Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 424

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 424

Agad siyang niyakap ni Catherine at bumulong sa kanyang tenga, “I promise you na hindi ako aalis. Paggising mo, ipagluluto kita ng inihaw na baboy.”

Unti-unting lumuwag ang mga kilay ni Shaun na mahigpit na nakakunot ang noo. Nawalan siya ng malay at para siyang bata na mahimbing na natutulog. Walang makapag-isip na isa siyang maysakit na pasyente na nabaliw kanina.

Napaupo si Lea sa lupa matapos mailigtas. Kahit na lumipas ang mahabang panahon, hindi bumalik ang kulay sa mukha niya.

Tumakbo si Liam at tinulungan siyang tumayo. “Nay, nakipag-ugnayan na po ako sa mental hospital. Magpapadala sila ng sasakyan para sunduin si Shaun.”

Natigilan si Lea.

Sinamaan siya ng tingin ni Catherine. “Sinong nagsabi sayong tumawag ka?”

Tahimik na sinabi ni Liam, “Kung hindi natin siya ipapagamot, sa kalagayan niya ngayon, gusto mo bang isang buhay ang mawala?”

“Tama siya. Sobrang nakakatakot ngayon lang.” Hinawakan ni Mason ang mga kamay ni Lea at sa takot ay sinabing, “I was scared out of my wits. Kaunti na lang at itutulak ka na niya. Ikaw na ngayon, ngunit kapag naulit muli ang kanyang sakit, sino ang susunod…?”

Nag-aalangan siyang nagsalita, pero napailing si Lea. “Mas mabuting ipadala siya sa ospital para magamot. Hindi naman kasi siya ginagamot dati…”

Hindi na marinig ni Catherine. “Hindi mo ba narinig yung sinabi ni Shaun kanina? Nag-iwan na ng peklat sa kanya ang pagsisinungaling mo sa kanya at ipinadala mo siya sa mental hospital noon. Bilang isang ina, alam mo lang kung paano siya ipasa sa isang malamig na ospital. Hindi mo karapat-dapat na maging isang ina.”

Bumakas ang hiya at hiya sa ekspresyon ni Lea.

Kumunot ang noo ni Liam. “Ano ang alam mo? Kung hindi natin siya ikulong, makakasakit na naman siya ng iba. Baka saktan ka pa niya.”

“Iyan ang aking negosyo.”

Purong galit ang naramdaman ni Catherine para kay Shaun. “Liam, madali para sa iyo na sabihin ito dahil hindi ikaw ang nagkulong sa ospital. Mula pagkabata, ikaw ay may pagmamahal ng iyong mga magulang. Kahit na lumaki na, nag-iisip pa rin ang iyong ina ng hindi mabilang na mga paraan para ibigay sa iyo ang pamilya Hill. Pero paano si Shaun? Bakit siya naging sakit sa pag-iisip? Mag-isa kasi siyang nagkulong sa cabinet nung masayang pamilya kayong tatlo. Nang dinala ka ng iyong mga magulang sa paglalakbay sa buong mundo, siya ay pinagkaitan ng pagkain at init dahil sa pang-aabuso ng kanyang yaya. Ayos lang kung cold-blooded kayong lahat at wala kayong nararamdamang guilt, pero pwede bang maawa kayo sa kanya kahit kaunti lang?”

Naging pangit ang ekspresyon ni Liam dahil sa pagagalitan, at all color drained completely from Lea’s face.

Ngumisi si Catherine, “Sinabi mo pa sa akin noon na pakiramdam mo ay pareho tayo ng kapalaran. Nakakatuwa ngayon pag naiisip ko. Ikaw lang ang walang hanggan matakaw. Nasa iyo na ang lahat, ngunit gusto mong agawin ang Hill Corporation na siyang tanging bagay na taglay ni Shaun. Nabawi lamang niya ang pagmamahal mula sa pamilya Hill sa tulong ng Hill Corporation. Siya ay nagmamalasakit sa iyo, ngunit ang grupo ng mga tao ay nananakit sa kanya sa bawat oras.”

“Tapos ka na bang pagalitan kami?” Kinagat ni Liam ang kanyang mga ngipin at naikuyom ang kanyang mga kamao.

Tinapunan sila ni Catherine ng masamang tingin. “Tungkol sa nalantad na sakit sa pag-iisip ni Shaun, walang ibang nasa likod nito maliban sa iyo, ang pamilyang Hill. Babayaran ka namin nitong utang.”

Tumingin siya kay Chester pagkatapos niyang magsalita. “Kunin natin si Shaun at umalis na tayo.”

Napatingin sa kanya si Chester na may paghanga at tumango. Binuhat niya si Shaun at bumaba.

“Kayo…”

Gusto sana silang sundan ni Liam, pero hinila siya pabalik ni Lea. Nagtatampo siyang umiling. “Kalimutan mo na…”

Nag-aalala ang ekspresyon ni Mason. “Ngunit…”

“Ako dapat ang managot sa sakit ni Shaun.” Halu-halo ang nararamdaman ni Lea.

Hindi niya nagustuhan ang pag-iral ni Shaun noon pa man. Dahil sa kanya kaya kailangan niyang pakasalan ang taong hindi niya mahal.

Ang huling pagkakataon na nakaramdam siya ng guilt para kay Shaun ay nang bumalik ang sakit nito noong siya ay walo.

Gayunpaman, nang maglaon, kailangan niyang alagaan ang kanyang karera, pamilya, at Liam. Nang sa wakas ay dumating siya, si Shaun ay nanatili sa mental hospital sa loob ng ilang taon at gumaling na. Siya ay naging malamig at walang awa pagkatapos ng kanyang paggaling, na ginawa nitong mas lalo siyang hinamak.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *