribadong ospital para sa isang check-up at nilagyan siya ng isang drip na naglalaman ng mga tranquilizer.

Sa ward, tahimik na hinawakan ni Catherine ang kamay ni Shaun.

Nakita lang niya ang mayabang, malamig, at malupit na side niya noon. Ngayon, nakita niya ang mahina at walang magawa nitong panig.

Sumasakit pa rin ang puso niya.

“Sa totoo lang, noong una kong nalaman na magkasama kayo ni Shaun, naisip ko… na hindi ka sapat para sa kanya.” Napangiti si Chester. “Pero ngayon, nahihiya ako sa mga naiisip ko. Karapat-dapat kang mahalin ni Shaun.”

Hindi naman nagulat si Catherine. Sila ay mga taong nakatayo sa tuktok ng hierarchy ng Australia, kaya normal lang na mababa ang tingin nila sa kanya. “Young Master Jewell, maaari mo bang sabihin sa akin kung paano nakuha ni Shaun ang sugat sa kanyang braso ngayon?”

Ngumiti ng mapait si Chester. “Maaaring nahulaan mo na, pero oo, sa tuwing mawawalan ng kontrol si Shaun, pinuputol niya ang sarili gamit ang kutsilyo. Nangyari ito nang dalawang beses, at ang parehong oras ay nauugnay sa iyo.

Nagulat si Catherine. Itinaas niya ang ulo niya at tumingin sa kanya.

“Minsan yung inaaway mo siya sa umaga. Pagkaalis niya, sinaktan niya ang sarili niya sa sasakyan. Ang isa pang pagkakataon ay noong papunta siya sa ospital matapos kang iligtas mula sa manor ng pamilya Hill.”

Naalala ito ni Catherine. Noong umagang iyon, sinabi niyang hindi niya ito mahal at pagkatapos ay galit na galit itong umalis. Sa pangalawang pagkakataon, bigla niyang sinabi na gusto na niyang bumaba ng sasakyan. Akala niya ay ayaw nito sa baho sa katawan niya.

Sa totoo lang, sinasaktan niya ang sarili niya.

Napaka-dense niya na ang alam niya lang ay nawawalan na siya ng kontrol sa emosyon niya ngayon. Pinagsisihan niya ito ng husto.

“Kayo lang ni Lea ang makakapagpawala sa kanya ng kontrol dahil nagmamalasakit siya sa inyong dalawa.” Tinitigan siya ni Chester at walang magawa.

Nanginginig ang puso ni Catherine. “Kung gayon ano ang dapat kong gawin?”

“Manatili ka sa kanya,” sabi ni Chester, “Hindi siya makakapagtrabaho sa ganitong estado ngayon. May villa si Shaun sa tabing dagat. Iminumungkahi ko na lumipat kayo doon. Samahan mo siyang makalanghap ng sariwang hangin at bigyan siya ng init at pagmamahal.”

“Sige.”

Tumango si Catherine nang walang tagal.

“Ikaw… hindi na siya galit?” Nagtataas ng kilay si Chester. “Hindi ba’t patuloy mo siyang sinisisi sa paggamit niya ng mga taktika para paghiwalayin kayo ni Wesley? At may kinalaman si Shaun sa pagpapasama mo rin.”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *