Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 417

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 417

Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Patrick na hindi niya siya makukuha.

“Sige, mukhang nagkita na kayo ni Patrick.” Sa kabilang side ng phone, tumawa ng mapait si Catherine. “Dumating siya at hinanap ako kahapon. Dapat kayong mag-usap.”

“…Sige.” Unti-unting kumalma si Freya. Inangat niya ang ulo niya at tumingin sa dating nobyo.

“Freya, bakit hindi mo sinabi sa akin na pumunta ka sa Canberra para magtrabaho?” Ngumiti si Patrick sa kanya ng mapait. “Na-block mo ang lahat ng aking mga tawag sa telepono at mga mensahe sa WhatsApp. Galit ka pa rin ba kahit na ang tagal na ng kaguluhan?”

“Nagkakagulo?” Nanlamig ang puso ni Freya. After all this time, akala pa rin niya as usual nagtatampo lang siya at lilipas din basta suyuin siya?

“Fine, I admit na nagkamali ako that time. Nagmuni-muni ako sa mga pagkakamali ko. Pero napakatagal na ng pangyayaring iyon, kaya huwag ka nang magalit. Pagbalik natin, I’ll meet your parents at their house para humingi ng tawad. Pwede na tayong magpakasal agad.” Hinawakan ni Patrick ang kamay niya.

Talagang hindi siya sanay sa mga araw na wala siya.

Iniisip niya noon na mahirap ang pakikipag-date. Kahit busy siya sa trabaho, kailangan pa rin niyang maglaan ng oras para samahan siya.

Gayunpaman, pagkatapos niyang umalis, nagsimula siyang makaramdam ng walang laman sa kanyang libreng oras. Makakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na takot.

Inamin niya na hindi niya ito pinapahalagahan nang maayos sa nakaraan at kinuha siya para sa ipinagkaloob, na iniisip na palagi itong mananatili sa tabi nito. Kaya naman, napabayaan siya nang husto.

Hindi na niya gagawin iyon.

“Hindi na ako babalik.” Nanatiling tahimik si Freya. “Nagtatrabaho ako ngayon sa Osher Corporation, at maganda ang pag-unlad ng aking karera sa hinaharap dito.”

Natigilan si Patrick. “Hindi ba naging maganda rin para sa iyo ang dati mong trabaho sa Melbourne?”

“…”

Biglang nakaramdam ng iyak si Freya. Gaano ba talaga siya ka-concerned sa kanya noon? “Patrick Jackson, I stayed in Melbourne before this just for your sake. Naisip ko na ang lahat ngayon. Bata pa ako at maganda, kaya mas gusto kong i-explore ang outside world. Ayokong magpakasal. Bakit kailangan kong tumuntong sa libingan ng kasal nang napakaaga?”

“Tumigil ka na sa pagiging unreasonable. Ang iyong pinakamalaking pag-asa ay ang ikasal sa akin noong nakaraan—”

“Ayoko ngayon,” putol ni Freya sa kanya. “Patrick, I already told you very clear nung naghiwalay tayo last year. Tapos na. Hindi ako nagbibiro, huwag ka nang lalapit at hanapin ako.”

Tumalikod siya at naglakad palayo.

Napatulala si Patrick. Hinabol siya nito at hinawakan ang kamay niya. “Freya, hindi ako naniniwala. Matagal na kaming magkasama at naghiwalay at nagkaayos kami ng maraming beses. Paano mo masasabing tapos na tayo? I swear, hindi talaga ako in love kay Linda—”

“Kung gayon, maaari mo bang ipangako sa akin na huwag makipag-ugnay sa kanya habang-buhay bukod sa pagpunta sa kanyang libing kapag siya ay namatay? Maaari mo siyang tawagan ngayon din. Binibigyan kita ng huling pagkakataon.” Nakatitig si Freya sa kanyang mga mata.

Hindi makapaniwala si Patrick. “Ganyan ka ba ka-absurd? Sa karamihan, ipapangako ko sa iyo na bawasan ang pakikipag-ugnayan ko sa kanya. Hihilingin ko rin siyang magkaroon ng boyfriend sa lalong madaling panahon—”

“Tama na. Sinasabi mo ito sa bawat oras. Ayaw ko nang makinig sa mga kalokohan mo.”

Labis na inis si Freya.

“Bakit kailangan mo akong pilitin?”

Patuloy na hinawakan siya ni Patrick at tumanggi siyang bumitaw. “Freya, tama na. Alam mo ba kung gaano karaming trabaho sa kumpanyang pinagpapaliban ko ngayong dalawang araw para lang hintayin ka sa labas ng Hudson Corporation?”

“Tumahimik ka kung hindi ka marunong magsalita.” Nagalit si Freya nang marinig ang sinabi niya.

May manligaw kaya sa ex-girlfriend nila ng ganoon? Para siyang gumagawa ng charity work.

“Hindi ka naman ganito dati. Sinusulsulan ka ba ni Catherine? Bakit palagi kang nakikinig sa kanya? Dumating siya sa Canberra at sumunod ka. Ngayong may asawa na siya, hindi mo na siya masusundan magpakailanman,” nagmamadaling sabi ni Patrick.

“…”

Halos mamatay si Freya sa galit.

Kung wala sila sa publiko, tinanggal niya ang kanyang takong at hinampas siya nito.

Palabas na ng gusali si Rodney pagkatapos ng talakayan sa proyekto nang makita niya ang eksenang iyon.

Tsk niya.

May impresyon siya na ang babaeng ito ay puno ng kasinungalingan, at ang paraan ng pagsasalita nito ay malupit. Ngayon, nakikisali pa siya sa isang lalaki sa kalye, at halatang boyfriend niya ang lalaking iyon.

Nagkataon lang na pinahiya siya nito noon, at ngayon ay nagkaroon na siya ng pagkakataong maghiganti.

Ngumiti siya ng masama at humakbang ng mahabang hakbang. “Hoy babe, sino yun?”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *