Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 419

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 419

Ang babaeng humalik sa kanya kanina ay masiglang nagpupunas ng mukha at bibig na parang may nahalikan na maruming bagay.

“Freya Lynch…” Labis na nagalit si Rodney.

“Kailangan mo ba ng tissue?” Kumuha ng tissue si Freya at pinasa sa kanya. Ang kanyang malalalim na mga mata ay kumikinang pa rin sa mga luha, tulad ng isang inosenteng kuting.

Inis na kinuha ni Rodney ang kapirasong tissue at pilit na pinunasan ang bibig. “Napakarumi.”

“Sa tingin ko din.” Tumango si Freya dahil ganoon din ang nararamdaman niya. “Ang paghalik sa isang estranghero na hindi ko mahal ay hindi komportable.”

“…”

Hindi ba niya naramdaman na sinusubukan siya nitong ipahiya?

Pakiramdam ni Rodney ay hindi na pinapansin ang kanyang galit, at ang kanyang puso ay halos sumakit sa galit. “Anong iniiyakan mo? Nag-aatubili kang iwanan ang taong iyon, ngunit pinahiya mo siya. Hindi mo ba naisip na mapagpanggap ka?”

“Talagang wala kang girlfriend,” biglang sabi ni Freya, “Napakalingo mo sa halik na iyon ngayon lang. Hindi naman siguro first kiss mo ‘yun diba?”

“Bullsh*t…”

Labis na napahiya si Rodney na naisip niya ito. Hindi niya maiwasang maglabas ng malalaswang salita.

“Mukhang tama ang hula ko.” Sa pagtingin sa kanyang ekspresyon na malapit nang sumabog sa galit, kakaibang gumaan ang mood ni Freya. “Hindi mo ba alam na ang mga babae ay mahilig magpanggap? Ang mga lalaking humahamak sa pagiging mapagpanggap ng mga babae ay hinding-hindi magkaka-girlfriend. Matuto ng isang bagay.”

Kinagat ni Rodney ang kanyang mga ngipin. “Freya, ngayon lang kita tinulungan, at least. Ganito ba ang pakikitungo mo sa iyong benefactor?”

“Nakiusap ba ako na sumama ka? Parang ikaw yung kusang tumakbo dito at tinawag akong ‘babe’. Nagsabi ka pa ng mga nakakapanlinlang na bagay. Huwag mong isipin na hindi ko alam na wala kang silbi.”

Ngumisi si Freya at naglakad palayo. Nakita niya si Catherine na papalapit sa kanya.

Napatigil si Catherine nang makita si Rodney na nasa likod ni Freya. “Kayong dalawa…”

Si Rodney ay gumawa ng malakas na ‘hmph’ at umalis na mukhang nasaktan.

“…”

Hindi nakaimik si Catherine. Malabo ba ang mata niya? Bakit parang big softie si Rodney sa mga sandaling ito?

“Bakit siya nandito? Nag-away na naman ba kayo? Nasaan si Patrick?”

“Umalis siya. Tuluyan na kaming naghiwalay sa pagkakataong ito. Hindi na daw niya ako hahanapin.” Tumingala si Freya at ngumiti, ngunit namumula ang kanyang mga mata.

“Mas maganda siguro sa ganitong paraan. Kailangan nating tumingin sa unahan. Maraming mabubuting lalaki sa Canberra.” Hinawakan ni Catherine ang kamay niya at sabay silang pumasok sa loob ng kumpanya.

“Wala akong pakialam. miserable ako ngayon. Kailangan mo akong samahan.”

“Hindi ko kaya ngayong gabi. Nangako akong uuwi ako at ipagluluto ko si Shaun.” Inanyayahan siya ni Catherine, na nagsasabing, “Bakit hindi ka pumunta sa bahay ko para kumain?”

“Di bale, wala akong ganang makita ang poker face ni Shaun,” malungkot na sabi ni Freya, “Ngayong kasal ka na, wala ka nang oras para samahan ako. Bigla akong nalungkot.”

“…Kaya dapat kang makipag-date at umibig.” Isang malalim at mahabang buntong-hininga ang pinakawalan ni Catherine. “Tingnan mo ako. Pagkatapos kong magpakasal, hindi na ako makalabas para kumain ng opposite gender. Kahit na may kasama akong babae, kailangan ko pa ring magsumbong sa kanya. Kailangan kong umuwi kaagad pagkatapos ng trabaho dahil hindi magiging masaya si Shaun kung uuwi ako ng late.”

“Kalimutan mo na. Sa tingin ko, ayoko pang magpakasal, kung tutuusin.” Kinilabutan si Freya matapos marinig si Catherine.

Sa gabi.

Hindi pa nakakabalik si Shaun nang dumating si Catherine sa bahay.

Inihanda na ni Tita Yasmine ang mga gulay. Tiningnan ni Catherine ang mga gulay sa cutting board at sinabing, “Hindi sapat ang karne, at hindi rin sapat ang mga gulay.”

“Ngunit ito ay marami na.” Nagulat si tita Yasmine. “Kadalasan, ito ay nauubos…”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *