Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 421

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 421

Si Catherine ay nagmamadaling umakyat at natuklasan ang ilang bote ng mga gamot mula sa drawer sa pag-aaral.

Hinanap niya ang mga pangalan sa telepono, at dalawa sa mga gamot ay mood stabilizer at antipsychotics.

Ang balitang iyon… Totoo ba?

Dati ay gusto niyang patayin ang yaya na nag-aalaga sa kanya, at ngayon, sinaktan pa niya ito. Mamaya, mag-iisip ba siya ng…

Nakaramdam siya ng panginginig sa kanyang gulugod at hindi naglakas-loob na bumaba.

“Young Madam, hindi pa bumabalik ang Eldest Young Master Hill. Gusto mo siyang tawagan?” Bumungad sa pinto si tita Yasmine. Nakita niya ang mga gamot na hawak ni Catherine, at nanlamig ang kanyang ekspresyon. “Ang mga gamot na ito…”

“Tita Yasmine, sabi mo napanood mo si Shaun paglaki. Kung gayon dapat mong malaman… na siya ay may sakit sa pag-iisip, tama ba?” Maputla ang mukha ni Catherine, at nanginginig ang mga labi.

Si tita Yasmine ay naliligaw. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay sa kanyang apron. “Saan mo narinig? Imposible ito…”

“Ito ay nasa buong internet.” Ipinakita sa kanya ni Catherine ang mga larawan. “Tita Yasmine, totoo ba ang lahat ng ito?”

Nagulat si Aunty Yasmine nang makita ang mga larawan. “Sino ang nag-publish ng mga bagay na iyon? Sobra na ito… Young Madam, dapat kang magtiwala sa Eldest Young Master Hill. Mabait siyang tao.”

“Pero ang usual personality niya ay talagang aggressive, iritable, at extreme. Ang mga gamot na ito ay patunay din niyan.” Mahigpit na hinawakan ni Catherine ang mga bote ng mga gamot at bumulong, “Tita Yasmine, kadalasan natatakot din ako sa kanya. Nasaktan ako sa kanya noon, at nakakatakot na karanasan. Gusto ko lang malaman ang totoo.”

“Sige, sasabihin ko sa iyo. Sana lang hindi mo siya intindihin gaya ng mga outsiders.”

Isang mahabang buntong-hininga ang pinakawalan ni Tita Yasmine. “Ang pinakamatandang Young Master Hill ay nagkaroon ng sakit na ito noong siya ay walo. Noong panahong iyon, hiwalay na ang kanyang mga magulang at wala man lang pakialam si Lea sa kanya. Sa pamilya ng Hill, si Old Master Hill ay isang malamig na tao na nakatuon lamang sa kanyang karera. Mahal ni Old Madam Hill ang Matandang Young Master, ngunit marami siyang anak at apo. Kailangan din niyang makihalubilo, kaya wala na siyang panahon para alagaan siya. Walang nakapansin na inaabuso ng yaya si Eldest Young Master dahil wala silang pakialam sa kanya.”

“Inabuso?” Nagulat si Catherine.

“Oo. Noong bata pa si Eldest Young Master Hill, nakaramdam siya ng insecure at madalas na umiyak. Syempre, taktika lang iyon ng bata para makuha ang atensyon ng kanilang mga magulang. Pero naisip ni yaya na nakakainis siya kaya madalas ay palihim niya itong ikinukulong sa loob ng aparador at pinapagutom. Sa panahon ng taglamig, inaalis pa nga niya ang kanyang damit at iiwan siyang malamig at gutom.”

Ramdam ni Catherine ang pananakit ng dibdib sa pait. Naranasan na niya ang pakiramdam ng lamig at gutom noon, ngunit bata pa lang si Shaun ng mga oras na iyon.

Paano magiging malupit ang isang tao sa isang bata?

“Nagreklamo noon si Eldest Young Master Hill, pero wala siyang sugat sa katawan. Kaya naman, inisip ng lahat na mali lang niyang inaakusahan ang yaya.”

Sabi ni Aunty Yasmine, “Wala rin namang pakialam sa kanya ang tatay ni Eldest Young Master. Araw-araw siyang lasing. Pagkatapos, noong walong taong gulang si Eldest Young Master, nagpunta si Brennan sa ibang bansa kasama ang isang babae. Nang umalis siya, pinutol niya ang lahat ng relasyon kay Eldest Young Master at sinabihan siyang huwag na siyang hanapin pa dahil ang pagtingin sa kanya ay nagpapaalala kay Brennan ng kanyang malungkot na nakaraan. Ang kanyang paglisan ay ang huling straw na dumurog sa Matandang Young Master…”

Nahirapang magsalita si Catherine. “Kaya…”

“Oo, napunta sa depresyon si Eldest Young Master. Hindi siya nagsalita o kumain. Sinaksak pa niya ang yaya nang hindi na niya matiis ang pang-aabuso nito sa kanya. Nang tingnan ni Old Madam Hill ang mga security camera, nalaman naming inabuso nga ng yaya si Eldest Young Master, pero huli na ang lahat. Ang Panganay na Young Master ay ipinadala na sa mental hospital kung saan siya nagpagamot sa loob ng tatlong taon. Pagkabalik niya, nakuha niya muli ang atensyon ng pamilya Hill sa pamamagitan ng kanyang pagsusumikap at naging kung ano siya ngayon.”

Namumula ang mga mata ni tita Yasmine. “Young Madam, normal lang na matakot kay Eldest Young Master Hill. Pero sana wag mo siyang hamakin o iwan. Nakakaawa talaga siya. Kung mawala ka sa kanya, mawawala sa kanya ang lahat at hindi na ito kakayanin.”

“…Okay, hindi ko gagawin.” Tumango si Catherine. May bahid pa rin ng sakit ang puso niya.

Sino ang makakaisip na ang isang mapagmataas at kilalang tao na tulad niya ay nagtatago ng isang malungkot, masakit na pagkabata?

Bigla niyang naramdaman na niyakap siya ng mahigpit. Nais niyang sabihin sa kanya na ibibigay niya sa kanya ang kaligayahan ng isang pamilya na nawala sa kanyang buong buhay.

Kahit na ang ibang tao ay natatakot sa kanya, hindi na siya matatakot.

May naalala siya sa isang iglap. Lalala kaya ang kalagayan ni Shaun kapag nakita niya ang mga larawang iyon?

Tinawagan niya si Shaun, ngunit walang sumasagot.

Si Hadley lang ang matawagan niya. “Hadley, nasaan si Shaun? Nakita ko ang balita. Nasaan siya ngayon?”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *