Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 413

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 413

Matapos itahan si Joel, lumabas si Old Master Yule at ang iba pa sa ward. Nakasalubong nila si Shaun na sumugod.

“Eldest Young Master Hill…” Sa pag-iisip tungkol sa magiging development ni Shaun, nagmamadaling umakyat si Old Master Yule at nakipagkamay sa kanya.

“Hello, Lolo Yule. Narinig ko kay Chester ang kalagayan ni Dad. Tiyak na kukuha ako ng pinakamahusay na doktor para sa kanyang paggamot. Dala ng tono ni Shaun ang paggalang na dapat taglayin ng isang junior sa kanyang nakatatanda. Ibang-iba ang ugali niya noong sinamahan niya si Melanie sa birthday banquet ni Old Master Yule.

“Salamat.” Tinitigan ni Old Master Yule si Catherine. It was apparent that Shaun care a lot for this granddaughter of his.

Tila kailangan niyang tratuhin nang mas mabuti si Catherine sa hinaharap.

Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Yule ay nawalan ng suporta pagkatapos na maaksidente si Joel. Kinailangan pa nilang umasa sa mga asawa ng kanilang mga apo.

Saglit siyang nag-isip at saka bumaling kay Catherine, at sinabing, “Huwag kang masyadong ma-depress. Bata ka pa at dapat magpatuloy sa iyong landas. Maaari kang dumaan sa bahay nang madalas upang bisitahin kami. Kung gusto mong pumasok sa Yule Corporation, sabihin mo lang sa amin anumang oras.”

Nagulat si Catherine, ngunit mabilis niyang naintindihan. Ang mga tao mula sa pamilya Yule ay talagang… snobbish.

“Lolo, paano ka papayag na pasukin siya sa Yule Corporation?!” sigaw ni Melanie. Hindi niya ito kayang tanggapin.

“Tama na. Kapatid mo pa rin si Catherine, at matutulungan ka rin niya sa hinaharap.” Umalis si Old Master Yule kasama si Old Madam Yule pagkatapos niyang magsalita.

Natapakan ni Melanie ang kanyang mga paa sa kawalan ng kasiyahan. Lumingon siya para titigan si Catherine, ngunit ang guwapo at nakabulag na mukha ni Shaun ang sumalubong sa kanyang mga mata. Tumibok ang puso niya. “Pinakamatandang Young Master…”

Hindi siya nilingon ni Shaun. Lumapit siya at inikot ang mga braso sa baywang ni Catherine, marahan itong inaalo. “Huwag kang malungkot. Nasa iyo na ako mula ngayon.”

Mababaliw na sa selos si Melanie nang mapanood ang eksenang iyon.

Hindi pa siya pinakitunguhan ni Shaun nang ganoon kaganda.

Bagama’t maayos ang pakikitungo sa kanya ni Charlie, kulang pa rin siya sa karunungan kumpara kay Eldest Young Master Hill. Bukod dito, wala rin siyang guwapong pigura tulad ng Matandang Young Master Hill.

Kinagat niya ang kanyang labi sa sama ng loob at sinabing, “Huwag kang maangas, Catherine. Ginawa lang iyon ni Lolo bilang paggalang kay Eldest Young Master Hill. Kung hindi, hindi ka magiging bahagi ng pamilya Yule.”

Hindi nakaimik si Catherine. “Melanie, bilib talaga ako. Wala nang malay si Tatay ngayon, pero ikaw, bilang anak niya, nagseselos pa rin sa mga ganyang bagay.”

“It’s none of your business,” nginisian ni Melanie, “Let me tell you, then. May isang tao na pinapahalagahan ng Matandang Young Master Hill. Iyan ang taong hinding-hindi mo magagawa—”

“Melanie Yule.” Pinutol siya ni Shaun ng matalim, ang titig nito ay nagsasaad ng lamig bilang babala. “Kung maglakas-loob kang magsabi ng isa pang salita, pagsisisihan kitang may dila ka.”

“Eldest Young Master Hill, masama ang pakiramdam ni Melanie. Puro kalokohan ang sinasabi niya.” Naramdaman ni Nicola na galit na galit si Shaun kaya agad niyang hinawakan si Melanie at naglakad palayo.

“Eldest Young Master Hill, kahit hindi mo ako hayaang magsalita, alam ito ng bawat isang tao sa mayayamang pamilya sa Canberra. Malalaman din ni Catherine sooner or later…” Ang walang tigil na boses ni Melanie ay naglakbay sa corridor mula sa malayo.

Tahimik ang ward maliban sa tunog ng electrocardiograph machine.

Napatingin si Shaun sa babaeng katabi niya na kinakabahan. Gayunpaman, nakita na lamang niya si Catherine na kalmadong kumukuha ng mainit na tubig para punasan ang mukha ni Joel. Parang walang kinalaman sa kanya ang mga sinabi ni Melanie.

“Babe, tungkol sa sinabi ni Melanie, huwag…”

Related Posts

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 470 Catherine ang pagkahilo hanggang sa sumugod siya sa banyo para isuka ang lahat. Masyado siyang nainom noong huling…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 469 Isang masalimuot na pakiramdam ang nabuo sa puso ni Shaun nang makita niya ang benda sa ulo ni…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 468 Kung hindi kayang makipagkumpitensya ni Catherine kay Sarah noong patay na siya, ano pa kaya kung buhay pa…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 467 “Catherine, tumigil ka. Umuwi na tayo.” Lalong nataranta si Shaun ng mas kalmado ang inasal ni Catherine. Gayunpaman, nanatili siyang…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 466 “Limits? Ano ang iyong mga limitasyon?” Ngumisi si Catherine nang makita si Thomas na nakatayo sa likod ni Shaun. “Bakit mo…

Catherine: Let Me Go Mr. Shaun Hill Chapter 460

“Nagkaroon ng relapse ang Matandang Young Master pagkatapos noon, at sinabi ng Young Madam na aalis na siya. Isinara niya ito sa cellar at aksidenteng nasugatan si Aunty…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *