Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 414

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 414

“Huwag kang mag-alala, hindi ko na masyadong iisipin iyon. I’m in no state to think about anything else than my dad now,” walang pakialam na putol ni Catherine sa kanya.

Hindi niya alam na alam na niya ang tungkol sa pagkakaroon ni Sarah noon pa man.

Naunawaan din niya na malalim ang pagkakaukit ni Sarah sa kanyang puso.

Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya makaramdam ng hindi komportable.

Nalampasan na niya ang panahong iyon ng kakulangan sa ginhawa.

Walang silbi ang pagtatangkang iparamdam sa kanya ang pagtanggi sa bagay na iyon.

Ang mga patay ay hindi kayang lumaban sa mga buhay pa rin.

“…Okay, mabuti kung ganoon.” Sa kabila ng sinabi nito, hindi namamalayan ang puso ni Shaun.

Natatakot siya na baka hindi niya maintindihan o ma-overthink ang mga bagay-bagay. Gayunpaman, hindi siya kumportable nang makitang hindi siya nag-aalala.

Kung tutuusin, ang dahilan kung bakit hindi siya mag-o-overthink ng mga bagay-bagay ay maaaring dahil hindi niya ito minahal ng sapat.

Tinitigan siya nito.

Muling nanumbalik ang inis sa kanyang puso.

Lumabas siya at humithit ng dalawang sigarilyo.

Bumalik siya makalipas ang kalahating oras. Nagpapakain ng tubig si Catherine kay Joel nang marinig niyang bumukas ang pinto. Sinulyapan niya ito sa balikat at saka nag-iwas ng tingin.

Nakaramdam si Shaun ng hindi komportable na pakiramdam sa kanyang puso. Matagal siyang umalis sa ward, ngunit hindi man lang siya nagtatanong kung bakit siya lumabas. Siya ay tunay na walang malasakit sa kanya.

Gayunpaman, sa pagtingin sa estado ni Joel, naramdaman niya na medyo labis na isipin ang kalokohang ito.

Kaya naman, bahagya siyang umubo at sinabing, “Kanina lang ako nagbigay ng heads-up kay Chester at hiniling sa kanya na ayusin ang pinakamahusay na tagapag-alaga na mag-aalaga sa iyong ama. Makikipag-ugnayan din siya sa mga nangungunang nangungunang espesyalista sa ibang bansa para talakayin ang kalagayan ng iyong ama…”

“Thank you,” sincere na sabi ni Catherine.

“Hindi mo na kailangang magpasalamat sa akin. Ikaw ang asawa ko. Ginagawa ko lang ang parte ko.” Hindi nasisiyahan si Shaun sa pagiging magalang nito sa kanya. “By the way, ipinaglaban mo bang alagaan ang papa mo dahil naghinala ka kay Nicola?”

“Oo, pinaghihinalaan ko na baka nalaman niya na gusto ng tatay ko na ilipat sa akin ang 35 porsiyento ng mga bahagi. Ang isang babaeng kasing-sarili ni Nicola, kasama si Fergus sa likod niya, ay gagawin ang lahat para protektahan ang kanyang mga natamo.”

“Talaga.” Tumango si Shaun. “Nakuha ko na ang isang tao upang mag-imbestiga sa sanhi ng aksidente.”

Mukhang malalim ang iniisip ni Catherine. “Pero… May ibang tao na nagbibigay sa akin ng kakaibang pakiramdam.”

“WHO?”

“Damien. Nang hilingin kong alagaan ang tatay ko noon, patuloy na hindi sumasang-ayon si Nicola at nagkagulo. Pero nang kumbinsihin siya ni Damien, bigla siyang pumayag. Iniisip ko rin na binago niya ang topic para tulungan si Nicola, sinadya man o hindi. Noong una akong pumunta sa bahay ng pamilyang Yule, pinamunuan niya ang mga paksang pakay sa akin. Kahit na siya ay isang tao ng ilang mga salita, sa tingin ko siya ay hindi kasing simple ng kanyang hitsura.”

Nang matapos magsalita si Catherine ay napagtanto niyang nakatitig sa kanya si Shaun.

“Ano? May dumi ba sa mukha ko?” Hinawakan niya ang mukha niya.

“Hindi, iniisip ko lang na ang pandama ng aking babae ay nagiging matalas.” Kinurot ni Shaun ang maliit niyang mukha. “Tulad ng inaasahan sa babaeng minahal ko.”

Hindi nakaimik si Catherine. Wala siya sa mood makipaglandian sa kanya.

“Sige, hindi ko lang napigilang purihin ka.” He withdraw his hand sheepishly at pinatong ang isang tuwid na mukha. “Hindi ko mapapansin kung hindi mo nabanggit. Itong Damien na ito ay hindi talaga nakakapansin. Balita ko congenitally deficient siya. Siya ay baldado sa kapanganakan, kaya lahat sa pamilya ng Yule ay mabait sa kanya. Kahit na lumaki na siya, nabubuhay pa rin siya sa ilalim ng proteksyon ng iyong ama at ng pamilyang Yule. Hindi pa siya kasal.”

“Bakit? Hindi siya pwedeng makipag-sex?” Nakakagulat na sinabi ni Catherine.

“…”

Saglit na natunaw ni Shaun ang kanyang mga sinabi. Pagkatapos, malungkot niyang sinabi, “Sa palagay mo ba ay angkop para sa iyo, isang babae, na pag-usapan ang mga bagay tungkol sa ibang tao?”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *