Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 422

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 422

“Young Madam, Eldest Young Master…” Mukhang balisa si Hadley, ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula.

“Narinig ko na lahat kay Aunty Yasmine. Wala akong pakialam sa sakit niya.” Alam ni Catherine ang iniisip niya.

“Pagkatapos na makita ni Eldest Young Master Hill ang balita, nagmaneho siyang mag-isa. Hindi namin alam kung saan siya nagpunta at kung saan-saan siya hinahanap. Sa tingin ko ay may hindi tama sa kanyang emosyon. Baka maulit ang sakit niya, at hinala ko na hahanapin niya si Vice Director Hill.”

“Lea?”

“Oo. Nung nakita niya yung balita kanina, narinig ko siyang bumulong ng parang ‘This must be Lea’s doing’ with a scary expression. Hangga’t kasama si Lea, mawawalan siya ng kontrol sa kanyang emosyon,” naiinip na sabi ni Hadley, “I’m on my way to find Vice Director Hill now.”

“Ipadala mo rin sa akin ang address. Pupunta ako ngayon.”

Kinuha ni Catherine ang susi ng sasakyan at nagmamadaling lumabas.

Sa pribadong manor.

Nang makita ni Lea ang balita tungkol sa sakit sa pag-iisip ni Shaun sa buong internet, tinawagan niya kaagad si Valerie. “Ikaw ba ang nag-leak ng mga larawan?”

“Big Sis, pinaghihinalaan mo ba ako ngayon?”

“Mga miyembro lang ng pamilya Hill ang may mga larawang ito. Bukod sa iyo, sino sa pamilya ng Hill…”

Hindi pa tapos sa pagsasalita si Lea nang may mga ingay na nag-aaway sa labas. Binuksan niya ang pinto at lahat ng bodyguard ay nakahiga sa sahig. Nakatayo si Shaun sa pintuan na may malungkot na ekspresyon.

“Ikaw…”

“Sundan mo ako.” Marahan siyang hinila ni Shaun at naglakad patungo sa rooftop.

Nalaglag ang phone niya sa lupa. Nanggaling sa telepono ang nag-aalalang boses ni Valerie, ngunit walang nagmamalasakit dito.

Sa rooftop, mukhang magulo si Lea habang kinakaladkad siya. “Shaun, anong ginagawa mo… Ah!”

Itinulak ang kalahati ng kanyang katawan sa gilid ng rooftop.

“Binalaan na kita noon na huwag mo akong pilitin na gamitin ang dati kong sakit pero anong ginawa mo? Bakit may nanay akong katulad mo?”

Napahawak si Shaun sa leeg niya habang sumisigaw. Siya ay ganap na nasira.

Nanlaki ang mata ni Lea sa gulat nang mamutla ang mukha. “Hindi ako iyon…”

“Na-blackmail mo ako gamit ang bagay na ito noong nakaraan. Sino pa ba ito maliban sa iyo?”

Duguan ang mga mata ni Shaun. “Si Liam lang ang inaalala mo simula pa noon. Ano ang hindi mo gagawin para sa kanya?

“This whole time, tinutulungan mo si Liam dahil gusto mo akong paalisin sa posisyon ko sa Hill Corporation. Pinaka hinamak mo ang panganganak sa akin. Huwag pansinin ang mga ito, ngunit hindi mo dapat ikalat ang mga larawan.

“Sinabi ko sa iyo na babayaran kita para dito.”

Mula pagkabata, siya ang pinakamatandang young master ng Australia’s Hill Corporation.

Gayunpaman, ni minsan ay hindi niya naramdaman ang pagmamahal at init ng pamilya mula sa pamilya Hill.

Ngayon, sa wakas ay nakahanap na naman siya ng babaeng inalagaan niya.

Gusto lang niyang magkaroon ng simple at normal na buhay kasama siya.

Gayunpaman, ginamit ng kanyang malalapit na miyembro ng pamilya ang pinakamalupit na paraan upang buksan ang kanyang nakakahiyang nakaraan.

Ang internet ay puno ng malupit, masasamang komento tungkol sa kanya.

Natakot ang lahat sa kanya at gusto siyang ikulong.

Baka natakot din si Catherine.

Noong una ay natakot siya sa kanya.

Ang natitira niyang init at kaligayahan ay naglahong parang bula.

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *